organosi 2.0

Για να…οργανωθούν οι οργανώσεις!

Έναρξη λειτουργίας Κοινωνικού Φροντιστηρίου στον Δήμο Παύλου Μελά για το σχολικό έτος 2023 – 2024

Το Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Παύλου Μελά αποτελεί  ένα σημαντικό τμήμα της αλληλέγγυας παιδείας που γεννήθηκε μέσα στην κρίση και υποστηρίζεται εξ ολοκλήρου από το Τμήμα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Η λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στοχεύει στη δωρεάν παροχή εκπαιδευτικής αρωγής σε μαθητές γυμνασίων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη σχολική τους επίδοση.

Στόχος της δράσης είναι να καταστεί εφικτή, με αξιοπρεπείς όρους, η ισότητα στην πρόοδο και την παρεχόμενη παιδεία. Επίσης βασικοί στόχοι αποτελούν η μέγιστη δυνατή κατανόηση και εμπέδωση της σχολικής ύλης, η βοήθεια σε εκπαιδευτικά θέματα για την άνοδο της επίδοσης των μαθητών καθώς και η εξασφάλιση ενός υποστηρικτικού πλαισίου για μαθητές που αντιμετωπίζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.

Το Κοινωνικό Φροντιστήριο λειτουργεί βάσει  ειδικού κανονισμού που αποδέχονται και υπογράφουν οι γονείς/κηδεμόνες εξασφαλίζοντας την ομαλή και βέλτιστη πραγματοποίηση των μαθημάτων.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Κοινωνικό Φροντιστήριο έχουν οι μαθητές – κάτοικοι του Δήμου Παύλου Μελά που φοιτούν σε σχολεία του Δήμου και η ένταξή τους στο πρόγραμμα εξαρτάται κατά κύριο λόγο από το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των γονέων – κηδεμόνων τους το οποίο συνεκτιμάται με την οικογενειακή κατάσταση (πολυτεκνία, μονογονεϊκότητα), την ανεργία των γονέων, κοινωνικά προβλήματα και αναπηρία.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

Απαραίτητα δικαιολογητικά γονέων/κηδεμόνων:

 • Αίτηση, η οποία χορηγείται από την υπηρεσία
 • Αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας 2022
 • Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ, ΟΤΕ κτλ. στο όνομα των γονέων/κηδεμόνων

Σε περίπτωση φιλοξενίας, αυτή να προκύπτει από την τελευταία εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση Ε1

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που εκδόθηκε το τελευταίο δίμηνο

Πρόσθετα δικαιολογητικά:

Για μονογονεικές οικογένειες:

 • Διαζευγμένοι γονείς: Αντίγραφο διαζευκτηρίου (εάν δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης) και απόφαση επιμέλειας.
 • Γονείς σε διάσταση: Αίτηση διαζυγίου, προσωρινής επιμέλειας (εάν υπάρχει) ή βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ και ιδιωτικό συμφωνητικό επιμέλειας τέκνων
 • Γονείς σε χηρεία: Ληξιαρχική πράξη θανάτου, εάν η χηρεία δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Άγαμες μητέρες: Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού στην περίπτωση που το παιδί και η οικογενειακή κατάσταση της αιτούσας δεν προκύπτουν από το υποβαλλόμενο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Πολύτεκνοι

 • Κάρτα πολυτεκνίας, αν δεν προκύπτει από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

 Γονείς/τέκνα με προβλήματα υγείας:

 • Απόφαση υγειονομικής επιτροπής  για γονείς  ή τέκνα με αναπηρία 67% και άνω ή 50% και άνω μόνο για περιπτώσεις ινσουλινοεξαρτώμενων (διαβήτης τύπου 1)

Επαγγελματική κατάσταση

 • Βεβαίωση χρόνου ανεργίας από τον ΟΑΕΔ (μπορεί να ζητηθεί και από τα ΚΕΠ)

Η αίτηση συνοδευόμενη από τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλεται για έγκριση στο Τμήμα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Παύλου Μελά. Όπου κριθεί απαραίτητο μπορεί να ζητηθούν πρόσθετα δικαιολογητικά.

Οι αιτήσεις για την ένταξη μαθητών στο Κοινωνικό Φροντιστήριο γίνεται στην αρχή κάθε σχολικού έτους αλλά και στη  διάρκεια του  σχολικού έτους.

Τα μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας θα διαρκέσουν έως το τέλος της εξεταστικής περιόδου και θα πραγματοποιούνται δωρεάν, απογευματινές ώρες, από εθελοντές εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται σε σχολικές αίθουσες και στο κτίριο όπου στεγάζεται η Κοινωνική Υπηρεσία, Λήμνου 2, Νικόπολη.

Όσον αφορά την κατάρτιση του προγράμματος, αυτό θα διαμορφωθεί ανάλογα με τον αριθμό αιτήσεων των ενδιαφερομένων γονέων και τα μαθήματα που θα ζητηθούν.

Οι αιτήσεις συμμετοχής των μαθητών υποβάλλονται από Δευτέρα- Παρασκευή και ώρες 8.00 – 14.00 στο Τμήμα Πρόνοιας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Λήμνου 2,  Σταυρούπολη (Νικόπολη)

Τηλ. Επικοινωνίας: 2310 020174, 2310 020179

Πηγή

29 Σεπτεμβρίου, 2023 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Ελληνικό-Αργυρούπολη: Κάλεσμα επιπλέον εθελοντών καθηγητών λόγω αυξημένων αναγκών στο Κοινωνικό Φροντιστήριο

Σε λίγες μέρες ξεκινά το πρόγραμμα του Κοινωνικού Φροντιστηρίου του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης, για την Σχολική Χρονιά 2023 – 2024.

Λόγω αυξημένων αναγκών, το Κοινωνικό Φροντιστήριο χρειάζεται επιπλέον εθελοντές καθηγητές για διδασκαλία μαθημάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό απευθύνει νέο κάλεσμα σε εθελοντές καθηγητές  να πλαισιώσουν την ανωτέρω δράση.

Email : tmimapaideias@elliniko-argyroupoli.gr τηλ. Επικοινωνίας και 2132018781-2 & 2131600131

Πηγή

28 Σεπτεμβρίου, 2023 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Αμπελόκηποι-Μενεμένη: Αιτήσεις για εγγραφή στο Κοινωνικό Παντοπωλείο

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης, από  25/5/2017 λειτουργεί Δομή Κοινωνικού Παντοπωλείου στα πλαίσια του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» (Άξονας Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας»). Σκοπός του Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι η κάλυψη βασικών αναγκών επιβίωσης συμπολιτών του δήμου, που διαβιούν κάτω από το όριο κινδύνου της φτώχειας (όπως αυτά ορίζονται από την ΕΛΣΤΑΤ).  Όλα  τα παρεχόμενα είδη είναι εντελώς δωρεάν και διανέμονται τρόφιμα, είδη παντοπωλείου, είδη ατομικής υγιεινής, είδη ένδυσης, παιχνίδια και είδη ψυχαγωγίας όπως βιβλία, cd – dvd. Οι ποσότητες των προϊόντων που διανέμονται είναι ανάλογες με τα εκάστοτε διαθέσιμα προϊόντα του Κοινωνικού Παντοπωλείου.  Οι αιτήσεις υποβάλλονται μία φορά τον χρόνο. 

Για το έτος 2023, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν συμπληρωμένη την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Ή ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ από 2 έως 20 Οκτωβρίου 2023.

Πηγή και περισσότερες πληροφορίες

28 Σεπτεμβρίου, 2023 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Έναρξη κατάθεσης αιτήσεων για ένταξη στο Κοινωνικό Παντοπωλείο “Ελένη Σαχσανίδη” του Δήμου Αχαρνών

Ο Αντιδήμαρχος της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής  Γεώργιος Πετάκος, και το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης «Δομή παροχής Βασικών Αγαθών, Κοινωνικό Παντοπωλείο» Δήμου Αχαρνών με κωδικό ΟΠΣ(MIS) 5001330 του επιχειρησιακού προγράμματος Αττική 2014-2020», σας γνωστοποιούν ό,τι  ξεκινά η διαδικασία υποβολής των  αιτήσεων για ένταξη νέων ωφελούμενων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο “Ελένη Σαχσανίδη” του Δήμου Αχαρνών.

Το διάστημα υποβολής αιτήσεων ορίστηκε έως και 31/10/2023 και κατά τις ώρες 9:30- 13:30Οι αιτήσεις θα συμπληρώνονται και θα κατατίθενται μαζί με όλα  τα πλήρη δικαιολογητικά από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους, στο Κοινωνικό Παντοπωλείο “Ελένη Σαχσανίδη” του Δήμου Αχαρνών επί των οδών Αχαρνέων Ιππέων & Μεγάλου Βασιλείου, στον Προφήτη Ηλία. 

