organosi 2.0

Για να…οργανωθούν οι οργανώσεις!

Πάτρα: Ξεκινούν οι ατήσεις για το δωρεάν κοινωνικό φροντιστήριο ξένων γλωσσών

Ο Κοινωνικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων γνωστοποιεί ότι, ξεκινούν τη Δευτέρα 19 Αυγούστου και θα διαρκέσουν μέχρι την Τετάρτη 4 Σεπτέμβρη, οι αιτήσεις για το Πρόγραμμα «Δωρεάν Ξενόγλωσσα Φροντιστήρια για παιδιά οικονομικά αδύναμων οικογενειών».

O Κοινωνικός Οργανισμός καλύπτει την αγορά των ξενόγλωσσων βιβλίων, όσων παιδιών εξυπηρετούνται από το Πρόγραμμα.

 Αρωγός της συγκεκριμένης δράσης, είναι ο Σύλλογος PALSO (Σύλλογος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Νομού Αχαΐας) καθώς και  άλλα φροντιστήρια, που προσφέρουν αφιλοκερδώς κάθε χρόνο από τις θέσεις τους,  για παιδιά   οικογενειών που αδυνατούν να αντεπεξέλθουν  οικονομικά, τους οποίους και ευχαριστούμε για άλλη μια φορά. Πέρσι εξυπηρετήθηκαν 241 παιδιά  στα ως άνω Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών (Αγγλικά, Ιταλικά, Γαλλικά).

Η επιλογή θα γίνει με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία κατατίθενται σε φωτοτυπίες είναι τα ακόλουθα:

 1. Δήλωση Φορολογικού Έτους  2018 (Ε1) 
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
 3. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
 4. Αποδεικτικό ανανέωσης ανεργίας, μισθοδοσία ή σύνταξη γονέων
 5. Απόφαση ΚΕΠΑ ατόμου με αναπηρία και απόφαση επιδότησης (αν υπάρχει)
 6. Συμβόλαιο μίσθωσης κατοικίας και επίδομα στέγασης (αν υπάρχει)
 7. Δικαστική απόφαση επιμέλειας παιδιών (σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στο γραφείο του Κοινωνικού Παντοπωλείου, Ελ. Βενιζέλου 38 & Σολωμού, και ώρες 09:00-13:00.

Οι ιδιοκτήτες Φροντιστηρίων που θέλουν να ενημερωθούν ή να δηλώσουν συμμετοχή στο Πρόγραμμα, μπορούν να επικοινωνήσουν με την Υπεύθυνη του Προγράμματος κυρία Βάλια Αλεξανδρίδη : 2610-311561.

Πηγή

Αύγουστος 19th, 2019 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Δήμος Θέρμης: Ξεκινούν οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Παντοπωλείο

Την δυνατότητα να ενταχθούν, είτε εκ νέου, είτε για πρώτη φορά, στο Πρόγραμμα παροχής επισιτιστικής βοήθειας από το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Θέρμης, έχουν όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους από τις 2/9 έως τις 30/9 (εκτός από τις 11/9 & 18/9) και ώρες 9.00-12.00 στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, επί της οδού Στενημάχου 16, στη Θέρμη.

Κατάλογος συνημμένων δικαιολογητικών:

1) Αίτηση του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με τυποποιημένο υπόδειγμα αίτησης που χορηγεί η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και άδειας παραμονής σε ισχύ.
4) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο ή αντίγραφο λογαριασμού δημόσιας επιχείρησης κοινής ωφελείας ή αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου, από το οποίο πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας.
5) Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) και αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φυσικών προσώπων και σε περίπτωση μη υπάρξεως αυτών υπεύθυνη δήλωση περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Ως οικονομικό έτος αναφοράς των κριτηρίων επιλογής των ωφελουμένων ορίζεται το 2019, λαμβάνονται δηλαδή υπόψη οι φετινές φορολογικές δηλώσεις που αφορούν  στη χρήση του 2018.
6) Στην περίπτωση που ο αιτών συνοικεί με ενήλικα πρόσωπα που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση θα προσκομίζει επιπλέον: α) εκκαθαριστικό σημείωμα και Ε1 των συνοικούντων προσώπων β) βεβαίωση εγγραφής τους στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
7) Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) ή υπεύθυνη δήλωση περί μη κατοχής ακίνητης περιουσίας όλων των προστατευόμενων μελών.
8) Σε περίπτωση που ο αιτών φιλοξενεί η’ φιλοξενείται από γονείς, αδέρφια, παιδιά κ.λ.π. κατατίθενται και τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά και Ε1 αυτών.
9) Μία μικρή φωτογραφία τύπου διαβατηρίου του αιτούντος.

Δικαιολογητικά, κατά περίπτωση, ανάλογα με την κατάσταση του υποψηφίου-δυνητικού δικαιούχου:

1) Πρόσφατη βεβαίωση ανεργίας, εφόσον πρόκειται για άνεργο (των αιτούντων ή και προστατευόμενων μελών).
2) Βιβλιάριο απορίας, θεωρημένο από αρμόδια υπηρεσία Ο.Τ.Α. β’ ή α’ βαθμού.
3) Επίσημη Ιατρική Γνωμάτευση, εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας (των αιτούντων ή και προστατευόμενων μελών).
4) Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας ή Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), εφόσον πρόκειται για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (των αιτούντων ή και προστατευόμενων μελών).
5) Αντίγραφο εξατομικευμένης έκθεσης κοινωνικής έρευνας από αρμόδια δημόσια ή δημοτική υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, με την οποία μπορεί να διαπιστωθεί η κοινωνική κατάσταση, οι συνθήκες και οι δυσχέρειες διαβίωσης του ατόμου ή της οικογένειας (διάσταση, μονογονεϊκότητα, πολυτεκνία, αδυναμία εξυπηρέτησης, κλπ).
6) Ενοικιοστάσιο (μισθωτήριο) συμβόλαιο, στην περίπτωση που ενοικιάζει σπίτι.
7) Βεβαίωση δανείου πρώτης κατοικίας.
8) Εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης)
9) Σε περίπτωση που το μοναχικό άτομο ή οποιοδήποτε μέλος της αιτήτριας οικογένειας λαμβάνει οποιοδήποτε βοήθημα ή/και σύνταξη ή/και άλλη κρατική παροχή, σχετική βεβαίωση λήψης.
10) Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο να ζητηθεί κατά περίπτωση.

Οι δικαιούχοι του ΤΕΒΑ μέσω ΚΕΑ δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα δικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Τα όποια δικαιολογητικά των δικαιούχων, θα συγκεντρώνονται και θα αξιολογούνται από την Κοινωνική Λειτουργό / Συντονίστρια της Δομής και από τα μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης της Δομής, όπως απαιτείται από τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων και όπως αρμόζει στο σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και διατήρηση της ανωνυμίας. Τα δικαιολογητικά των δικαιούχων θα επανεξετάζονται κάθε χρόνο.

Φάκελοι με ελλειπή δικαιολογητικά δε θα γίνονται αποδεκτοί.
Η Κοινωνική Λειτουργός, κατά περίπτωση, μπορεί να πραγματοποιεί κατ’ οίκον Κοινωνική Έρευνα για περαιτέρω διερεύνηση των κοινωνικών αναγκών ατόμου – οικογένειας.
Η απόκρυψη στοιχείων η΄ η δήλωση ψευδών στοιχείων συνιστά λόγω απόρριψης από το Πρόγραμμα.

Για κάθε διευκρίνηση/πρόσθετη πληροφορία τα στελέχη του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Θέρμης, με συντονίστρια την κα Κοτζαμπασάκου Σοφία – Κοινωνική Λειτουργό, είναι στη διάθεση των δημοτών από Δευτέρα – Παρασκευή 7.00 – 14.00. Τηλ. Επικοινωνίας 2310-466691

Πηγή

Αύγουστος 16th, 2019 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Εγγραφές στο Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Παλλήνης

Ο Δήμος Παλλήνης σας ενημερώνει ότι οι εγγραφές των μαθητών στο Κοινωνικό Φροντιστήριο για το σχολικό έτος 2019-2020,θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου και ώρες 17.00-21.00 καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή. 

Θα διαρκέσουν μέχρι την έναρξη των μαθημάτων τη Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου.

Πληροφορίες και εγγραφές στη Γραμματεία του Φροντιστηρίου οδός Έντισον 3, Παλλήνη, τηλέφωνο 2106033160 τις ως άνω ημέρες και ώρες.

Πηγή

Αύγουστος 15th, 2019 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Ηλιούπολη: Παράταση υποβολής αιτήσεων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο

Ο Δήμος Ηλιούπολης έχοντας ως άμεση προτεραιότητα του την στήριξη των συμπολιτών μας και την ενίσχυση και προστασία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, παρατείνει την περίοδο υποβολής αιτήσεων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ηλιούπολης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν την αίτησή τους καθημερινά, από τη Δευτέρα 02/09/2017 έως την Παρασκευή 13/09/2017 και ώρες 9:00πμ – 13:30μμ. στο κτίριο που στεγάζεται το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ηλιούπολης επί της οδού Ηρώς Κωνσταντοπούλου 45.

Τηλέφωνο επικοινωνίας στο 210 9933263 (κα. Φράγκου)
e-mail : koinpantopoleio@ilioupoli.gr

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
– Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας, ή του διαβατηρίου και της άδειας παραμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση.
– Φωτοτυπία Ε1 και Εκκαθαριστικό τρέχοντος έτους. (Ατομικό ετήσιο εισόδημα 4.000 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 20% για τον/την σύζυγο και 20% για κάθε προστατευόμενο μέλος. Για άτομα με ειδικές ανάγκες το ποσό προσαυξάνεται κατά 50%)
– Φωτοτυπία Ε9 (σε περίπτωση μη υπόχρεου αυτού, εκτύπωση από το gsis ότι δεν έχει υποβληθεί δήλωση Ε9).
– Πρόσφατο πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης (όχι παλαιότερο των έξι μηνών).
– Σε περίπτωση οικονομικής αδυναμίας, βεβαίωση ανασφάλιστου για απόρους.
– Σε περίπτωση διάστασης/διαζυγίου, τα δικαιολογητικά που θα την αποδεικνύουν (διαζύγιο ή αγωγή διαζυγίου ή πρόσφατη σχετική δήλωση στην ΔΟΥ).
– Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
– Φωτοτυπία Μισθωτηρίου Συμβολαίου σε ισχύ, για τους διαμένοντες σε ενοικιαζόμενη κατοικία.
– Σε περίπτωση φιλοξενίας του αιτούντος, Υπεύθυνη Δήλωση του ατόμου από το οποίο φιλοξενείται (στην οποία θα δηλώνεται και το χρονικό διάστημα της φιλοξενίας), καθώς και τα φορολογικά του στοιχεία από τα οποία θα προκύπτει η φιλοξενία του.
– Για τους ανέργους, πιστοποιητικό ανανέωσης κάρτας ανεργίας σε ισχύ ή διακοπή επαγγέλματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
– Για τα προστατευόμενα μέλη από 18 έως 24 ετών απαιτείται Βεβαίωση Σπουδών.
– Σε περίπτωση αναπηρίας, φωτοτυπία απόφασης της Υγειονομικής Επιτροπής του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), στην οποία αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας, (67% και άνω).
– Υπεύθυνη δήλωση μη ένταξης σε αντίστοιχο πρόγραμμα παροχής τροφίμων από άλλο φορέα.
– ΑΜΚΑ για όλα τα μέλη της οικογένειας.

Οι ενδιαφερόμενοι προς ένταξη οφείλουν να προσκομίσουν οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τους ζητηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία , το οποίο κρίνεται σημαντικό για τη διαμόρφωση πληρέστερης εικόνας της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης του αιτούντος και της οικογένειάς του.

Σημείωση: 1. Οι δικαιούχοι στο ΤΕΒΑ δεν μπορούν να ενταχθούν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά, υποβάλλονται σε φωτοαντίγραφα μαζί με την συμπλήρωση σχετικής έντυπης αίτησης.
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο αποτελεί το υποέργο 1 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης « Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: «Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ηλιούπολης» με MIS 5001378 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του ΕΚΤ.

Για να δείτε την Αίτηση του Κοινωνικού Παντοπωλείου, πατήστε εδώ.

Πηγή

Αύγουστος 14th, 2019 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Ξεκινούν οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Παντοπωλείο δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Την ανανέωση λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου για ένα έτος ανακοίνωσε ο δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας, με την κίνηση αυτή να έρχεται σε συνέχεια της προσπάθειας κάλυψης πρωτογενών αναγκών επιβίωσης των κατοίκων του, οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να εξασφαλίσουν τα βασικά είδη διατροφής, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.

Στο πλαίσιο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν ως δικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου για έξι μήνες, μπορούν να απευθύνονται στην Κοινωνική Υπηρεσία του δήμου, επί των οδών Μ. Ασίας 143 στο Κερατσίνι, καθημερινά 9:00 πμ. – 13:00 μμ., από 02/09/2019 έως και 11/9/2019, όπου θα υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής, προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο άτομο.

Στη σχετική ενημέρωση του δήμου αναφέρονται και τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά για όλους τους υποψήφιους, όπως και τα οικονομικά κριτήρια για τη συγκεκριμένη παροχή. Όπως επισημαίνεται στη συγκεκριμένη ανακοίνωση, δικαίωμα υποβολής αίτησης για το Κοινωνικό Παντοπωλείο έχει ένας μόνο ενήλικος σε κάθε νοικοκυριό. Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση φιλοξενίας ενηλίκου.

Δυνατότητα υποβολής αίτησης στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, έχουν όσοι διαμένουν με κύρια κατοικία, στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, ενώ οι δικαιούχοι προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση θα πρέπει να γνωρίζουν τον αριθμό Α.Μ.Κ.Α. το δικό τους και όλων των προστατευόμενων μελών.

Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση με όλα τα κριτήρια εδώ.

Πηγή

Αύγουστος 13th, 2019 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Περιστέρι: Πρόγραμμα δωρεάν εξετάσεων για τον HIV και τις Ηπατίτιδες B & C

Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για τα θέματα Υγείας του Δήμου Περιστερίου – Καρδιολόγος Γεώργιος Μπεκιάρης υπενθυμίζει στους ενδιαφερόμενους δημότες ότι για όλο το 2019, την 2η ΤΡΙΤΗ κάθε μήνα, στην πλατεία του Αγίου Αντωνίου θα σταθμεύει η κινητή μονάδα της ΜΚΟ PRAKSIS, με εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, το οποίο θα πραγματοποιεί «ΔΩΡΕΑΝ» εξετάσεις για HIV και τις Ηπατίτιδες B & C, σε όσους πολίτες το επιθυμούν.

Επισημαίνουμε ότι ειδικά για τον μήνα Αύγουστο οι εξετάσεις θα γίνουν την ΤΡΙΤΗ, στις 27 του μηνός από τις 7:00μμ – 10:00 μμ.

Για περισσότερες πληροφορίες, στο ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Περιστερίου, στο τηλέφωνο 210-5783266 , ώρες 8:00-14:00.

Πηγή

Αύγουστος 12th, 2019 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Ναύπλιο: Αιτήσεις μαθητών και εθελοντών για το Κοινωνικό Φροντιστήριο

Ο Δήμος Ναυπλιέων συνεργάζεται για πρώτη χρονιά με το ΦΟΥΓΑΡΟ, στους χώρους του οποίου θα πραγματοποιηθούν τα μαθήματα του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ.

Οι εγγραφές των μαθητών και οι αιτήσεις συμμετοχής εθελοντών καθηγητώνξ εκινούν την Πέμπτη 01/08/2019 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 13/9/2019. 

Τα μαθήματα ξεκινούν τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019. 

Θερινά τμήματα για τις ομάδες προσανατολισμού της Γ’ Λυκείου θα ξεκινήσουν την Δευτέρα 19/08/2019. Οι αιτήσεις των υποψηφίων στις Πανελλήνιες εξετάσεις, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και την Παρασκευή 16/08/2019.

Τα μαθήματα όλων των τάξεων του Γυμνασίου και Λυκείου, θα πραγματοποιηθούν φέτος εντός του ΦΟΥΓΑΡΟΥ.

Οι εγγραφές γίνονται στο κτίριο του Δημαρχείου Ναυπλίου,  
2ος όροφος, κα Έλλη Αφεντουλίδη  (10:00πμ – 14:00μμ).

Πληροφορίες: Δ.Ζερβοπούλου  69735 73426 |  Στ.Μαγκαφά  6945 017850  
                       kfnafpliou.blogspot.com

Πηγή

Αύγουστος 9th, 2019 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Καρδίτσα: Πρόσκληση για την εθελοντική συμμετοχή τοπικών μουσικών σχημάτων και τραγουδιστών

To Κοινωνικό Παντοπωλείο και ο Δήμος Καρδίτσας για 5η συνεχή χρονιά διοργανώνουν Μουσική Εκδήλωση την Τρίτη 17/9/2019 στο Δημοτικό Στάδιο Καρδίτσας. με στόχο την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου σε τρόφιμα , είδη προσωπικής υγιεινής και καθαριότητας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με ελαφρολαϊκό και ρεμπέτικο πρόγραμμα και για τον λόγο αυτό καλούμε τους τοπικούς καλλιτέχνες τραγουδιστές , και μουσικά σχήματα να στηρίξουν με την εθελοντική συμμετοχή τους αυτή την δράση.

Οι συμμετοχές θα δηλωθούν στο τηλέφωνο του Κοινωνικού Παντοπωλείου 2441100356 καθώς και στα τηλέφωνα 6974069109 κ. Φούλα Γκαραγκούνη 2441354716 κ. Καφαντάρη Αικατερίνη.

Πηγή

Αύγουστος 8th, 2019 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Δήμος Δράμας: Εγγραφές στα Κοινωνικά Φροντιστήρια

Για μια ακόμη χρονιά   συνεχίζεται στο Δήμο Δράμας, το πρόγραμμα Κοινωνικά Φροντιστήρια/ Υποστηρικτική Διδασκαλία, μετά τη ανανέωση της συνεργασίας του Δήμου, με το Σύλλογο Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης Νομού Δράμας και το Σύλλογο Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Δράμας.

Στο πλαίσιο αυτό ξεκίνησε  η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή των μαθητών στο εν λόγω πρόγραμμα . Η αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως τις 23 Αυγούστου 2019. 

Οικογένειες  που πληρούν τις προϋποθέσεις (κοινωνικοοικονομικά κριτήρια), θα έχουν την δυνατότητα  τα παιδιά τους να παρακολουθήσουν και φέτος δωρεάν μαθήματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ξένης γλώσσας, σε συνεργαζόμενα φροντιστήρια/κέντρα έπειτα από θετική ανταπόκριση και αποκλειστική προσφορά των μελών των δύο Συλλόγων.  

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να  απευθύνονται στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Δράμας από 8.30 π.μ έως 13.00 μ.μ (γραφεία 130  και 131 Διοικητήριο, τηλέφωνα επικοινωνίας : 2521351130 και 2521351131).

Πηγή

Αύγουστος 7th, 2019 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Μοσχάτο-Ταύρος: Αιτήσεις για ένταξη στο Κοινωνικό Παντοπωλείο

Από την ανακοίνωση του Δήμου:

Ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας στο Μοσχάτο και τον Ταύρο, ότι οι νέες αιτήσεις για παροχή ειδών από το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου και της  ΜΚΟ «Αποστολή»  θα κατατίθενται από 19/08/19 έως 13/09/19 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου μας (Κοραή 36 και Αγίου Γερασίμου ισόγειο – Μοσχάτο) και στο Πρωτόκολλο της Δημοτικής Κοινότητας Ταύρου (Πειραιώς και Επταλόφου – Ταύρος).

Τα έντυπα των αιτήσεων και τα δικαιολογητικά θα διατίθενται:Για τη Δημοτική Κοινότητα Μοσχάτου: από το Γενικό Πρωτόκολλο του Δήμου (Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου) από το Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας (Μιαούλη 60 –Μοσχάτο) καθώς επίσης από το Γραφείο Ενημέρωσης (πλατεία ΗΣΑΠ).

Για τη Δημοτική Κοινότητα Ταύρου: Από το Πρωτόκολλο Δημοτικής Κοινότητας Ταύρου (Πειραιώς και Επταλόφου – Ταύρος) και από το Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας  (Πειραιώς και Επταλόφου, κτίριο 1).Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα του Τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας: Μοσχάτο 210 9418655, Ταύρος 210 3462125.

Αίτηση
Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων
Έντυπο Συγκατάθεσης 1
Έντυπο Συγκατάθεσης 2

Πηγή

Αύγουστος 5th, 2019 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Διόνυσος: Κάλεσμα Πολυϊατρείου για εθελοντές

Το πολυϊατρείο Δήμου Διονύσου λειτουργεί εδώ και 8 χρόνια σε διαμορφωμένο χώρο υπό την αιγίδα του Δήμου Διονύσου και προσφέρει πολύτιμες ιατρικές υπηρεσίες στους συμπολίτες μας εντελώς δωρεάν. 

Από την πρώτη μέρα λειτουργίας του ,έχουμε πραγματοποιήσει πάνω από 24.500 ραντεβού και ευελπιστούμε να συνεχίσουμε την προσπάθεια μας αναβαθμίζοντας ακόμη περισσότερο τις υπηρεσίες μας. Για να το πετύχουμε αυτό ζητάμε την συμβολή εθελοντών καθώς όλα τα προγράμματα λειτουργούν με καθαρά εθελοντικό ιατρικό, παραϊατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Απευθύνουμε ανοικτή πρόσκληση σε όλους τους γιατρούς – εν ενεργεία και συνταξιούχους – να ανταποκριθούν στο κάλεσμα μας ώστε να στελεχώσουμε το πολυϊατρείο με περισσότερους ιατρούς .

Ενδιαφερόμαστε για ιατρούς όλων των ειδικοτήτων .Λόγω έλλειψης ιατρών ορισμένων ειδικοτήτων,υπάρχει αυξημένη ανάγκη για τις εξής ειδικότητες:

-αγγειολόγος

-αλλεργιολόγος

-ανδρολόγος

-γαστρεντερολόγος

-γηρίατρος

-δερματολόγος

-διαιτολόγος- διατροφολόγος

-διαβητολόγος

-ενδοκρινολόγος

-ηπατολόγος

-λογοθεραπευτής

-μαστολόγος

-νευρολόγος

-ρευματολόγος

-ψυχολόγος (λόγω αυξημένης ζήτησης)

-ΩΡΛ

Ταυτόχρονα απευθύνουμε κάλεσμα σε όποιον συμπολίτη μας θα ήθελε να βοηθήσει εθελοντικά στην λειτουργία του πολυϊατρείου προσφέροντας λίγο από τον χρόνο του. Η έκκληση απευθύνεται και σε νοσηλευτές -τριες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν το έργο των ιατρών.

Ο εθελοντισμός είναι η ύψιστη πράξη προσφοράς, αλληλεγγύης και φιλανθρωπίας και σας καλούμε να γίνετε μέλη της ομάδας μας ώστε να συνεχίσουμε να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε συμπολίτες μας που το έχουν πραγματικά ανάγκη.

ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 26-28 – ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Τηλέφωνο 210 – 6217830

Πηγή

Αύγουστος 5th, 2019 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Κορδελιό-Εύοσμος: Πρόσκληση μαθητών και εθελοντών για συμμετοχή στο κοινωνικό φροντιστήριο

Ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου απευθύνει πρόσκληση σε εθελοντές εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων προκειμένου να συμμετέχουν στη δομή του Κοινωνικού Φροντιστηρίου έτσι ώστε τη νέα σχολική χρονιά να λειτουργήσει με τμήματα ολιγομελή και με όσο το δυνατόν περισσότερα μαθήματα, ικανοποιώντας τις αυξημένες ανάγκες της μαθητικής κοινότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί    που επιθυμούν να διδάξουν στο Κοινωνικό Φροντηστήριο  μπορούν να απευθύνονται στο  Τμήμα Παιδείας Δια Βίου Μάθησης – οδός  Μ. Αλεξάνδρου 57- 2ος όροφος και στα τηλέφωνα : 2310762400, 2310 774728, 2310759717

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΕΓΓΡΑΦΕΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου δια της Αντιδημαρχίας Παιδείας -Δια Βίου Μάθησης  και Νέας Γενιάς ανταποκρινόμενος και φέτος στις πολλαπλές ανάγκες των οικονομικά αδυνάτων οικογενειών του Δήμου μας, στηρίζει για 8η συνεχή χρονιά,  έναν σημαντικό κοινωνικό θεσμό ο οποίος  κατά τις προηγούμενες σχολικές χρονιές στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και μεγάλη αποδοχή των μαθητών.

Πρόκειται για το Κοινωνικό Φροντιστήριο το οποίο ενώ  ξεκίνησε  δοκιμαστικά πριν από 8 χρόνια, εξελίχθηκε σε έναν πολύ επιτυχημένο κοινωνικό θεσμό, με στόχο  αφενός μεν  να στηριχθούν οι μαθητές με κάθε δυνατό εκπαιδευτικό τρόπο και αφετέρου να δοθεί «ανάσα» στις οικογένειές τους, που λόγω της κρίσης αδυνατούν να διαθέσουν επιπλέον χρήματα για δίδακτρα σε φροντιστήρια.

 Το Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου, δέχεται μαθητές και από άλλους Δήμους χωρίς κριτήρια και προϋποθέσεις.

Οργανώνεται από το Τμήμα Παιδείας- Δια Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Παιδείας και Κοινωνικής Προστασίας.

Λειτουργεί για 8η συνεχή χρονιά στη Δημοτική Ενότητα Ευόσμου,  για 6η συνεχή χρονιά  στη Δημοτική Ενότητα Ελευθερίου Κορδελιού και για 5η συνεχή χρονιά για μαθητές Δημοτικού.

Κατά το Σχολικό έτος 2019-2020 το Κοινωνικό Φροντιστήριο θα λειτουργεί κατά τις απογευματινές ώρες στα Σχολεία:

-Διαπολιτισμικό Λύκειο Ευόσμου ( Πηνειού 3) για μαθητές Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου και

-1ο Λύκειο Ελευθερίου Κορδελιού ( Παπάγου 40) για μαθητές Δημοτικού-Γυμνασίου-Λυκείου.

Η άριστη λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου οφείλεται στην στήριξη των εθελοντών εκπαιδευτικών ( διορισμένων και μη) των διευθυντών των σχολείων και σε εκπαιδευτικούς που κατά καιρούς προσλαμβάνονται με 8μηνη σύμβαση ( μέσω ΟΑΕΔ) .

Το Τμήμα Παιδείας- Δια Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Παιδείας κα Κοινωνικής Προστασίας ευχαριστεί πολύ τον Διευθυντή του Διαπολιτισμικού Λυκείου Ευόσμου κ. Κων/νο Παπαδάκη  και την Διευθύντρια  του 1ου Λυκείου Ελευθερίου Κορδελιού κ. Μαρία Σαχινίδου  για την άριστη στήριξη και συμπαράσταση τους στη λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου.

Για 3η  χρονιά η λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου ενισχύεται και  με δύο διοικητικούς υπαλλήλους για γραμματειακή Υποστήριξη- έναν για κάθε Δημοτική Ενότητα – οι οποίοι τηρούν το παρουσιολόγιο των μαθητών και ενημερώνουν τους γονείς σε περιπτώσεις απουσιών, βγάζουν φωτοτυπίες,  παρέχουν κάθε πληροφορία στους γονείς, κ.α .

Αξίζει να σημειωθεί ότι την περσινή χρονιά είχε δημιουργηθεί και τμήμα για αλλοδαπούς μαθητές.

Τα μαθήματα του κοινωνικού Φροντιστηρίου θα ξεκινήσουν  αρχές Σεπτεμβρίου.

Επειδή  μπορεί να υπάρχουν αλλαγές στις ώρες των μαθημάτων- μετά την ανάρτηση του προγράμματος στην ιστοσελίδα του Δήμου- παρακαλούνται οι γονείς να επικοινωνούν με το Τμήμα Παιδείας – Δια Βίου Μάθησης για περισσότερες πληροφορίες.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

Ο γονέας καταθέτει μια αίτηση είτε στο Τμήμα Παιδείας Δια Βίου Μάθησης ( Μ. Αλεξάνδρου 57 2ος όροφος από τις 7πμ έως τις 15μμ), είτε στα δύο Σχολεία όπου διεξάγονται τα μαθήματα του Κοινωνικού Φροντιστηρίου κατά τις απογευματινές ώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Παιδείας  Δια Βίου Μάθησης, στο τηλέφωνο : 2310762400, 2310 774728, 2310759717

Πηγή

Αύγουστος 2nd, 2019 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Άγιος Δημήτριος: Ανοιχτή για το κοινό η Δημοτική Ιματιοθήκη την Παρασκευή 2 Αυγούστου

Την Παρασκευή 2 Αυγούστου 2019, η Δημοτική Ιματιοθήκη ανοίγει τις πόρτες της και σας περιμένει από ώρα 14:00 έως 18:00, επί της οδού Μακρυγιάννη 98 για να ανταλλάξετε ή να προσφέρετε ρούχα, υποδήματα, αξεσουάρ και παιδικά παιχνίδια.

Στον ίδιο χώρο καλύπτονται βασικές ανάγκες ρουχισμού και υπόδησης συμπολιτών μας που είναι εγγεγραμμένοι/-ες στις Κοινωνικές Δομές του Δήμου Αγίου Δημητρίου.

Πηγή

Αύγουστος 1st, 2019 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Λήμνος: Δωρεάν μέτρηση οστικής πυκνότητας

Δωρεάν πρόγραμμα μέτρησης οστικής πυκνότητας,  συνδιοργανώνουν από σήμερα Τετάρτη 31 Ιουλίου έως και την Παρασκευή 2 Αυγούστου, το  Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λήμνου σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Λήμνου και το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων .

Η μέτρηση αφορά κυρίως γυναίκες άνω των 45-50 ετών και θα πραγματοποιηθεί με υπερηχογράφημα πτέρνας από εθελοντές ιατρούς, μετά από ραντεβού  Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Περιφερειακό Ιατρείο Μούδρου και στο Κοινωνικό Φαρμακείο Λήμνου ως εξής : 

Τετάρτη 31 Ιουλίου 8:00-10:30-  Περιφερειακό Ιατρείο Μούδρου  και  18:00-20:00  Κοινωνικό Φαρμακείο  

Πέμπτη  1 Αυγούστου 8:00-10:30  Κοινωνικό Φαρμακείο 

Παρασκευή 2 Αυγούστου 18:00-20:00  Κοινωνικό Φαρμακείο

Ειδικότερα οι γυναίκες που μπορούν να κάνουν την εξέταση είναι:

•             Γυναίκες που έχουν μπει στην εμμηνόπαυση

•             Γυναίκες μικρότερης ηλικίας, εφόσον έχουν κάνει ολική υστερεκτομή.

•             Γυναίκες που κάνουν χρόνια χρήση Κορτιζόνης

•             Γυναίκες με προβλήματα Θυρεοειδούς Αδένα, και

•             Γυναίκες με βεβαρυμμένο οικογενειακό ιστορικό Οστεοπόρωσης.

Οι γυναίκες την ημέρα της εξέτασής τους καλό θα είναι να έχουν μαζί τους τυχόν παλαιότερες μετρήσεις.

Πηγή

Ιούλιος 31st, 2019 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Ελληνικό-Αργυρούπολη: Πρόσκληση Εθελοντών Καθηγητών για το Κοινωνικό Φροντιστήριο

Ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης, Δνση Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού , Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης  με την υπ΄ αριθμ. 208/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του, μετά την επιτυχημένη πορεία των τελευταίων χρόνων  θα λειτουργήσει και την νέα σχολική χρονιά 2019-2020 το Κοινωνικό Φροντιστήριο  για τους μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων του Δήμου μας (εκτός της Γ΄Λυκείου).

Σκοπός  μας είναι να στηρίξουμε τις οικονομικά αδύναμες οικογένειες και να παρέχουμε ίσες ευκαιρίες σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες που κατοικούν στον Δήμο μας με στόχο την βελτίωση των επιδόσεών τους και την προετοιμασία τους για τις εξετάσεις. Τα μαθήματα παρέχονται δωρεάν και είναι προσαρμοσμένα στο εκπαιδευτικό σύστημα του Υπουργείου Παιδείας.

Το διδακτικό έργο αναλαμβάνουν εθελοντές, πτυχιούχοι  ή τελειόφοιτοι εκπαιδευτικών τμημάτων των Πανεπιστημίων  διαφόρων ειδικοτήτων οι οποίοι προσφέρουν μέρος από τον πολύτιμο προσωπικό τους χρόνο. Στο τέλος κάθε σχολικού έτους χορηγείται στους εθελοντές βεβαίωση διδακτικής προϋπηρεσίας.Τα μαθήματα θα γίνονται στο 3ο Λύκειο Αργυρούπολης, απογευματινές ώρες.

Ενόψει του σχεδιασμού του προγράμματος του Κοινωνικού Φροντιστηρίου για την Σχολική Χρονιά 2019-2020 καλούμε εθελοντές καθηγητές για διδασκαλία μαθημάτων Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης για να πλαισιώσουν την ανωτέρω δράση. 

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να δηλώσουν την διαθεσιμότητά τους στον παρακάτω σύνδεσμο:

Τηλ. επικοινωνίας 2132018700-εσωτ 410 και 2132018781-782, φαξ 2132018796, Email :tmimapaideias@elliniko-argyroupoli.gr

Υπεύθυνοι για το Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου μας είναι ο Αντιδήμαρχος Παιδείας, κος Ευάγγελος Νικοθόδης και ο Δημοτικός Σύμβουλος και Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, κος Θωμάς Κατσαγώνης.

Πηγή

Ιούλιος 30th, 2019 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Καρδίτσα: Αιτήσεις για το Κοινωνικό Ξενόγλωσσο Φροντιστήριο του δήμου

Από 1 έως και 7 Αυγούστου θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις για την συνέχιση των ήδη συμμετεχόντων μαθητών στο «Κοινωνικό  Ξενόγλωσσο Φροντιστήριο» του Δήμου Καρδίτσας και μόνο αν υπάρξει κενό θα γίνει επιλογή νέων μαθητών  σε αντικατάσταση των αποφοίτων.

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στο γραφείο 6 του πρώτου ορόφου της Διεύθυνσης  Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, (Ν. Πλαστήρα 62).

 Η αίτηση θα υπάρχει στην ως άνω υπηρεσία και τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν είναι :

– Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

– Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Εφορίας 2018 με κριτήρια ΚΕΑ.

– Ε1 & Ε9,  των γονέων ή του ασκούντα την γονική  μέριμνα.

-Αποδεικτικά κοινωνικών κριτηρίων (πχ. πολύτεκνες ή μονογονεϊκές οικογένειες, αναπηρίες κλπ).  

– Βεβαίωση επιδόσεων από προηγούμενο φροντιστήριο. 

– Αντίγραφο βαθμολογίας,  προηγούμενης σχολικής χρονιάς Δημοτικού  η Γυμνασίου.

Η αίτηση θα γίνεται δεκτή μόνο εφόσον είναι σωστά τα δικαιολογητικά και οι κηδεμόνες συμφωνούν με τον κανονισμό λειτουργίας.

Η δομή του «Κοινωνικού Ξενόγλωσσου Φροντιστηρίου» διανύει τον ένατο  χρόνο λειτουργίας της και βασίζεται καθαρά στην εθελοντική προσφορά των Ιδιοκτητών Ξενόγλωσσων Φροντιστηρίων με την συνεργασία του τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Καρδίτσας, σε 60 συνολικά μαθητές, που οι οικογένειες τους αντιμετωπίζουν κοινωνικοοικονομικές δυσκολίες. 

Επιπλέον για την πρώτη φορά θα γίνει ανάλογη διαδικασία για παιδιά προσφύγων   με περιορισμένο αριθμό ( τα οποία θα πρέπει να γνωρίζουν Ελληνικά) σε συνεργασία πάντα με την Κοινωνικό Λειτουργό της ΑΝΚΑ.

Πηγή

Ιούλιος 29th, 2019 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Δήμος Αγίων Αναργύρων-Καματερού: Δωρεάν μαστογραφίες και Τεστ ΠΑΠ

Πρόγραμμα πληθυσμιακού ελέγχου «Η Ελλάδα κατά του καρκίνου»

Δωρεάν Μαστογραφία & Τεστ Παπανικολάου στο Νέο Δημαρχείο, Λ. Δημοκρατίας 61. Έναρξη:Ιούλιος 2019 .

Δηλώσεις Συμμετοχής:

213.2039936 Kέντρο Κοινότητας  

213.2039925 Γραφείο Προαγωγής Υγείας

Πηγή

Ιούλιος 26th, 2019 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Ηλιούπολη: Τρόφιμα Χωρίς Μεσάζοντες

Ο Δήμος Ηλιούπολης στη προσπάθειά του να στηρίξει την ελληνική οικογένεια και την ελληνική αγροτική παραγωγή διοργανώνει για μια φορά ακόμη τη διάθεση πιστοποιημένων τροφίμων, απ’ ευθείας από τον παραγωγό στον δημότη ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ.

Μέσα από την αγορά «ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ» οι καταναλωτές της Ηλιούπολης μπορούν να βρουν αγνά προϊόντα απ΄ευθείας από τους Έλληνες παραγωγούς

που είναι αξιολογημένοι και πιστοποιημένοι για την ποιότητα των προϊόντων τους, την διαδικασία παραγωγής και το μεράκι τους για εύγευστα μοναδικά τρόφιμα.

Διοργάνωση την :  Κυριακή 28/07/2019 ώρες 08:00 – 12:00 , στον χώρο των Πολυκλαδικών.

Για τον Τιμοκατάλογο των Προϊόντων και Παραγγελίες, πατήστε εδώ.

Πηγή

Ιούλιος 25th, 2019 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Βριλήσσια: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Εθελοντές Εκπαιδευτικούς

Από την ανακοίνωση του Δήμου:

Το Δημοτικό Κέντρο Μελέτης (ΔΗ.ΚΕ.ΜΕ) του Δήμου Βριλησσίων, υπό την αιγίδα της Αντιδημαρχίας Παιδείας & Εθελοντισμού, λειτούργησε για πρώτη φορά κατά τη σχολική χρονιά 2014-2015, παρέχοντας ενισχυτική διδασκαλία στους μαθητές των τριών τάξεων των Γυμνασίων της πόλης μας, με πλήρες καθημερινό πρόγραμμα στα βασικά μαθήματα.

Στηρίζεται αποκλειστικά στην υποδειγματική εθελοντική προσφορά εκπαιδευτικών διαφόρων ειδικοτήτων, διότι στις δύσκολες εποχές που όλοι βιώνουμε, έχει γίνει απαραίτητος ο Εθελοντισμός για τη λειτουργία και συνέχιση του θεσμού.

Αισθανόμαστε την ανάγκη να προσφέρουμε τη μέγιστη βοήθεια στους νεαρούς μαθητές της πόλης μας, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις ολοένα και αυξανόμενες απαιτήσεις του εκπαιδευτικού συστήματος.

Εν όψει του προγραμματισμού των τμημάτων του Δημοτικού Κέντρου Μελέτης για τη νέα σχολική χρονιά 2019-2020, καλούμε εκπαιδευτικούς Μέσης Εκπαίδευσης (Φιλολόγους-Μαθηματικούς-Φυσικούς) να πλαισιώσουν και πάλι για πέμπτη συνεχή χρονιά αυτή την προσπάθεια εθελοντικής προσφοράς.

Παρακαλούμε όπως δηλώσετε το ενδιαφέρον σας στο τηλέφωνο 2132050501 και 2132050563 ή στο email: sxantzara@vrilissia.gr

Πηγή

Ιούλιος 24th, 2019 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Έναρξη εγγραφών στο Κοινωνικό Φροντιστήριο Δήμου Αλίμου

Το Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Αλίμου ξεκίνησε τις εγγραφές για το σχολικό έτος 2019 – 2020. Η λειτουργία των τμημάτων προβλέπεται να ξεκινήσει τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019 για μαθήματα Γυμνασίου και Λυκείου, καθώς επίσης και για ξένες γλώσσες. Τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου προβλέπεται να ξεκινήσουν τα μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας για τις μαθήτριες και τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου. 

Το Κοινωνικό Φροντιστήριο θα στεγάζεται σε σχολικές αίθουσες του 1ου ΓΕΛ Αλίμου (Υψηλάντου και Θησείου, Καλαμάκι) και σε σχολικές αίθουσες του 3ου Γυμνασίου Αλίμου (Κουμουνδούρου 19, Άνω Καλαμάκι). 

Για τους μαθητές του Κοινωνικού Φροντιστηρίου από εφέτος θα πραγματοποιούνται από τον Σκακιστικό Όμιλο Αλίμου «Ο Θουκυδίδης» δωρεάν μαθήματα σκακιού για μαθητές ηλικίας 6 – 18 ετών. Τα μαθήματα σκακιού θα λαμβάνουν χώρα σε αίθουσα του ΕΠΑΛ Αλίμου (Πάτμου 1, Άνω Καλαμάκι). 

Σκοπός του Κοινωνικού Φροντιστηρίου του Δήμου Αλίμου είναι η ενίσχυση μαθητριών και μαθητών που ανήκουν σε οικονομικά αδύναμες οικογένειες, η παροχή ίσων ευκαιριών στη μάθηση σε όλες τις μαθήτριες και τους μαθητές και ταυτόχρονα η προώθηση της εθελοντικής προσφοράς και της κοινωνικής αλληλεγγύης, αφού τα μαθήματα διδάσκονται αφιλοκερδώς από εθελοντές εκπαιδευτικούς. 

Οι εγγραφές ξεκίνησαν και θα πραγματοποιούνται μέχρι τις 9 Αυγούστου καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 – 17:00 στο Δημαρχείο Αλίμου (Αριστοτέλους 53, στον 2ο όροφο). Οι εγγραφές θα συνεχιστούν από τις 2 Σεπτεμβρίου.  

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο Κοινωνικό Φροντιστήριο

1.     Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του γονέα (σε περίπτωση αλλοδαπών επιπλέον και άδεια παραμονής) 

2.     Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου του μαθητή (σε περίπτωση αλλοδαπών επιπλέον και άδεια παραμονής)

3.     ΑΜΚΑ Μαθητή

4.     ΑΜΚΑ Γονέα

5.     Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης  

6.     Φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος τελευταίου έτους (2018)

7.     Φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου, σε περίπτωση αποφοίτων    

8.     Φωτοαντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΚΟ 

9.     Δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν την ένταξη σε ευπαθή κοινωνική ομάδα (πολυτεκνία, ανεργία, ΑΜΕΑ)

10.  Αίτηση συμμετοχής – εγγραφής στο Κοινωνικό Φροντιστήριο (η ΑΙΤΗΣΗ διατίθεται στον 2ο όροφο του Δημαρχείου). 

Παρακαλούμε όπως προσκομίσετε το συντομότερο τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή – κατά το δυνατόν πριν από την έναρξη των μαθημάτων – έτσι ώστε η τελική διαμόρφωση του ωρολόγιου προγράμματος του Κοινωνικού Φροντιστηρίου για το σχολικό έτος 2019 – 2020, να καλύπτει όσο το δυνατόν καλύτερα τις υπάρχουσες ανάγκες. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι γονείς που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στο Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου, μπορούν να καλούν στο 213. 2008043 ή να επικοινωνήσουν μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: koinoniko.frontistirio@alimos.gr. Υπεύθυνη: κα Δήμητρα Αιγινίτη

Πηγή

Ιούλιος 23rd, 2019 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Δωρεάν 1.500 θέσεις για ανέργους στη γενική δοκιμή της Τραβιάτας

Η Εθνική Λυρική Σκηνή θα διαθέσει 1.500 δωρεάν θέσεις για ανέργους στη γενική δοκιμή της όπερας του Τζουζέππε Βέρντι Τραβιάτα την Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019 στις 21.00 στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού.

Η δημοφιλέστατη Τραβιάτα του Τζουζέππε Βέρντι παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο Ηρώδειο από την Εθνική Λυρική Σκηνή. Ο άτυχος έρωτας της «Κυρίας με τις καμέλιες» για τον Αλφρέντο Ζερμόν, όπως τον εμπνεύστηκε και τον μελοποίησε ο Τζουζέππε Βέρντι μέσα από μελωδίες μοναδικής δύναμης, οι οποίες γράφονται ανεξίτηλα στο μυαλό και στην καρδιά, θα ζωντανέψει σε μια νέα παραγωγή σε μουσική διεύθυνση Λουκά Καρυτινού και σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Ρήγου στο οπερατικό του ντεμπούτο. Πρωταγωνιστούν σπουδαίοι Έλληνες και ξένοι μονωδοί με διεθνή καταξίωση, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛΣ.

Η διανομή των δωρεάν εισιτηρίων για τη γενική δοκιμή της Τραβιάτας –με την επίδειξη δελτίου/βεβαίωσης ανεργίας και δελτίου ταυτότητας– θα γίνει στα ταμεία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (Λ. Συγγρού 364, Καλλιθέα / τηλ. κέντρο: 2130885700), τις εξής μέρες και ώρες:

 • Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019, από τις 11.00 έως τις 18.00
 • Πέμπτη 25 Ιουλίου 2019, από τις 10.00 έως τις 16.00

Σημειώνεται ότι ο κάθε κάτοχος δελτίου/βεβαίωσης ανεργίας μπορεί να πάρει έως και δύο εισιτήρια.

Πηγή

Ιούλιος 23rd, 2019 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Ζωγράφου: Εγγραφές στο Κοινωνικό Φροντιστήριο και κάλεσμα σε εθελοντές

το Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Ζωγράφου συνεχίζει τη λειτουργία του και για το εκπαιδευτικό έτος 2019–2020 με μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας, για τους οικονομικά ασθενείς μαθητές  Α΄, Β΄ & Γ΄ Λυκείου.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ (Ά, ΄Β & ΄Γ ΛΥΚΕΙΟΥ) μέχρι τις 26/07/2019

Απαραίτητη κατά την εγγραφή είναι η παρουσία του μαθητή και του κηδεμόνα, προσκομίζοντας τα εξής δικαιολογητικά :

 • Φωτοτυπία Ενδεικτικού Ελέγχου (γραπτή & προφορική βαθμολογία)
 • Φωτοτυπία πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος 

Τηλέφωνα επικοινωνίας για εγγραφές:  210- 7789652, Καθημερινά  10.00-15.00

Παρακαλούμε τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να στηρίξουν την προσπάθειά μας με την παροχή εθελοντικής διδασκαλίας να επικοινωνήσουν άμεσα μαζί μας. Το Κοινωνικό φροντιστήριο έχει ανάγκη από εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων για μαθήματα γενικής παιδείας και κατεύθυνσης.

Πηγή

Ιούλιος 21st, 2019 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Ορεστιάδα: Αιτήσεις για έκδοση-ανανέωση κάρτας Κοινωνικού Παντοπωλείου

Στην κεντρική κοινωνική υπηρεσία του δήμου Ορεστιάδας που βρίσκεται στην οδό Βασιλέως Κων/νου 11, όπως και στο Κοινωνικό Παντοπωλείο , επί της οδού Εθνομαρτύρων 98, θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να καταθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά τους για την έκδοση κάρτας ωφελούμενου ή την ανανέωσή της για το Κοινωνικό Παντοπωλείο.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών ξεκινά στις 15 Ιουλίου και ολοκληρώνεται στις 30 Αυγούστου.

«Ο θεσμός του Κοινωνικού Παντοπωλείου αποτελεί μια ουσιαστική και επιτακτική αναβάθμιση των παροχών σε τρόφιμα, που παρέχει ο Δήμος Ορεστιάδας σε απόρους και γενικότερα σε άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα διαβίωσης, καθημερινά αλλά και κατά τις περιόδους των Εορτών των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Το Κοινωνικό Παντοπωλείο, παρέχει δωρεάν βασικά είδη διατροφής σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα» τονίζει σε ανακοίνωσή του ο τοπικός δήμος. . 

Εντωμεταξύ απαραίτητα δικαιολογητικά είναι : 

1. Αστυνομική Ταυτότητα(φωτοτυπία)
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
4. Ε1, Εκκαθαριστικό, Ε9, ΕΤΑΚ-ΕΝΦΙΑ οικον. Έτους 2018 (φωτοτυπία)
5. Βεβαίωση χρόνου ανεργίας (ΟΑΕΔ)
6. Απόφαση υγειονομικής επιτροπής ΚΕΠΑ/γνωματεύσεις(φωτοτυπία εφόσον υπάρχει αναπηρία)
7. Φωτοτυπία βιβλιαρίου υγείας πρώτης σελίδας

Ημέρες και ώρες κατάθεσης δικαιολογητικών καθημερινά από τις 9:00 έως τις 14:00.

Πηγή

Ιούλιος 19th, 2019 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Λάρισα: Ανάγκη για φάρμακα έχει το Κοινωνικό Φαρμακείο

Το Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαρισαίων απευθύνει κάλεσμα σε πολίτες, συλλόγους και φορείς για τη συλλογή φαρμάκων, παραφαρμακευτικών σκευασμάτων και υγειονομικού υλικού.

Το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Λαρισαίων λειτουργεί από το Φεβρουάριο του 2018 με ευθύνη της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής, με στόχο τη δημιουργία ενός δικτύου Αλληλεγγύης στην πόλη μας για την ενίσχυση των ευάλωτων ομάδων σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. 
Ανήκει στο στο έργο  «ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ – Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λαρισαίων», χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020 και έχει εξυπηρετήσει από τον Φεβρουάριο  πάνω από 200 δικαιούχους –  ωφελούμενους  (αριθμός που καθημερινά αυξάνεται).

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια ή στερούνται από ασφαλιστική κάλυψη, βάσει κριτηρίων και σχετικών αποδεικτικών στοιχείων.

Μεγάλη ανάγκη υπάρχει για φάρμακα που λαμβάνονται, κυρίως για χρόνιες παθήσεις, όπως π.χ. :αρτηριακή υπέρταση, σακχαρώδης διαβήτης, δυσλιπιδαιμία (υψηλή χοληστερίνη και τριγλυκερίδια), οστεοπόρωση, βρογχικό άσθμα, γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, ρευματολογικά προβλήματα, καθώς και αντιπυρετικά, παυσίπονα, αντιβιοτικά, κρέμες δερματολογικές και φάρμακα γενικής χρήσης.

Διεύθυνση: 23ης Οκτωβρίου & Ηρώων Πολυτεχνείου, Τηλ.:2410626123

Πηγή

Ιούλιος 18th, 2019 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Δάφνη-Υμηττός: Δωρεάν Συμπλήρωση των Φορολογικών Δηλώσεων στους Εγγεγραμμένους των Κοινωνικών Δομών

Ο Δήμος Δάφνης –Υμηττού παρέχει βοήθεια με τη δωρεάν συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων (Ε1), στους εγγεγραμμένους των κοινωνικών δομών.

Οι δικαιούχοι, αφού επικοινωνήσουν με την Κοινωνική Λειτουργό κυρία Νέλλη Αντωνάκη, για να πιστοποιηθεί η ιδιότητά τους, μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2109752413, για να κλείσουν ραντεβού για τη σύνταξη της φορολογικής τους δήλωσης.

Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Κάκουρου Κατερίνα  για τη συνεισφορά της αυτή που ενισχύει το δύσκολο έργο μας, και  συμβάλλει στην ανακούφιση συνανθρώπων μας, που χρειάζονται βοήθεια

Ταυτόχρονα πρωτοβουλίες σαν και αυτήν, αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση και ενδυναμώνουν την έννοια της αλληλεγγύης και της προσφοράς.

Πηγή

Ιούλιος 17th, 2019 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Άγιος Ευστράτιος: Δωρεάν μέτρηση οστικής πυκνότητας

Το Κοινωνικό Φαρμακείο του δήμου Λήμνου σε συνεργασία με τον δήμο Αγίου Ευστρατίου, τον Ιατρικό Σύλλογο Λήμνου και το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων ,συνδιοργανώνουν την Τετάρτη 24 Ιουλίου και ώρα 6 μ.μ. , στο Ιατρείο Αγίου Ευστρατίου, πρόγραμμα ΔΩΡΕΑΝ μέτρησης οστικής πυκνότητας. Η μέτρηση αφορά κυρίως γυναίκες άνω των 45-50 ετών και θα πραγματοποιηθεί με υπερηχογράφημα πτέρνας από εθελοντές ιατρούς.

Ειδικότερα οι γυναίκες που μπορούν να κάνουν την εξέταση είναι:

 • Γυναίκες που έχουν μπει στην εμμηνόπαυση
 • Γυναίκες μικρότερης ηλικίας, εφόσον έχουν κάνει ολική υστερεκτομή.
 • Γυναίκες που κάνουν χρόνια χρήση Κορτιζόνης
 • Γυναίκες με προβλήματα Θυρεοειδούς Αδένα, και
 • Γυναίκες με βεβαρυμμένο οικογενειακό ιστορικό Οστεοπόρωσης.

Οι γυναίκες την ημέρα της εξέτασής τους καλό θα είναι να έχουν μαζί τους τυχόν παλαιότερες μετρήσεις.

Για τον καλύτερο προγραμματισμό της εξέτασης για την μέτρηση της οστικής πυκνότητας  είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν από 16 Ιουλίου έως 19 Ιουλίου μεταξύ 10:00 π.μ-12:00 μ.μ στο τηλέφωνο 22540-93222.

Πηγή

Ιούλιος 17th, 2019 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Ανταλλακτικό παζάρι βιβλίου από την Εργατική Λέσχη Νέας Σμύρνης

Ένα ανταλλακτικό παζάρι βιβλίου για καλό σκοπό διοργανώνει η Εργατική Λέσχη Νέας Σμύρνης, που καλεί τους πολίτες να φέρουν στην ταράτσα της όσα βιβλία σκονίζονται στις βιβλιοθήκες τους, και να τους δώσουν έτσι νέα ζωή. Μέρος των εσόδων θα ενισχύσει τους Κούρδους πρόσφυγες που βρίσκονται στο Λαύριο.

Έτσι, κάθε Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Κυριακή του Ιούλη, από τις 20.30 έως τις 23.00, θα συγκεντρώνονται τα βιβλία και θα διατίθενται προς 2 ευρώ το καθένα στους αναγνώστες.

Με το 1€ θα καλύψει άμεσες ανάγκες της Εργατικής Λέσχης, η οποία μόνη πηγή χρηματοδότησης έχει τα μέλη και τους-τις φίλους-ες της, και το άλλο 1€ θα στηρίζει το αυτο-οργανωμένο Προσφυγικό Κέντρο Λαυρίου στο οποίο διαμένουν εκατοντάδες Κούρδοι από τη Συρία, την Τουρκία, το Ιράκ και το Ιράν, χωρίς καμία στήριξη από κρατικούς ή άλλους φορείς και οργανώσεις, παρά μόνο από το μεγάλο κίνημα αλληλεγγύης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η Εργατική Λέσχη Νέας Σμύρνης (ergatikilesxi.gr), βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ελ. Βενιζέλου 12 & Αιγαίου, στάση τραμ Αιγαίου.

Πηγή

Ιούλιος 16th, 2019 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Ηλιούπολη: Δωρεάν γυναικολογικές εξετάσεις στο ΚΕΠ Υγείας

Το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ του Δήμου Ηλιούπολης συνεχίζει τις κλινικές γυναικολογικές εξετάσεις για τις δημότισσες στα Ιατρεία του ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ (Μαρίνου Αντύπα 81, κτίριο «Αθηνά» ΧΕΝ).

Ημερομηνία Εξετάσεων : 17/7/2019 
Ώρα : 6:30μμ-8:30μμ

Τηλ. Για ραντεβού 
Μαρία Κολοβού 210 99 68 868

Πηγή

Ιούλιος 15th, 2019 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Κάλεσμα αλληλεγγύης προς τους κατοίκους των δήμων Βύρωνα και Δάφνης-Υμηττού

Στο πλαίσιο της Κοινωνικής Πολιτικής, τα Κοινωνικά Παντοπωλεία και οι Δομές Παροχής Συσσιτίου των Δήμων Βύρωνα και Δάφνης-Υμηττού σε συνεργασία με το Διαδημοτικό Δίκτυο Πολιτισμού, συμμετέχουν για φιλανθρωπικό σκοπό στις εξής Θεατρικές Παραστάσεις που υλοποιούνται  στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Θεάτρου Βράχων 2019:

 • Δευτέρα 15 Ιουλίου και ώρα 9:00 μ.μ.: “Ελένη”, μονόλογος Γιάννη Ρίτσου, σκηνοθεσία – ερμηνεία: Βασίλης Παπαβασιλείου.
 • Τετάρτη 17 Ιουλίου και ώρα 9:00 μ.μ.: Μονόλογος “Αντριάνα”, κείμενο – σκηνοθεσία: Θανάση Παπαγεωργίου, ερμηνεία: Εύα Καμινάρη. 

Χορηγός: Περιφέρεια Αττικής.

Είσοδος Ελεύθερη.

Ο στόχος είναι διττός: πρώτον, η ενημέρωση του κοινού σχετικά με το κοινωνικό έργο των Δομών και δεύτερον, η ενίσχυση των δομών με τρόφιμα από παρευρισκόμενους που επιθυμούν να προσφέρουν.

Ελάτε να μοιραστούμε την χαρά της προσφοράς και της αλληλεγγύης απολαμβάνοντας την θέαση των Θεατρικών παραστάσεων στο φιλόξενο Θέατρο Βράχων. 

Όσοι επιθυμούν, ως ένδειξη αγάπης για τον συνάνθρωπο, μπορούν να προσφέρουν τρόφιμα με σκοπό την ενίσχυση των Κοινωνικών Δομών των Κοινωνικών Παντοπωλείων και Παροχής Συσσιτίου των Δήμων μας.

Πηγή

Ιούλιος 12th, 2019 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Ξάνθη: Διανομή προϊόντων χωρίς μεσάζοντες

Στις 14 Ιουλίου 2019 οι ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ και πάλι μαζί σας.

Τα προϊόντα θα διατεθούν με προτεραιότητα σε όσους έκαναν παραγγελία  (αφορά τα προϊόντα με παραγγελία).

Η διανομή θα γίνει την Κυριακή 14 Ιουλίου μετά τις 9.00πμ στον ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ ΧΩΡΟ ΑΠΕΝΑΝΤΙ  από το  7ο Δημοτικό Σχολείο (που ειναι δίπλα στο γήπεδο του ΑΟΞ).

Οι παραγγελίες θα δίνονται από τις 9.00 ως τις 11.00

Προϊόντα με Παραγγελία

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟ από τον ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ συσκευασία 5 λίτρων ΜΕ 20 ευρώ

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ (τριών φύλλων ) 30 ρολά ( συνολικά 6 κιλά ) με 12,5 ευρώ

ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 4 τεμμάχια των 450 γραμμαρίων με 4 ευρώ

ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ Τα 660 τεμμάχια με 2,5 ευρώ

προϊόντα χωρίς Παραγγελία

ΡΥΖΙ από παραγωγό των Σερρών
ΚΑΡΟΛΙΝΑ , ΚΙΤΡΙΝΟ , ΑΝΑΠΟΦΛΟΙΩΤΟ όλα με 1 ευρώ το κιλό
ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ του 1 kg , 2 kg , 3 kg και 5 kg

ΤΥΡΙ από παραγωγό του Αγροτικού Συνεταιρισμού των Γρεβενών

ΦΕΤΑ
Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ 1 κιλού ( στραγγισμένο βάρος ) ΜΕ 7 ευρώ
Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 2 κιλών ΜΕ 14 ευρώ ( 7 ευρώ / kg )
ΦΕΤΑ ΚΑΤΣΙΚΙΣΙΑ ΣΕ ΔΟΧΕΙΟ ΜΕ ΑΛΜΗ
Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ 1 κιλού ( στραγγισμένο βάρος ) ΜΕ 7 ευρώ
Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 2 κιλών ΜΕ 14 ευρώ ( 7 ευρώ / kg )

ΠΑΤΑΤΕΣ Σπανίδη 10kg με 4€

ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ Σπανίδη 5Kg με 2,5€

ΜΕΛΙ ανθόμελο με 6 ευρώ το κιλό

Ελιές χωρίς κουκούτσι 2,8 ευρώ / kg
με κουκούτσι 2,20 ευρώ / kg και τσακιστές χωρίς κουκούτσι 2,20 ευρώ/ kg

ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ από 11 ευρώ / kg

Αρωματικά βότανα

Μαρμελάδα φρούτων διάφορες ποικιλίες σε γυάλινα βάζα 600γρ με 1,8€

Σάλτσα ντομάτας διάφορες ποικιλίες σε γυάλινα βάζα 490γρ 1,20€, 1,40€ κι 1,70€

τηλ. παραγγελιών 6949208482 – 6955146144

Παραγγελίες

Πηγή

Ιούλιος 11th, 2019 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Ανταλλακτική και χαριστική βιβλιοθήκη Νέας Σμύρνης

Έχετε βιβλία σε καλή κατάσταση που δεν τα χρειάζεστε άλλο;

Χαρίστε τα στην Ανταλλακτική και Χαριστική Βιβλιοθήκη των Εθελοντών του Δήμου Νέας Σμύρνης και γίνετε ένας από τους δωρητές της συλλογής. Τα βιβλία που θα δωρίσετε θα προσφερθούν σε παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, σχολεία και ΚΑΠΗ του Δήμου μας.

Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να διαλέξετε τα βιβλία της αρεσκείας σας από τη βιβλιοθήκη μας για να εμπλουτίσετε τη δική σας συλλογή. 

Η διεύθυνση της Βιβλιοθήκης είναι: Ανδριανουπόλεως 18. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 210 9370282 και 2025882

Πηγή

Στοιχεία:

(Η πρωτοβουλία υλοποιείται από τον Δήμο.)

(Δεν έχει γίνει επιβεβαίωση στοιχείων)

Ιούλιος 10th, 2019 Posted by | Χωρίς κατηγορία | | no comments

Καρδίτσα: Υποβολή νέων αιτήσεων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο ιδρύθηκε για να συμβάλει στην αντιμετώπιση της ραγδαίας αύξησης των κινδύνων του κοινωνικού αποκλεισμού και της αδυναμίας κάλυψης πρωταρχικών αναγκών από πολλές ομάδες του πληθυσμού. Οι υπηρεσίες που παρέχει αφορούν έναν συγκεκριμένο αριθμό δικαιούχων – ωφελουμένων , που θα εναλλάσσονται, ώστε να εξυπηρετηθούν περισσότεροι δικαιούχοι και να  είναι δυνατή η έρευνα και η εξέταση για πιθανές μεταβολές. 

Στους δικαιούχους προβλέπεται να διανέμονται τυποποιημένα τρόφιμα μακράς διαρκείας, είδη ατομικής υγιεινής και καθαριότητας, είδη βρεφικής ανάπτυξης, ένδυσης, υπόδησης, καθώς και παιδικά παιχνίδια. Τα ανωτέρω  προέρχονται ως επί το πλείστον από προγραμματισμό δράσεων της ομάδας έργου του Κοιν. Παντοπωλείου, χορηγίες-δωρεές πολιτών και επιχειρήσεων, των οποίων η συνδρομή συμβάλει στην αποτελεσματικότητα του έργου.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αιτήσεις με την προσκόμιση νέων δικαιολογητικών.

Η υποβολή των αιτήσεων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  θα γίνεται από την Πέμπτη 11/07/2019 έως και την Πέμπτη 18/07/19, από ώρα 9.00π.μ – 12.00π.μ, στην έδρα του Κοινωνικού Παντοπωλείου που στεγάζεται στο πρώην πρώτο λύκειο (δίπλα στο Παυσίλυπο) επί της οδού Μυρμιδόνων 4, από όπου οι ενδιαφερόμενοι θα παραλαμβάνουν τις αιτήσεις στις οποίες θα απαιτείται μόνο η συμπλήρωση των προσωπικών τους στοιχείων. 

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίζουν μαζί με την αίτηση και την υπεύθυνη Δήλωση τους οι ενδιαφερόμενοι είναι:

1. Εκκαθαριστικό τρέχοντος έτους (το συνολικό οικογενειακό εισόδημα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 6.000 €, με προσαύξηση 20% για κάθε προστατευόμενο μέλος), Ε1, Ε9, όλων των συνοικούντων μελών.

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

3. Αντίγραφο κάρτας ανεργίας σε ισχύ όλων των μελών, που συγκατοικούν με τον ωφελούμενο.

4. Απόφαση αναπηρίας .

5. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.

6. Για τους αλλοδαπούς επιπλέον, νόμιμη άδεια παραμονής τουλάχιστον ενός έτους και θεωρημένο διαβατήριο.

7. ΑΜΚΑ αντίγραφο.

8. Αστυνομική Ταυτότητα αντίγραφο.

9. Για μονογονεϊκή οικογένεια, Διαζευκτήριο ή άλλο αποδεικτικό που να το αποδεικνύει.

10. Βεβαίωση απόρριψης η έγκρισης από το  πρόγραμμα αντιμετώπισης ανθρωπιστικής κρίσης (ΚΕΑ)

Η επιλογή των ωφελούμενων θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας  του Κοινωνικού Παντοπωλείου. Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα γίνει με βάση τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά και κατόπιν κοινωνικής έρευνας.

Πηγή

Ιούλιος 10th, 2019 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Βύρωνας: Ανακύκλωση μικρών και μεγάλων ηλεκτρικών συσκευών

Ξεκίνησε η ανακύκλωση των Ηλεκτρικών συσκευών από τη Διεύθυνση Καθαριότητας, όπως ενημερώνει με ανακοίνωσή του ο Δήμος Βύρωνα.  

Για τις μεγάλες και μικρές ηλεκτρικές συσκευές (ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, ογκώδεις τηλεοράσεις κ.λ.π.) οι πολίτες μπορούν να τηλεφωνούν  στον Δήμο, στο τηλέφωνο 210-7640512, για να συνεννοηθούν για την ημέρα και την ώρα αποκομιδής της συσκευής σας από το πεζοδρόμιο. 

Παράλληλα, ο Δήμος ενημερώνει ότι   το ανακυκλώσιμο υλικό από τις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 ανήλθε σε 8,5 τόνους και παραδόθηκε προς ανακύκλωση. 

Πηγή

Ιούλιος 9th, 2019 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Ηλιούπολη: Δωρεάν υπηρεσία Διάγνωσης και Αντιμετώπισης της νόσου Αλτσχάϊμερ

Εντός του Γ’ Παρατήματος Αλληλεγγύης, Αγίου Κωνσταντίνου7, Ηλιούπολη (πρώην Γ’ ΚΑΠΗ), λειτουργεί δωρεάν υπηρεσία Διάγνωσης και Αντιμετώπισης της νόσου Αλτσχάϊμερ για όλους τους κατοίκους του Δήμου Ηλιούπολης.

Εξειδικευμένοι επιστήμονες όπως Ψυχολόγος, Κοινωνικός λειτουργός ή Νοσηλευτής και Νευρολόγος αποτελούν την επιστημονική ομάδα και εκτιμούν την κατάσταση δημοτών και κατοίκων σχετικά με τη νόσο Αλτσχάιμερ. Επίσης υπάρχουν δράσεις για τη συμμετοχή των πασχόντων σε ομάδες πρόληψης, νοητικής ενδυνάμωσης ή συμβουλευτικής αλλά και ομάδες φροντιστών για όσους φροντίζουν άτομα που έχουν διαγνωσθεί με τη νόσο ή άλλη μορφή άνοιας.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε συνεργασία με Εταιρεία Νόσου Alzheimer και συναφών Διαταραχών Αθηνών.

Οι υπηρεσίες προσφέρονται καθημερινά 09:00 – 14:00, σε:
• άτομα άνω των 60 ετών που επιθυμούν να εξεταστούν ή να συμμετέχουν σε δράσεις πρόληψης,
• ασθενείς που πάσχουν από Alzheimer ή άνοια,
• μέλη των οικογενειών τους οποιασδήποτε ηλικίας.

Για ραντεβού απευθυνθείτε στο 2109706347, fax: 210.9704460

Πηγή

Ιούλιος 9th, 2019 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Εύοσμος: Δωρεάν μαθήματα ανώδυνου τοκετού και θηλασμού

Ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου δια του Τμήματος Προστασίας & Προαγωγής Δημόσιας Υγείας της Διεύθυνσης Παιδείας & Κοινωνικής Προστασίας και με στόχο την ενημέρωση όλων όσων πρέπει να γνωρίζει κάθε γυναίκα που κυοφορεί σχετικά με την εγκυμοσύνη και το φυσιολογικό τοκετό  θα υλοποιήσει σειρά δωρεάν μαθημάτων  ανώδυνου τοκετού και θηλασμού.

Το πρόγραμμα  υλοποιείται από τις έμπειρες  μαίες του Τμήματος Προστασίας & Προαγωγής Δημόσιας Υγείας και περιλαμβάνει:

Θεωρητική Εκπαίδευση

Ασκήσεις χαλάρωσης και αναπνοών

Συμβουλές διατροφής

Ενημέρωση για στάδια του τοκετού και της λoχείας

Μητρικός θηλασμός

Μασάζ και περιποίηση νεογνού

Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή είναι να έχουν ολοκληρωθεί 21 εβδομάδες κύησης.

Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή τηλεφώνου

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τονικά στο 2310 764 779, από την Τετάρτη 3 Ιουλίου, 8 π.μ. με 1 μ.μ. Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής Δημόσιας Υγείας, στο ygeia@kordelio-evosmos.gr και στο 2310 764 779.

Πηγή

Ιούλιος 5th, 2019 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments