organosi 2.0

Για να…οργανωθούν οι οργανώσεις!

Λαγκαδάς: Αιτήσεις για εγγραφή στο Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο

Ο Δήμος Λαγκαδά στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης “Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαγκαδά», η οποία χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, λειτουργεί τη Δομή Κοινωνικό Παντοπωλείο -Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαγκαδά.

Η Δομή συμβάλει στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και την καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε είδους διάκρισης, με την κάλυψη πρωτογενών αναγκών διαβίωσης κατοίκων του Δήμου Λαγκαδά που αδυνατούν οικονομικά να ανταποκριθούν και μέσω της προαγωγής της πρόσβασης μειονεκτούντων ομάδων σε υπηρεσίες πρόνοιας και κοινωνικής φροντίδας.

Για το έτος 2024, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΟΣ ( ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο στο χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου- Κοινωνικού Φαρμακείου επί της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης 29, Λαγκαδάς (ισόγειο, κτίριο ΚΑΠΗ) από τις 16/10/2023 έως 17/11/2023, ώρες 08:30-14:30μ.μ.

Οι υποψήφιοι που αδυνατούν για σοβαρούς λόγους να έρθουν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο ή να εξουσιοδοτήσουν κάποιον, για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους μπορούν να απευθύνονται και στις κάτωθι δομές του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” προς συγκέντρωση των δικαιολογητικών.

1) Δημοτική Ενότητα Κορώνειας, (έδρα Γερακαρού) η οποία εξυπηρετεί τα χωριά: Γερακαρού, Άγιος Βασίλειος, Βασιλούδη, Αρδαμέρι, Λαγκαδίκια. Τηλ. Επικοινωνίας: 2393330322.
2) Δημοτική Ενότητα Σοχού, (έδρα Σοχός) η οποία εξυπηρετεί τα χωριά: Σοχός, Ασκός, Κρυονέρι, Αυγή. Τηλ. Επικοινωνίας: 2395330153.
3) Δημοτική Ενότητα Λαχανά, (έδρα Ξυλούπολη) η οποία εξυπηρετεί τα χωριά: Λαχανά, Ευαγγελίστρια, Κυδωνιές, Ξυλούπολη, Νικόπολη, Δορκάδα, Στεφάνια, Μαυρορράχη, Καρτεραί, Λευκοχώρι. Τηλ. Επικοινωνίας: 2394330424.
4) Δημοτική Ενότητα Ασσήρου, (έδρα Άσσηρος) η οποία εξυπηρετεί τα χωριά: Άσσηρος, Κριθιά, Εξαμίλι. Τηλ. Επικοινωνίας: 2394061910.
5) Δημοτική Ενότητα Βερτίσκου, (έδρα Βερτίσκος) η οποία εξυπηρετεί τα χωριά: Βερτίσκος, Όσσα, Γαλήνη, Πέντε Βρύσες, Πολυδένδρι, Λοφίσκος, Αρετή. Τηλ. Επικοινωνίας: 2394330145.
6) Δημοτική Ενότητα Καλλινδοίων, (έδρα Ζαγκλιβέρι) η οποία εξυπηρετεί τα χωριά: Ζαγκλιβέρι, Αδάμ, Πετροκέρασα, Άγιος Χαράλαμπος, Σαρακηνά, Μεσόκωμο, Καλαμωτό. Τηλ. Επικοινωνίας: 2393330225.
7) Δημοτική Ενότητα Λαγκαδά, (έδρα Κοινωνικό Παντοπωλείο) η οποία εξυπηρετεί τα χωριά: Κολχικό, Λαγυνά, Ανάληψη, Καβαλλάρι, Περιβολάκι, Χρυσαυγή, Ηράκλειο και την πόλη του Λαγκαδά. Τηλ. Επικοινωνίας: 2394026189.

Τα δικαιολογητικά για την υποβολή του αιτήματος είναι τα εξής:
(Ι) Υποχρεωτικά για όλους:
1. Αίτηση του ενδιαφερομένου
2. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή νομιμοποιητικών εγγράφων των μελών του νοικοκυριού (διαβατήριο, άδεια παραμονής σε ισχύ, κ.α.)
4. Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού επιχείρησης κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΕΥΑΘ, Τηλέφωνο, Αέριο) ή αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο, από όπου πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας.
5. Για όλα τα ενήλικα πρόσωπα που κατοικούν στο νοικοκυριό: 
α) Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 2022 (έντυπο Ε1),
β) Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος 2022 (Προσοχή: σε περίπτωση κοινής δήλωσης απαιτούνται και τα δυο εκκαθαριστικά υπόχρεου και συζύγου)
6. Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν λαμβάνει τρόφιμα από το ΤΕΒΑ για το Κοινωνικό Παντοπωλείο. 
7. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο να ζητηθεί κατά περίπτωση.

Η κοινωνική λειτουργός, μπορεί να πραγματοποιήσει κατ’ οίκον κοινωνική έρευνα για περαιτέρω διερεύνηση των κοινωνικών αναγκών της οικογένειας.

Τα στοιχεία των αιτούντων και των τελικών δικαιούχων είναι απόρρητα, διέπονται από την νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Οι ωφελούμενοι θα επανεξετάζονται τουλάχιστον κάθε έτος και με δυνατότητα επανεξέτασης μετά τη συμπλήρωση εξαμήνου σε ότι αφορά στις προϋποθέσεις ένταξης τους προκειμένου να διαπιστωθεί πιθανή αλλαγή στην κοινωνικο-οικονομική τους κατάσταση.

Τα κριτήρια ένταξης των νοικοκυριών στο Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο είναι οικονομικά. Τα εισοδηματικά κριτήρια, είναι ενδεικτικά τα εξής:
• ένα άτομο με εισόδημα έως 5.712 ευρώ ετησίως
• νοικοκυριά με δύο ενήλικες με εισόδημα έως 8.568 ευρώ ετησίως
• νοικοκυριά με δύο ενήλικες και ένα εξαρτώμενο παιδί ηλικίας κάτω των 14 ετών με εισόδημα έως 10.281,60 ευρώ
• νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών με εισόδημα έως 11.995,20 ευρώ
• νοικοκυριά με δύο ενήλικες και τρία εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών με εισόδημα έως 13.708,80 ευρώ
• νοικοκυριά με έναν ενήλικα και δύο εξαρτώμενο παιδί ηλικίας κάτω των 14 ετών με εισόδημα έως 7.425,60
• νοικοκυριά με έναν ενήλικα και δύο εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών 9.139,20
• νοικοκυριά με έναν ενήλικα και τρία εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών με εισόδημα έως 10.852,80 ευρώ.

Πληροφορίες:
Κοινωνικό Παντοπωλείο Τηλ.: 2394026189 
k.pantopoleio@lagadas.gr
Κοινωνικό Φαρμακείο 2394022724
a.eustratiou@lagadas.gr

Πηγή

16 Οκτωβρίου, 2023 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Comments are closed.