Τα έντυπα των δικαιολογητικών  και των αιτήσεων  μπορείτε να τα προμηθευτείτε είτε ηλεκτρονικά από την σελίδα του Δήμου Αχαρνών  στο παρακάτω σύνδεσμο: http://www.acharnes.gr, είτε από το Κοινωνικό Παντοπωλείο “Ελένη Σαχσανίδη” του Δήμου Αχαρνών, είτε από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, κατά τις ώρες  9:30 – 13:30.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Αχαρνών “Ελένη Σασχανίδη” 2102463543, 2128098292 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση μας koinpantopolio@acharnes.gr.

Αίτηση Ένταξης 

Υπεύθυνη Δήλωση

Δικαιολογητικά

Πηγή

27 Σεπτεμβρίου, 2023 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

Ο Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης σας ενημερώνει ότι στα πλαίσια του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» (Άξονας Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας») θα πραγματοποιηθούν αιτήσεις-εγγραφές για τη φετινή χρονιά (έτος 2021) για όσους ενδιαφερόμενους επιθυμούν να ενταχθούν ως δικαιούχοι στο Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου.

          Η διαδικασία της υποβολής των αιτήσεων θα ξεκινήσει από Δευτέρα 2/10/2023 έως και Παρασκευή 20/10/2023 και ώρες 9.00 π.μ. έως 13.30 μ.μ. κατά τις εργάσιμες μέρες με καθορισμένα ραντεβού, στο χώρο που λειτουργεί το Κοινωνικό Φαρμακείο, στην οδό Βενιζέλου (στο Πρώην Στρατόπεδο Μ. Αλεξάνδρου – πλησίον της εκκλησίας Αναστάσεως του Κυρίου).

          Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν τις αιτήσεις ένταξης αυτοπροσώπως ή από το νομίμως εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό άτομο, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα για όσους πολίτες επιθυμούν να αποστείλουν τα δικαιολογητικά τους με ηλεκτρονικό τρόπο στο email του Κοινωνικού Φαρμακείου που αναγράφεται παρακάτω, πάντα μετά και από τηλεφωνική επικοινωνία για διασφάλιση και προγραμματισμό ατομικού ραντεβού.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τις ώρες  τηλεφωνικής εξυπηρέτησης κοινού στις 12.00 με 15.00 μ.μ. κατά τις εργάσιμες μέρες στο τηλέφωνο 2310 725 – 326 ή στο email : farmakeio@ampelokipi–menemeni.gr .

Πηγή και περισσότερες πληροφορίες

27 Σεπτεμβρίου, 2023 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Έναρξη αιτήσεων για το Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού

Ξεκινούν οι αιτήσεις του Κοινωνικού Φροντιστηρίου του Δήμου Αγίων Αναργύρων-Καματερού για το σχολικό έτος 2023-2024. Το Κοινωνικό Φροντιστήριο έχει ως στόχο την υποστήριξη μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου, των οποίων η οικογένεια δεν έχει τη δυνατότητα να αντεπεξέλθει στις οικονομικές υποχρεώσεις του ιδιωτικού φροντιστηρίου. Στο Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου πραγματοποιούνται μαθήματα και των τριών τάξεων του Γυμνασίου και του Λυκείου.

Αποτελεί  ένα σημαντικό τμήμα της αλληλέγγυας παιδείας, ενώ υποστηρίζεται εξ’ ολοκλήρου με ίδια μέσα από την Κοινωνική υπηρεσία του Δήμου. Στελεχώνεται από ένα αξιόλογο δίκτυο εθελοντών εκπαιδευτικών, παρέχοντας βοήθεια σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες.

Λειτουργεί βάσει  ειδικού κανονισμού που αποδέχονται και υπογράφουν οι γονείς/κηδεμόνες εξασφαλίζοντας την ομαλή και βέλτιστη πραγματοποίηση των μαθημάτων.  Δικαιούχοι είναι  μαθητές των σχολικών μονάδων του Δήμου, που οι οικογένειές τους πληρούν συγκεκριμένα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.

Η συμμετοχή στο κοινωνικό φροντιστήριο είναι δωρεάν.
Φέτος θα λειτουργήσουν τμήματα Γυμνασίου και Λυκείου και Δημοτικού για τα μαθήματα αγγλικών.

Στο Κοινωνικό Φροντιστήριο θα πραγματοποιούνται και μαθήματα αγγλικών για τις τάξεις Α και Β Junior για παιδιά Δημοτικού.

Δηλώσεις συμμετοχής μαθητών γίνονται στη Διεύθυνση της σχολικής μονάδας τους.
Τηλέφωνα επικοινωνίας από Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες 10.00-14.00: 2132023602 και 2132023655, Συντονιστής: Γιώργος Γκατζέλης

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές στο Γραφείο Δημάρχου είτε ηλεκτρονικά στο κεντρικό e-mail του Δήμου: agankam@agankam.gov.gr

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Πηγή

26 Σεπτεμβρίου, 2023 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Ήλιδα: Υποβολή αιτήσεων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Συσσίτιο

Ειδικότερα, ο Δήμος Ήλιδας και η Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου καλεί τους ενδιαφερόμενους να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Κύριο κριτήριο ένταξης στο πρόγραμμα «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου Δήμου Ήλιδας», είναι το εισόδημα (οικονομικό κριτήριο), ενώ θα λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, η ανεργία, προβλήματα υγείας και αναπηρίες.

Δικαιούχοι του προγράμματος θα είναι:

1.Έλληνες πολίτες, κάτοικοι του δήμου μας.

2.Ομογενείς κάτοικοι του δήμου μας.

3.Αλλοδαποί που κατοικούν μόνιμα στο δήμο μας και διαθέτουν άδεια παραμονής.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται:

1.Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας-ΑΦΜ-ΑΜΚΑ.

2.Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας από το δήμο.

3.Φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΗ ή ΔΕΚΟ στο όνομα του ωφελούμενου

4.Φωτοτυπία Ε1 (φορολογική δήλωση), Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού σημειώματος(σε περίπτωση φιλοξενίας από τους γονείς κατατίθεται και το εκκαθαριστικό των γονιών),Φωτοτυπία Ε9(ή εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ)

5.Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν έχει περιουσιακά στοιχεία, προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του ότι δεν έχει ακίνητα.

6.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

7.Στις περιπτώσεις ΑΜΕΑ απαιτείται απόφαση ΚΕΠΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

8.Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας σε ισχύ ή βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

9.Η υπηρεσία ή η επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων έχει δικαίωμα να ζητήσει επιπλέον δικαιολογητικά όταν το κρίνει απαραίτητο.

Προκειμένου να αξιολογηθούν ορθά οι αιτήσεις των δυνητικά ωφελούμενων απαιτείται ή προσκόμιση όλων των ανωτέρων δικαιολογητικών.

Κατά την αξιολόγηση προηγούνται όσοι δεν λαμβάνουν ΤΕΒΑ έναντι των υπολοίπων και αποκλείονται όσοι διαμένουν μόνιμα σε δομές φιλοξενίας.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων θα υποβάλλονται έως Δευτέρα 16-10-23 στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ήλιδας (Αχιλλέα Μπουντουβή 21Α) καθημερινά από τις 9:00-14:00.

Πηγή

26 Σεπτεμβρίου, 2023 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Ελληνικό-Αργυρούπολη: Αιτήσεις για το Κοινωνικό Φροντιστήριο

Ο Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης, λαμβάνοντας υπόψιν το δικαίωμα στην δωρεάν εκπαίδευση κι έχοντας ανεπτυγμένο το αίσθημα της κοινωνικής ευαισθησίας σε ευάλωτες οικογένειες που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις ιδιαίτερες οικονομικές συνθήκες ανακοινώνει και φέτος 2023-24 την λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές των τάξεων Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου και Α΄, Β΄Λυκείου και έχει στόχο την κατανόηση από τους μαθητές της σχολικής ύλης και συνέπεια την βελτίωση της σχολικής επίδοσης. 

Τα μαθήματα διδάσκουν εθελοντές πτυχιούχοι ή τελειόφοιτοι εκπαιδευτικών τμημάτων των Πανεπιστημίων διαφόρων ειδικοτήτων, προβλέπεται ότι θα ξεκινήσουν στις 2/10/2023 και θα γίνονται στο 3ο Γενικό Λύκειο Αργυρούπολης.

• Αιτήσεις σε έντυπη μορφή μπορείτε να αναζητήσετε στις Δ/νσεις των σχολείων της Βθμιας εκπαίδευσης του Δήμου μας και στο Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης., Δημαρχείο Λ. Κύπρου 68, [Είσοδος από Ρεθύμνης]

• Επισυνάπτεται η αίτηση και ηλεκτρονικά προς διευκόλυνσή σας.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Πληροφορίες: Τμήμα Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης , τηλ. επικ. 213 2018786 και 213 2018781–782

Υποβολή αιτήσεων: tmimapaideias@elliniko-argyroupoli.gr

Υπεύθυνοι Κοινωνικού Φροντιστηρίου

Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού και Εθελοντισμού – Vagelis Nikothodis

Πρόεδρος Β΄/θμιας ‘ Σχολικής Επιτροπής – Θωμάς Κατσαγώνης

Εκπαιδευτικά Υπεύθυνη – Πρόεδρος Α΄/θμιας Σχολικής Επιτροπής Alexandra Afentaki

Πηγή

25 Σεπτεμβρίου, 2023 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Ξεκινούν οι αιτήσεις Μαθητών για το Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Κορυδαλλού

Το Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Κορυδαλλού απευθύνεται σε  μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με την παροχή υποστήριξης στα φιλολογικά μαθήματα, στα μαθηματικά, την φυσική και τη χημεία. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τα φροντιστήρια της πόλης μας, τα οποία εθελοντικά προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.

Κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων στο Κοινωνικό Φροντιστήριο θα είναι το συνολικό εισόδημα των συνοικούντων με το δικαιούχο, ενώ θα λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, η ανεργία.

Κατά την κατάθεση της αίτησης συμμετοχής στο κοινωνικό φροντιστήριο θα πρέπει να υποβληθούν συνημμένα τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
  2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
  3. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος. Σε περίπτωση που δεν έχει παραλάβει εκκαθαριστικό σημείωμα από την Δ.Ο.Υ., υποχρεούται να προσκομίσει αντίγραφο της φορολογικής του δήλωσης που παρελήφθη από την Δ.Ο.Υ.. Επίσης στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
  4. Φωτοτυπία ενεργής απόφασης δικαιώματος ΚΕΑ (αν υπάρχει).
  5. Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας (αν υπάρχει).

Τις δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να στέλνετε ηλεκτρονικά στο: paideia@korydallos.gr  ή να τις παραδίδετε στο Τμήμα Παιδείας Γρ. Λαμπράκη 240, Ισόγειο.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ.: 210 4990462 (Δέσποινα Αβραμίδου)

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Πηγή

25 Σεπτεμβρίου, 2023 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Ένταξη δικαιούχων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ζίτσας

Παρακαλούνται οι δημότες του Δήμου Ζίτσας που επιθυμούν να ενταχθούν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου να καταθέσουν την αίτησή τους μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από την Παρασκευή 01/09/2023 έως και την Τρίτη 03/10/2023 στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ζίτσας (Λασκαρίνας 3Α, στο παλαιό Δημαρχείοτηλ.: 2651360242-2651360243-2651360240)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

–      Αίτηση

–      Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

–      Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντος, ή διαβατηρίου για αλλοδαπούς, και άδεια διαμονής  σε ισχύ

–      Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ από το οποίο πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας ή Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

–      Εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού

–      Ε 1 του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού

–      Ε 9 όλων των μελών του νοικοκυριού

Κατά περίπτωση, ανάλογα με την κατάσταση του υποψηφίου – δυνητικού δικαιούχου:

 • Για τα άνεργα μέλη του νοικοκυριού, εφόσον υπάρχουν, φωτοτυπία κάρτας ανεργίας σε ισχύ
 • Επίσημη Ιατρική Γνωμάτευση από Νοσοκομείο, εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας
 • Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕ.Π.Α. σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες

Πηγή και περισσότερες πληροφορίες

22 Σεπτεμβρίου, 2023 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Μοσχάτο-Ταύρος: Αιτήσεις για τις Κοινωνικές Δομές

Οι νέες αιτήσεις για την παροχή βασικών αγαθών από τις Κοινωνικές Δομές που λειτουργεί ο Δήμος μας σε συνεργασία με τη ΜΚΟ «ΦΑΡΟΣ ΕΛΠΙΔΑΣ» ξεκινούν την Δευτέρα 18/09/23 έως την Τετάρτη 4/10/23.

Ο αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται τις εργάσιμες ημέρες από 9:00 έως 14:00 στις εγκαταστάσεις του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Κοινωνικού Φαρμακείου επί των οδών Επταλόφου και Κλαζομενών, στην Πλατεία Ατταλείας στον Ταύρο.

Έντυπα αιτήσεων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα διατίθενται:

Μοσχάτο:

 • Στην Κοινωνική Υπηρεσία Μοσχάτου, Μιαούλη 60 , τηλ. 210 9422927
 • Στο Γραφείο Ενημέρωσης Ανέργων, Πλατεία ΗΣΑΠ

Ταύρος:

 • Στην Κοινωνική Υπηρεσία Ταύρου, Ελευθερίου Βενιζέλου 8, τηλ. 210 3463116
 • Στις εγκαταστάσεις του Κοινωνικού Παντοπωλείου και του Κοινωνικού Φαρμακείου επί των οδών Επταλόφου και Κλαζομενών, στην Πλατεία Ατταλείας τηλ. 210 3454283, 210 3467019.

Πηγή και περισσότερες πληροφορίες

22 Σεπτεμβρίου, 2023 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Πετρούπολη: Δωρεάν Πρόγραμμα Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας 

Ο Δήμος Πετρούπολης, μέσω της Διεύθυνσης Παιδείας, Πρόνοιας & Κοινωνικής Πολιτικής, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Σκελετικής Υγείας «Πεταλούδα» και το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, θα πραγματοποιήσει Πρόγραμμα Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας.

Πρόκειται για μια πολύ σημαντική δράση προληπτικού ελέγχου και έγκυρης ενημέρωσης για την οστεοπόρωση, που εστιάζει στη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, της πρόληψης και της επιτυχούς αντιμετώπισής της.

Η κοινωνική αυτή πρωτοβουλία απευθύνεται σε άτομα κάθε ηλικίας, που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για ένα θέμα υγείας που μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε πρόβλημα με σοβαρές επιπτώσεις.

Οι εξετάσεις μέτρησης της οστεοπόρωσης θα διεξαχθούν στο «ΚΕΠ Υγείας» του Δήμου Πετρούπολης, επί των οδών Κωνσταντινουπόλεως και Βούτσαλη (πλησίον Α΄ ΚΑΠΗ), κατόπιν προγραμματισμένων ραντεβού, την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023, κατά τις ώρες 10:00 – 13:00, υπό την ιατρική επίβλεψη της Ενδοκρινολόγου κας Μαρίας Τριανταφυλλοπούλου.

Για αιτήσεις & πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν καθημερινά (Δευτέρα – Παρασκευή), στο τηλέφωνο: 210 5062522, κατά τις ώρες 09.00 – 13.00.

Επισημαίνεται ότι για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Ο Σύλλογος Σκελετικής Υγείας «Πεταλούδα», πρεσβεύει πως η ενημέρωση αποτελεί την αρχή της πρόληψης και της σωστής αποκατάστασης και συμβουλεύει τόσο τους νέους όσο και τους μεγαλύτερους, να παρακολουθούν θέματα υγείας, ακόμη κι αν δεν τους αφορούν άμεσα.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι πρόκειται για τον 3ο κύκλο Προληπτικών Εξετάσεων Οστεοπόρωσης που διοργανώνει ο Δήμος Πετρούπολης μέσω του ΚΕΠ Υγείας, αφού κατά τη διάρκεια των δύο κύκλων που προηγήθηκαν εξετάστηκαν περίπου 350 συμπολίτες μας.

Πηγή

22 Σεπτεμβρίου, 2023 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Παλλήνη: Καλούνται εθελοντές για το Κοινωνικό Φροντιστήριο

Για 13η χρόνια το Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Παλλήνης θα συνεχίσει με επιτυχία να στηρίζει μαθητές οικονομικά αδύναμων οικογενειών που κατοικούν στον Δήμο μας.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται με την πολύτιμη συμβολή εθελοντών εκπαιδευτικών. Το Κοινωνικό Φροντιστήριο παρέχει πρόσθετη στήριξη σε μαθητές όλων των τάξεων του Γυμνασίου και Λυκείου.

Για τον καλύτερο προγραμματισμό της νέας σχολικής χρονιάς 2023-24 και προκειμένου να καλύψουμε τις αυξημένες ανάγκες σε διδακτικό προσωπικό, καλούμε εθελοντές καθηγητές/τριες όλων των ειδικοτήτων να συμβάλουν με τις γνώσεις και την κοινωνική τους ευαισθησία σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να στείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: e.konstantinou@0156.syzefxis.gov.gr

Πληροφορίες: 2106666782, 2100080406

Δ/νση: Έντισον 3, Παλλήνη

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, κ. Γεώργιο Μερτζάνο: 6944655476

Προϊσταμένη Τμήματος Παιδείας, κ. Ε. Κωνσταντίνου: 2100080405

Πηγή

21 Σεπτεμβρίου, 2023 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ-ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ

Ο Δήμος Κομοτηνής αποφάσισε τη διενέργεια τμημάτων ενισχυτικής – υποστηρικτικής διδασκαλίας σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου, σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, με μαθήματα εξ αποστάσεως, τουλάχιστον στην πρώτη φάση λειτουργίας τους. Στο πλαίσιο αυτό, καλούνται γονείς/κηδεμόνες μαθητών γυμνασίου και λυκείου, οι οικογένειες των οποίων αντιμετωπίζουν κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, να δηλώσουν συμμετοχή στο Πολυλειτουργικό Κέντρο του Δήμου Κομοτηνής, στον 1ο όροφο στη Διεύθυνση Κοινωνικών Πολιτικών και πιο συγκεκριμένα στην Κωνσταντίνα Λυμπερίδου, τις ημέρες Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 8:30 – 14:30, αρχής γενομένης από τη Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου.

Δικαιολογητικά Για τη συμμετοχή των μαθητών στα εξ αποστάσεως υποστηρικτικά μαθήματα οι γονείς θα πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά: Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού Εφορίας φορολογικού έτους 2022, Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, Φωτοτυπία ταυτότητας γονέα, Αίτηση (συμπληρώνεται στην υπηρεσία)

Κατά την εγγραφή να δηλώνονται: τηλέφωνο επικοινωνίας, email, και τμήματα στα οποία επιθυμεί να φοιτήσει ο μαθητής. Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 25310-83344.

Κάλεσμα σε εθελοντές εκπαιδευτικούς

Για τις ανάγκες λειτουργίας του Κοινωνικού Φροντιστηρίου του Δήμου Κομοτηνής κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 καλούνται όσοι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται να διδάξουν εθελοντικά εξ αποστάσεως, να υποβάλουν αίτηση εγγράφως ή ηλεκτρονικά στην Δ/νση Κοινωνικών Πολιτικών (τηλ. επικοινωνίας: 2531083344, email: kpkomotinis@gmail.com). Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται: η ειδικότητα, το τηλέφωνο και το e-mail. Αιτούμενες ειδικότητες: Μαθηματικοί, Φυσικοί, Βιολόγοι, Χημικοί, Φιλόλογοι.

Πηγή

21 Σεπτεμβρίου, 2023 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Δήμος Έδεσσας: Προληπτικός έλεγχος για ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής

Ο δήμος Έδεσσας, το ΚΕΠ Υγείας του δήμου και το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, σε συνεργασία με ιατρούς διοργανώνουν ιατρική δράση τεσσάρων ημερών (22 έως 25 Σεπτεμβρίου), η οποία θα περιλαμβάνει προληπτικό έλεγχο για το ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί στο Χατζηγιάννειο Πολιτιστικό Κέντρο και η εξέταση θα γίνεται αποκλειστικά κατόπιν ραντεβού. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 2381025973.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε άνδρες και γυναίκες άνω των 65 ετών, βάσει των διεθνών πρωτοκόλλων screening. Ο έλεγχος μπορεί να ξεκινήσει από το 50ο έτος ηλικίας, αν υπάρχει ιστορικό σε πρώτου βαθμού συγγενή ή και νωρίτερα αν υπάρχει ύποπτη κλινική εικόνα (π.χ. σφύζουσα μάζα στην κοιλιά).

Η δράση θα πραγματοποιηθεί:

 • Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2023: 9:00 – 13:00
 • Σάββατο, 23 Σεπτεμβρίου 2023: 10:00 – 13:00
 • Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου 2023: 10:00 – 13:00
 • Δευτέρα. 25 Σεπτεμβρίου 2023: 17:30 – 20:30

Πηγή

21 Σεπτεμβρίου, 2023 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Θεσσαλονίκη: Δωρεάν πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας-κάλεσμα σε εθελοντές

Δωρεάν πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας σε μαθητές, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των σχολείων του Δήμου Θεσσαλονίκης υλοποιεί το τμήμα Προγραμμάτων και Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στο Κοινωνικό Πνευματικό Κέντρο «ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑΝ» (Σπάρτης 6Α) και στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Θεσσαλονίκης (Εγνατίας 132).

Σκοπός του προγράμματος είναι η υποστήριξη μαθητών, των οποίων οι οικογένειες αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στο κόστος της ενισχυτικής διδασκαλίας σε μαθήματα όλων των τάξεων Δημοτικού – Γυμνασίου – Λυκείου καθώς και Ξένων Γλωσσών.

Προκειμένου να διευκολυνθούν οι ενδιαφερόμενοι μαθητές, γονείς και κηδεμόνες, η υποβολή αιτήσεων και η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται ηλεκτρονικά από την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023 στις 09:00π.μ. στην πλατφόρμα: Ενισχυτική διδασκαλία 2023-2024 (thessaloniki.gr)

Πληροφορίες για τις αιτήσεις μαθητών δίνονται στα τηλέφωνα 2313318661 (ώρες: 07:00 – 15:00) και 2310-848734 (ώρες 15.00 – 21.00)

Η διδασκαλία των μαθημάτων στηρίζεται στην προσφορά εθελοντικής εργασίας από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες της πόλης, από εκπαιδευτικούς εν ενεργεία ή σε συνταξιοδότηση, οι οποίοι με διάθεση και όραμα διδάσκουν εθελοντικά, καθώς και από πολίτες που επιθυμούν να εργαστούν εθελοντικά στη γραμματειακή υποστήριξη του προγράμματος.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί και όσοι επιθυμούν να εργαστούν εθελοντικά στη γραμματειακή υποστήριξη του προγράμματος μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο τηλέφωνο 2310848734 (ώρες 15.00 – 21.00).

Πηγή

20 Σεπτεμβρίου, 2023 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Παλλήνη: Εγγραφές στο κοινωνικό φροντιστήριο

Καλούνται οι μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου που επιθυμούν να παρακολουθήσουν μαθήματα στο Κοινωνικό Φροντιστήριο να κάνουν αίτηση εγγραφής, δηλώνοντας τα μαθήματα που τους ενδιαφέρουν. 

Οι αιτήσεις των  εγγραφών για τους μαθητές θα γίνονται από  12 έως 30 Σεπτεμβρίου 2023 στον χώρο του Κοινωνικού Φροντιστηρίου, Δευτέρα με Παρασκευή και ώρες 9:00΄-13:00΄ ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση e.konstantinou@0156.syzefxis.gov.gr,  επισυνάπτοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά: ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΦΟΡΙΑΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΓΟΝΕΑ, ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ /ΤΡΙΑΣ, ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Πηγή και αίτηση

20 Σεπτεμβρίου, 2023 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Δήμος Θήρας: Ξεκινούν οι εγγραφές στο Κοινωνικό Φροντιστήριο-Κάλεσμα σε εθελοντές

Για 10η χρονιά θα λειτουργήσει και φέτος το Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Θήρας, ένας θεσμός που στηρίζεται στην εθελοντική προσφορά εκπαιδευτικών, με σκοπό την πρόσθεση διδακτική υποστήριξη μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που ανήκουν σε οικονομικά αδύναμες οικογένειες, ώστε να επιτυγχάνεται η δημιουργία ίσων ευκαιριών μάθησης σε όλους τους μαθητές του νησιού.

Με σκοπό το Κοινωνικό Φροντιστήριο να ξεκινήσει τη λειτουργία του παράλληλα με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, καλούνται:

 1. Δάσκαλοι, καθηγητές και φοιτητές που μπορούν να συμβάλλουν εθελοντικά στη λειτουργία του προγράμματος του Κοινωνικού Φροντιστηρίου.
 2. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς-κηδεμόνες, που επιθυμούν τα παιδιά τους να ενταχθούν στο πρόγραμμα του Κοινωνικού Φροντιστηρίου, να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Δήμου Θήρας, τηλ. 2286360183 (ώρες εξυπηρέτησης 11:00-13:00).

• Υποβολή αιτήσεων εγγραφής: από 15/9 έως 30/9
• Έναρξη μαθημάτων: 2/10

Πηγή

20 Σεπτεμβρίου, 2023 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Συγκέντρωση σχολικών ειδών με πρωτοβουλία της Τοπικής Κοινότητας Νάουσας και των κοινωνικών δομών του Δήμου Νάουσας

Με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς ο Δήμος Νάουσας και η Τοπική Κοινότητα Νάουσας, για δεύτερη συνεχή χρονιά, σε συνεργασία με τις κοινωνικές δομές του δήμου και τη συνδρομή των βιβλιοπωλείων και καταστημάτων της πόλης, καλεί τους πολίτες, που επιθυμούν και έχουν τη δυνατότητα, να συνδράμουν στη δράση συγκέντρωσης σχολικών ειδών, τα οποία θα προσφερθούν σε παιδιά άπορων οικογενειών, που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις σχολικές ανάγκες.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων και των διευθυντών των σχολικών μονάδων.

Τα σχολικά είδη που θα προσφερθούν θα πρέπει να είναι καινούργια ή μεταχειρισμένα σε άριστη κατάσταση, έτοιμα να χρησιμοποιηθούν. Η συγκέντρωση των σχολικών ειδών θα πραγματοποιείται, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Κέντρο Πληροφόρησης Επισκεπτών (τα καινούργια σχολικά είδη) ή στο Κοινωνικό Παντοπωλείο (τα μεταχειρισμένα είδη), καθώς και σε βιβλιοπωλεία και σε καταστήματα που διαθέτουν σχολικά είδη.

Ο Δήμος Νάουσας θα μεριμνήσει για τη δίκαιη και σωστή κατανομή των ειδών ανά παιδί και σύμφωνα με τις ανάγκες της ηλικίας του.

Τα σχολικά είδη που θα συγκεντρωθούν είναι: σχολικές τσάντες δημοτικού – γυμνασίου, κασετίνες – τετράδια (μπλε και χρωματιστά), τέμπερες, κηρομπογιές, μπλοκ ζωγραφικής, μαρκαδόροι – ξυλομπογιές, μολύβια – ντοσιέ (μεγάλα- μικρά) και ανταλλακτικά φύλλα, φάκελοι με λάστιχο, χαρτί Α4 -κόλλες (στικ και υγρές), διαφάνειες -πλαστελίνες ,ψαλιδάκια -γεωμετρικά όργανα (χάρακες, διαβήτες κ.λ.π.), στυλό, γόμες, ξύστρες, διορθωτικά κ.ά.

Πηγή

19 Σεπτεμβρίου, 2023 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Αιτήσεις στο Κοινωνικό Φροντιστήριο Δήμου Παπάγου – Χολαργού

Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού, στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής για τη στήριξη των θεσμών της οικογένειας και της παιδείας, συνεχίζει τη λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου και κατά το σχολικό έτος 2023-2024.

Το Κοινωνικό Φροντιστήριο λειτουργεί δωρεάν και προσφέρονται μαθήματα θετικής,   θεωρητικής κατεύθυνσης και οικονομίας, από έμπειρους εθελοντές καθηγητές, σε μαθητές Α’, Β’ και Γ’ Λυκείου.

Οι ενδιαφερόμενοι για τη νέα σχολική χρονιά μπορούν να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση συμμετοχής, με υπογραφή γονέα ή κηδεμόνα, δηλώνοντας παράλληλα και τα μαθήματα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν.

Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται στο πρωτόκολλο του Δημαρχείου Παπάγου-Χολαργού (Λ. Περικλέους 55 Χολαργός, ισόγειο) ή ηλεκτρονικά στο protocol@dpapxol.gov.gr ή στο mathanasakou@dpapxol.gov.gr

Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Νεολαίας  και Προώθησης της Απασχόλησης, Μαρία Αθανασάκου-Μουντάκη, – 213 2002 831 και 213 2002 893, 6944699587.

Πηγή και αιτήσεις συμμετοχής

19 Σεπτεμβρίου, 2023 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Νέες αιτήσεις για το κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου Σουλίου

Από τις 18 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 28 του ίδιου μήνα, θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να αιτηθούν την συμμετοχή τους ως ωφελούμενοι στο Κοινωνικό μας Παντοπωλείο. Τη σχετική αίτηση, μπορούν να προμηθευτούν από το γραφείο μας στο Γαρδίκι , το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου μας (Δημαρχείο – Παραμυθιά), τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και από το «βοήθεια στο σπίτι». Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται με τα εξής δικαιολογητικά σε φωτοτυπία:

1. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο και άδειες παραμονής.
2. Μισθωτήριο συμβόλαιο ή λογαριασμό ΔΕΗ ή λογαριασμό ΟΤΕ ή λογαριασμό κινητής.
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
4. Εκκαθαριστικό της εφορίας τελευταίου έτους και Ε1.
5. Στην περίπτωση που συνοικεί με ενήλικα πρόσωπα τα οποία υποβάλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση, θα πρέπει να προσκομίσουν το εκκαθαριστικό σημείωμα και το Ε1 αυτών.

Επίσης αν υπάρχει ,
6. Κάρτα ανεργίας
7. Βεβαίωση μη συμμετοχής σε ανάλογο πρόγραμμα εφόσον είναι ετεροδημότης ή κάτοικος άλλου δήμου.
8. Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής ή άλλου δημόσιου φορέα εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας. Σε περίπτωση αναπηρίας αντίγραφο της βεβαίωσης της επιτροπής που αναγράφει το ποσοστό(εφόσον υπάρχει).

Δυνητικοί δικαιούχοι του κοινωνικού παντοπωλείου είναι :
– Έλληνες μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Σουλίου.
– Ομογενείς μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Σουλίου.
– Αλλοδαποί που κατοικούν ( εφόσον αποδεικνύεται ) στον Δήμο μας και διαθέτουν άδεια παραμονής και θεωρημένο διαβατήριο. Επίσης το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης θα πρέπει να είναι του τελευταίου έτους και μεταφρασμένο .
– Όσοι δημότες δεν είναι δικαιούχοι του προγράμματος ΤΕΒΑ.

Στην περίπτωση που ο/η αιτούμενος/η, για οποιοδήποτε λόγο δεν καταφέρει ο ίδιος να κάνει την αίτηση εγγραφής, θα πρέπει με υπεύθυνη δήλωση του Ν.105 ή εξουσιοδότηση, να εξουσιοδοτηθεί άλλο άτομο για υποβάλει αντί αυτού τα απαιτούμενα δικαιολογητικά .

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το 2666360305 – 6955828886

Κατεβάστε την αίτηση συμμετοχής από εδώ

Πηγή

18 Σεπτεμβρίου, 2023 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Πεντέλη: Αιτήσεις για το Κοινωνικό Φροντιστήριο

Ο Δήμος Πεντέλης, συνεχίζοντας τις δράσεις και τα προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας, υλοποιεί για ακόμα μια χρονιά την δράση «Κοινωνικό Φροντιστήριο – Δήμου Πεντέλης». Στόχος του προγράμματος είναι  η  υποστήριξη μαθητών/-τριών των οποίων η οικογένεια δεν δύναται να ανταπεξέλθει στις οικονομικές υποχρεώσεις ενός ιδιωτικού φροντιστηρίου, ώστε όλα τα παιδιά να έχουν ισότιμη πρόσβαση στην γνώση και στην παιδεία.

Η  δράση παρέχεται σε συνεργασία με ιδιωτικά φροντιστήρια και με εθελοντές καθηγητές .

Η επιλογή των μαθητών θα γίνεται με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια από το Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας  του Δήμου Πεντέλης.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση από το κηδεμόνα του μαθητή/τριας
 • Φωτοαντίγραφο ΑΔΤ ή γονέα – κηδεμόνα και παιδιού /ων.
 • Φωτοτυπία τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος και Ε1.
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ,
 • Κάθε άλλο έγγραφο , που μπορεί να αποτελεί κοινωνικό κριτήριο όπως κάρτα ανεργίας, γνωμάτευση αναπηρίας κ.λ.π.

Επίσης όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν ως εθελοντές εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου .

Οι εθελοντές εκπαιδευτικοί με την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς  θα έχουν στη διάθεσή τους Βεβαίωση Εθελοντικού Διδακτικού Έργου ,την οποία μπορούν να εντάξουν στο βιογραφικό τους σημείωμα.

Οι αιτήσεις μαθητών μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέχρι την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2023 ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://penteli.intelligentcity.gr/icityops/taxis_login.php?cc_id=48

Πληροφορίες:

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πεντέλης

Τηλέφωνο:  2108100885 εσωτ. 21

Αρμόδια υπάλληλος : Ζαμάνου Μαρία

Πηγή

18 Σεπτεμβρίου, 2023 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Ζωγράφου: Αίτηση για το πρόγραμμα του Κοινωνικού Παντοπωλείου

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα του Κοινωνικού Παντοπωλείου θα υποβάλλουν αίτηση στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου (Ιωάννου Θεολόγου 22),  τηλέφωνο  επικοινωνίας 2107716350

από  Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 2023 μέχρι και την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023

ΑΙΤΗΣΗ κοινωνικου-παντοπωλείου-2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023

Πηγή

15 Σεπτεμβρίου, 2023 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Ηγουμενίτσα: Δωρεάν Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας

Το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Ηγουμενίτσας, σε συνεργασία με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων (ΕΔΔΥΠΠΥ) υλοποιεί από 18 έως και 28 Σεπτεμβρίου 2023 Πρόγραμμα Δωρεάν Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας, με σκοπό την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση της οστεοπόρωσης.

Η οστεοπόρωση είναι μια χρόνια πάθηση μεταβολισμού των οστών για την οποία η έγκαιρη διάγνωση δύναται να διασφαλίζει την καλύτερη αντιμετώπιση της νόσου. Παράγοντες κινδύνου αποτελούν το φύλο (κυρίως στις γυναίκες), η ηλικία, η κληρονομική προδιάθεση, το κάπνισμα, η ελλιπής σωματική άσκηση, η κακή διατροφή, οι ορμονικές αλλαγές.

Η μέτρηση οστικής πυκνότητας θα πραγματοποιηθεί με φορητή συσκευή υπερήχων στο οστό της πτέρνας,  η οποία παρέχει ακριβή ποσοτικό προσδιορισμό της κατάστασης του οστού.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως φύλου, ειδικότερα όμως προτείνεται σε:

 • γυναίκες που έχουν μπει στην εμμηνόπαυση
 • γυναίκες μικρότερης ηλικίας, εφόσον έχουν κάνει ολική υστερεκτομή
 • γυναίκες που κάνουν χρόνια χρήση κορτιζόνης
 • γυναίκες με προβλήματα Θυρεοειδούς Αδένα και
 • γυναίκες με βεβαρυμμένο οικογενειακό ιστορικό Οστεοπόρωσης.

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί κατόπιν ραντεβού στο τηλ. του ΚΕΠ Υγείας 26653 61118, Δευτέρα – Παρασκευή 09:00-14:00 ενώ θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Πρόγραμμα Δωρεάν Μετρήσεων Οστικής Πυκνότητας: 

 • Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου: Ηγουμενίτσα (Πάνθεον) 09:00 – 13:00
 • Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου: Ηγουμενίτσα (Πάνθεον) 09:00 – 13:00
 • Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου: Ηγουμενίτσα (Πάνθεον) 09:00 – 13:00
 • Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου : Παραπόταμος (Παλαιό Δημαρχείο) 10:00 – -12:00
 • Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου: Μαργαρίτι (στο χώρο του ΚΑΠΗ) 10:00 – 12:00
 • Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου: Σύβοτα (Πολιτιστικό Κέντρο) 09:00 – 11:00
 • Πλαταριά (στο χώρο του ΚΗΦΗ) 11:30 – 13:30
 • Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου: Πέρδικα (στο χώρο του ΚΗΦΗ) 10:00-12:00
 • Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου: ΚΑΠΗ Ηγουμενίτσας (για τα μέλη του ΚΑΠΗ)
 • Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου: Κοινωνικό Παντοπωλείο – Κοιν. Φαρμακείο (για τους ωφελούμενους των δομών)

Πηγή

15 Σεπτεμβρίου, 2023 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Αχαρνές: Δωρεάν προληπτικός έλεγχος ακοής

Με πρωτοβουλία του Δήμου Αχαρνών, τον συντονισμό του Αντιδημάρχου Γιώργου Πετάκου και του Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και σε συνεργασία με την εταιρεία Akoustica Medica θα πραγματοποιηθεί δωρεάν προληπτικός έλεγχος ακοής από ειδικούς ακοοπροθετιστές της εταιρείας οι οποίοι θα μπορούν να εξετάζουν ο καθένας έναν άνθρωπο κάθε δέκα (10) λεπτά. Ημερησίως θα ελέγχονται εβδομήντα (70) άνθρωποι.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στον ισόγειο χώρο της αίθουσας εκδηλώσεων του Δημαρχείου Αχαρνών, από τη Δευτέρα 18/09/2023 έως και την Παρασκευή 22/09/2023 και ώρες 10:00π.μ. έως 14:00μ.μ.

‘Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν προκειμένου να κλείσουν ραντεβού μπορούν να καλούν από τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου, στα τηλ.επικοινωνίας 213-2123130 και 213-2123106 κ.κ. Φανή Κουμπούρη και Θεόδωρος Δημητρακόπουλος από τις 11/09/2023 ημέρα Δευτέρα έως και τις 15/09/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρες 07:30 έως 14:30.

Πηγή

15 Σεπτεμβρίου, 2023 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Διόνυσος: Έναρξη Κοινωνικού Φροντιστηρίου για Μαθητές Μέσης Εκπαίδευσης και Ξένων Γλωσσών

Κανείς δεν πρέπει να στερείται τα βασικά. Γι’αυτό το λόγο συνεχίζεται και φέτος στο Δήμο Διονύσου από την Αντιδημαρχία Παιδείας με μέριμνα της Αντιδημάρχου Σοφίας Κατσίγιαννη, η λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου Μέσης Εκπαίδευσης και Ξένων Γλωσσών, για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου που κατοικούν εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου, για την εκπαιδευτική περίοδο 2023-2024.

Σκοπός του προγράμματος παραμένει σταθερά η αρωγή στους συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν οικονομικές ή άλλες δυσκολίες, μέσω της παροχής υποστηρικτικής διδασκαλίας σε μαθητές και μαθήτριες για συγκεκριμένα αναγκαία γνωστικά αντικείμενα.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται, καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, σε συνεργασία με τα φροντιστηριακά ιδρύματα του Δήμου

Η επιλογή των συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί με αυστηρά κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια.

Αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα θα υποβάλλονται από την Δευτέρα 4 έως και την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023 στα email: paideia@dionysos.gr ή  moutsopoulou@dionysos.gr.

Απαραίτητα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση είναι:

– Εκκαθαριστικό Εφορίας φορ. έτους 2022

– Πιστοποιητικό Ανεργίας γονέων (εάν και εφόσον υπάρχει).

– Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, σε περιπτώσεις πολύτεκνων, τρίτεκνων ή μονογονεϊκών οικογενειών.

– Οποιοδήποτε έγγραφο πιστοποιεί ότι οι ωφελούμενοι είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου μας.

Για την ενημέρωση τόσο των γονέων και κηδεμόνων όσο και των Φροντιστηρίων/Εκπαιδευτικών Οργανισμών που επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, μπορείτε να επικοινωνείτε μετά τις 4 Σεπτεμβρίου στο τηλέφωνο  210 8142972, εσωτ.201 (10:00–15:00 καθημερινά) ή μέσω του email: moutsopoulou@dionysos.gr

Πηγή και αιτήσεις

15 Σεπτεμβρίου, 2023 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Δήμος Νεάπολης-Συκεών: Αιτήσεις για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Κοινωνικό Φαρμακείο

Πρόσκληση για εγγραφή νέων ωφελουμένων και ανανέωση ήδη εγγεγραμμένων στο κοινωνικό παντοπωλείο και το κοινωνικό φαρμακείο απευθύνει ο δήμος Νεάπολης-Συκεών.

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλλουν μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου 2023 τις αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις δύο δομές.

Συγκεκριμένα για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του δήμου Νεάπολης-Συκεών οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν Δευτέρα με Παρασκευή 08:00 – 16:00 κατόπιν ραντεβού στο τηλέφωνο 2310 620 033 (email: koinonikopantopoleio.neapolisykies@n3.syzefxis.gov.gr) στη δομή που βρίσκεται στην οδό Καραβαγγέλη 1 με Δαβάκη, ΤΚ 56625 Συκιές, τα εξής δικαιολογητικά:

 • 1. Αίτηση του/της ενδιαφερομένου/-ης που χορηγεί η αρμόδια υπηρεσία του δήμου
 • 2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • 3.Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και άδεια παραμονής σε ισχύ (όλων των ενήλικων μελών)
 • 4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το δήμο ή αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο συμβόλαιο
 • 5.Πρόσφατο Εκκαθαριστικό σημείωμα, Ε1 και Ε9 ή υπεύθυνη δήλωση περί μη κατοχής ακίνητης περιουσίας όλων των μελών του νοικοκυριού
 • 6. Μία μικρή φωτογραφία τύπου διαβατηρίου του/της αιτούντος/-ούσας

Δικαιολογητικά κατά περίπτωση, ανάλογα με την κατάσταση του υποψήφιου-δυνητικού δικαιούχου:

 • 1.Πρόσφατες βεβαιώσεις χρόνου ανεργίας
 • 2. Σε περίπτωση ύπαρξης ακίνητης περιουσίας: ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΦΙΑ (αξία της ακίνητης περιουσίας)
 • 3. Σε περίπτωση σοβαρού προβλήματος υγείας: ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ
 • 4. Σε περίπτωση ΑΜΕΑ: ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ή ΚΕ.Π.Α.
 • 5. Βεβαίωση δανείου πρώτης κατοικίας
 • 6. Εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης)
 • 7.  Σε περίπτωση τρέχοντος εισοδήματος ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Κ.Ε.Α.: Δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τα παρόντα εισοδήματα (π.χ. πρόσφατη μισθοδοσία, συντάξεις, ενοίκια, κ.α.)

Για το Κοινωνικό Φαρμακείο του δήμου Νεάπολης-Συκεών οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν Δευτέρα με Παρασκευή 08:00 – 16:00 κατόπιν ραντεβού στο τηλέφωνο 2310 514 706 (Email: koinonikofarmakeio.neapolisykies@n3.syzefxis.gov.gr), στη δομή που βρίσκεται στην οδό Αγίου Στεφάνου 26, ΤΚ 56727 Νεάπολη τα εξής δικαιολογητικά:

 • 1. Αίτηση του/της ενδιαφερομένου/-ης που χορηγεί η αρμόδια υπηρεσία του δήμου
 • 2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • 3.Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και άδεια παραμονής σε ισχύ
 • 4. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το δήμο ή αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ
 • 5.Πρόσφατο Εκκαθαριστικό σημείωμα, Ε1 και Ε9 ή υπεύθυνη δήλωση περί μη κατοχής ακίνητης περιουσίας όλων των μελών του νοικοκυριού
 • 6. Μία μικρή φωτογραφία τύπου διαβατηρίου του/της αιτούντος/-ούσας

Δικαιολογητικά κατά περίπτωση, ανάλογα με την κατάσταση του υποψήφιου-δυνητικού δικαιούχου:

 • 1.Κάρτα ανεργίας σε ισχύ
 • 2.Ιατρική Γνωμάτευση, εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας (των αιτούντων ή και προστατευόμενων μελών)
 • 3.Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας ή Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α), εφόσον πρόκειται για Άτομα με Αναπηρία
 • 4.Μισθωτήριο συμβόλαιο
 • 5.Βεβαίωση δανείου πρώτης κατοικίας
 • 6.Εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης)
 • 7.Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο να ζητηθεί κατά περίπτωση.

Πηγή

14 Σεπτεμβρίου, 2023 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Πετρούπολη: Σχολικά Είδη Για Τα Παιδιά Των Ωφελούμενων Του Κοινωνικού Παντοπωλείου

Ο Δήμος Πετρούπολης θα πραγματοποιήσει για 3η συνεχή χρονιά τη Δράση «Δώρα από καρδιάς» για τη συγκέντρωση σχολικών ειδών (γραφική ύλη, τετράδια, κασετίνες, στυλό, μολύβια, μαρκαδόρους, ξυλομπογιές, μπλοκ ζωγραφικής, διορθωτικά, ντοσιέ, πλαστελίνες) και ό,τι άλλο μπορεί να χρειαστούν οι μαθητές με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, από την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023, από τις 09:00 έως τις 16:00.

Τα σχολικά είδη που θα συγκεντρωθούν, θα προσφερθούν στις ωφελούμενες οικογένειες με παιδιά σχολικής ηλικίας της Δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου της Διεύθυνσης Παιδείας, Πρόνοιας & Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Πετρούπολης και θα πρέπει να είναι καινούρια ή μεταχειρισμένα σε άριστη κατάσταση, έτοιμα να χρησιμοποιηθούν.

Η Δράση θα πραγματοποιηθεί στον χώρο υποδοχής του Κέντρου Κοινότητας και των Κοινωνικών Δομών (επί των οδών Αθανασίου Διάκου 88Α & Αγίου Δημητρίου), λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφαλή διεξαγωγή σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού διάδοσής του».

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 έως 17:00 στη Γραμματεία του Κέντρου Κοινότητας στο τηλέφωνο: 210-5065885.

Πηγή

14 Σεπτεμβρίου, 2023 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Συλλογή Σχολικών Ειδών από τον Δήμο Θερμαϊκού

Στους δύσκολους καιρούς που ζούμε, ο Δήμος Θερμαϊκού στέκεται δίπλα στον πολίτη και στις ανάγκες του. Για αυτό το λόγο, το Κέντρο Κοινότητας και το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Θερμαϊκού διοργανώνουν συλλογή σχολικών ειδών για μαθητές και μαθήτριες οικογενειών του Δήμου μας που βρίσκονται σε ανάγκη.

Όποιος και όποια επιθυμεί μπορεί να προσκομίσει τα εξής είδη για μαθητές/μαθήτριες τάξεων από Νηπιαγωγείο μέχρι και Λύκειο:

►Στυλό, μολύβια, κασετίνες, ξύστρες, γόμες
►Κηρομπογιές, μαρκαδόρους, ξυλομπογιές
►Τετράδια
►Ντοσιέ
►Σχολικές τσάντες, σχολικά δοχεία φαγητού, παγουρίνο
►Μπλοκ ζωγραφικής
►Σχολικά βοηθήματα (εφ’όσον δεν τα χρειάζεστε πλέον).

Παρακαλείστε να προσκομίσετε τα σχολικά είδη στο Κέντρο Κοινότητας (Ανθέων 47) και στο Κοινωνικό Παντοπωλείο (Δημοτική Αγορά Επανομής), Δευτέρα έως Παρασκευή, από 4 έως 29 Σεπτεμβρίου και ώρες 8:30-15:00. Τα σχολικά είδη που θα συλλεχθούν θα διανεμηθούν σε παιδιά του Δήμου μας που τα χρειάζονται.

Πηγή

13 Σεπτεμβρίου, 2023 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Υποβολή Αιτήσεων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πυλαίας- Χορτιάτη

Η Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών «Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη» λειτουργεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» και στεγάζεται στο Β΄ΚΑΠΗ Πυλαίας στην οδό Αγίου Χριστοφόρου 1.

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο πρόκειται να δεχθεί αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους για ένταξη ή ανανέωση ένταξης στο πρόγραμμα παροχών που θα αφορούν στο νέο έτος.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2023 και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού η προσέλευση προτείνεται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στο τηλέφωνο 2310 909216 (εσωτ.2) Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00 π.μ.-14:00 μ.μ.

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Ζυμπερδίκα Βασιλική

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Συνημμένα Δικαιολογητικά 

 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατήριο και άδεια παραμονής σε ισχύ (όλων των μελών του νοικοκυριού)
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου τριμήνου (για αλλοδαπούς του τελευταίου έτους)
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας τελευταίου τριμήνου ή ηλεκτρονικό μισθωτήριο συμβόλαιο ενοικίασης ήλογαριασμό Δημόσιας Επιχείρησης Κοινής Ωφέλειας (π.χ. ΔΕΗ, ΕΥΑΘ κ.α.) τελευταίου τριμήνου

4i)           Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος (Έντυπο Ε1) τελευταίου έτους

4ii)          Εκκαθαριστικό Σημείωμα τελευταίου έτους

4iii)         Εκκαθάριση ΕΝ.Φ.Ι.Α (εφόσον υπάρχει ακίνητη περιουσία) τελευταίου έτους                       [τα δικαιολογητικά 4i, 4ii, 4iii, προσκομίζονται για όλα τα φορολογικά υπόχρεα μέλη του νοικοκυριού]

5)       Βεβαίωση χρόνου ανεργίας για όλα τα άνεργα μέλη του νοικοκυριού-εφόσον υπάρχει

6)       Πιστοποιητικό αναπηρίας  σε ισχύ-εφόσον υπάρχει

*Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο θα ζητηθεί κατά περίπτωση

Οι ενδιαφερόμενοι που θα υποβάλλουν αίτηση για το Κοινωνικό Παντοπωλείο, δεν δύνανται να είναι συγχρόνως και ωφελούμενοι του προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για απόρους (ΤΕΒΑ).

Πηγή

13 Σεπτεμβρίου, 2023 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Το Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Κηφισιάς θα λειτουργήσει  ξανά  από τον Οκτώβριο,   με υπεύθυνη  την Πρόεδρο της Κοινωνικής Μέριμνας και της ΔΕΠ κ. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΡΑΛΗ και συντονιστή τον καθηγητή & Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος – Πρασίνου- Ανακύκλωσης – Εθελοντισμού Κ.  ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΚΟΡΔΙΛΗ .

Τα μαθήματα θα  ξεκινήσουν μόλις συμπληρωθούν τα τμήματα, θα διεξάγονται στο Αναξαγόρειο Λύκειο Ν. Ερυθραίας, απογευματινές ώρες και θα είναι για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Για τον λόγο αυτό καλούμε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων που έχουν χρόνο για προσφορά, να συμμετέχουν στην προσπάθεια αυτή.

Ευχαριστούμε για την εθελοντική  προσφορά των καθηγητών που έχουν προσφέρει  αφιλοκερδώς   για 10 έτη τις υπηρεσίες τους στα παιδιά, που συμμετείχαν στο Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Κηφισιάς.

Για πληροφορίες και αιτήσεις  οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να απευθύνονται στην Κοινωνική Μέριμνα του Δήμου Κηφισιάς  καθημερινά  από τις 8:30- 15:30 στα  τηλέφωνα:

2108019633 / 2106231638 / 2106233315.

Πηγή

12 Σεπτεμβρίου, 2023 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Σύρος: Συνεχίζεται και φέτος η λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου-Κάλεσμα σε εθελοντές

Με στόχο τη μαθησιακή υποστήριξη και τη δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία μαθητών/τριών Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου που αντιμετωπίζουν κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα, το Εργατικό Κέντρο Κυκλάδων συνεχίζει και φέτος την λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στη Σύρο για το σχολικό έτος 2023 – 2024.

Σε μία εποχή έντονης οικονομικής αστάθειας και κοινωνικών ανισοτήτων, αποτελεί ηθικό χρέος να παρέχεται η δυνατότητα ενισχυτικής διδασκαλίας για κάθε παιδί. Τα εργασιακά και οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η σύγχρονη οικογένεια δεν πρέπει να αποτελέσουν εμπόδιο στη γνώση και την πρόοδο των παιδιών μας.

Για το λόγο αυτό –στο πλαίσιο επαγρύπνησης και συνεχής αλληλεγγύης– καλούνται όσοι/ες εκπαιδευτικοί επιθυμούν να προσφέρουν εθελοντικά εκπαιδευτικό έργο στο Κοινωνικό Φροντιστήριο για τη φετινή σχολική χρονιά, να δηλώσουν την πολύτιμη συμμετοχή τους επικοινωνώντας με τους φορείς του Εργατικού Κέντρου Κυκλάδων στο τηλέφωνο 2281082372 & 6974976597 κ. Ελένη Βαμβακάρη.

Η εύρυθμη λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στηρίζεται στην αμιγώς εθελοντική και συλλογική προσπάθεια των εκπαιδευτικών μας ώστε κάθε παιδί να απολαμβάνει ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση και τη μάθηση.

Πηγή

12 Σεπτεμβρίου, 2023 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Περιστέρι: Δωρεάν έλεγχος για την ακουστική ικανότητα και τεστ αξιολόγησης γνωστικών λειτουργιών

Τρεις πολύ ενδιαφέρουσες ενημερωτικές εκδηλώσεις, θα πραγματοποιηθούν στον Δήμο Περιστερίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Alzheimer και με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για κάποιες σημαντικές παθήσεις της ακοής και των γνωστικών λειτουργιών.

Η κοινωνική δράση αποτελεί πρωτοβουλία του ΚΕΠ Υγείας Δήμου Περιστερίου, με συντονιστή τον Αντιδήμαρχο Υγείας Γεώργιο Μπεκιάρη.

Στο πλαίσιο των ενημερωτικών εκδηλώσεων θα γίνει δωρεάν προληπτικός έλεγχος για την ακουστική ικανότητα και έλεγχος (ωτοσκόπηση) από παριστάμενο Ιατρό Ω.Ρ.Λ., σε όποιον το επιθυμεί, για τη διερεύνηση ύπαρξης πρώιμων ή και προχωρημένων παθήσεων της ακοής (βαρηκοΐα). Παράλληλα, θα διενεργηθεί και δωρεάν σύντομο τεστ αξιολόγησης γνωστικών λειτουργιών από εξειδικευμένους Επαγγελματίες Υγείας, σε άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών.

Σας προσκαλούμε όλους να συμμετέχετε. Η έγκαιρη διάγνωση των προβλημάτων της ακοής και των γνωστικών λειτουργιών είναι σημαντική για την υγεία και τη ποιότητα ζωής των πασχόντων.

Οι εκδηλώσεις αποτελούν πρωτοβουλία του Δήμου Περιστερίου και θα λάβουν χώρα:
1) Τοποθεσία: 9ο ΚΕ.ΦΙ. Περιστερίου (Πελοπίδα 75-77, Νέα Ζωή): Τρίτη, 12
Σεπτεμβρίου 2023, ώρες: 9.00-13.00

2) Τοποθεσία: 1ο ΚΕ.ΦΙ. Περιστερίου (Αχαΐας 4, Ανθούπολη): Τετάρτη, 20
Σεπτεμβρίου 2023, ώρες: 9.00-13.00

3) Τοποθεσία: 7ο ΚΕ.ΦΙ. Περιστερίου (Μαραθωνοκάμπου 15, Λόφος Αξιωματικών):
Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2023, ώρες: 9.00-13.00

Για ραντεβού μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα: 2105767429 (9ο ΚΕ.ΦΙ.), 2105753181 (1ο ΚΕ.ΦΙ. Περιστερίου) και 2105738554 (7ο ΚΕ.ΦΙ. Περιστερίου).

Πηγή

11 Σεπτεμβρίου, 2023 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Νεάπολη-Συκεές: Κάλεσμα σε εθελοντές εκπαιδευτικούς για το Κοινωνικό Φροντιστήριο

Κάλεσμα σε νέους εθελοντές εκπαιδευτικούς προκειμένου να διευρυνθεί ο θεσμός του Κοινωνικού Φροντιστηρίου που έκανε δυναμική επανεκκίνηση την περασμένη σχολική χρονιά 2022-23 απευθύνει ο δήμος Νεάπολης-Συκεών και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Παιδείας Μιχάλης Βουλγαρίδης. Με την έναρξη του νέου σχολικού έτους, το Κοινωνικό Φροντιστήριο τίθεται και πάλι σε λειτουργία αρχής γενομένης από τον Οκτώβριο για να στηρίξει και φέτος όσο το δυνατόν περισσότερους μαθητές και μαθήτριες.

Υπενθυμίζεται ότι το καλοκαίρι το Κοινωνικό Φροντιστήριο του δήμου Νεάπολης-Συκεών επέκτεινε τη δράση του δημιουργώντας θερινό κύκλο μαθημάτων προετοιμασίας αποφοίτων δημοτικού σχολείου για την Α’ Γυμνασίου με εντυπωσιακή προσέλευση μαθητών και μαθητριών.

Με τη συνδρομή και νέων εθελοντών εκπαιδευτικών τα μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας θα διεξάγονται και φέτος καθόλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς στον 2ο όροφο του δημοτικού καταστήματος Νεάπολης (Ελευθ. Βενιζέλου 125, πρώην δημαρχείο Νεάπολης, περιοχή Στρεμπενιώτη).

Στόχος της αντιδημαρχίας Παιδείας είναι να καλυφθούν τόσο οι τάξεις του Γυμνασίου, για τις οποίες μαθήματα έχουν ξεκινήσει από πέρυσι, όσο και οι τάξεις του Λυκείου. Έτσι το κάλεσμα του δήμου απευθύνεται σε εθελοντές εν ενεργεία εκπαιδευτικούς, απόφοιτους των τμημάτωνΦιλολογίας, Μαθηματικών, Φυσικών Επιστημών (Φυσικής, Χημείας, Γεωλογίας, Βιολογίας) καθώς και σε συνταξιούχους εκπαιδευτικούς αλλά και σε αδιόριστους ή και «επί πτυχίω» φοιτητές).

Οι νέοι εκπαιδευτικοί που θα πλαισιώσουν τη διαδικασία θα κερδίσουν εκτός από την προσωπική τους ικανοποίηση και μια σημαντική διδακτική εμπειρία καθώς και μία βεβαίωση εθελοντικής εργασίας από το δήμο με πλήρη περιγραφή του έργου τους.

Οι ενδιαφερόμενοι και oi ενδιαφερόμενες μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή στο θεσμό του Κοινωνικού Φροντιστηρίου επικοινωνώντας με το Γραφείο Παιδείας (αντιδημαρχία Παιδείας Νεάπολης-Συκεών):

Δημοτικό κατάστημα Νεάπολης, Ελ.Βενιζέλου 125, 2ος όροφος,

Υπεύθυνος: Ιωάννης Χαρίσης, τηλ. 2313329577, email: charisis.ioannis@n3.syzefxis.gov.gr.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν είναι:

Αίτηση εθελοντή εκπαιδευτικού (παραλαμβάνεται από το Γρ.Παιδείας ή αποστέλλεται με email κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης,

Αντίγραφο πτυχίου (ή για τους «επί πτυχίω» φοιτητές βεβαίωση φοίτησης από το αντίστοιχο ΑΕΙ)

Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

Πηγή

11 Σεπτεμβρίου, 2023 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

Ξεκινούν από Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου, οι  εγγραφές  μαθητών  στο Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Κηφισιάς,  για το σχολικό έτος 2023-2024, για όλες τις τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου.

Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν με τη συμπλήρωση  των τμημάτων  και θα διεξάγονται στο Αναξαγόρειο Λύκειο Ν. Ερυθραίας  απογευματινές ώρες, με συντονιστή τον Αντιδήμαρχο &  καθηγητή  κ. Σκορδίλη Γιώργο.

Η  Πρόεδρος της Κοινωνικής Μέριμνας  Κατερίνα Καραλή, καλεί τους ενδιαφερόμενους  μαθητές/τριες Γυμνασίων & Λυκείων του Δήμου Κηφισιάς, να δηλώσουν συμμετοχή στα γραφεία της Κοινωνικής Μέριμνας Κηφισιάς  ( Διονύσου 73 & Γορτυνίας ).

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ  ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 2108019633, 2106231638, 2106233315.

Πηγή

8 Σεπτεμβρίου, 2023 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments