organosi 2.0

Για να…οργανωθούν οι οργανώσεις!

Αίγινα: Έναρξη αιτήσεων για το κοινωνικό παντοπωλείο και κοινωνικό φαρμακείο

Ο  Δικαιούχος Φορέας Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ» (Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.») ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ, που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στις Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών της ανωτέρω Πράξης (Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο), όπως περιγράφονται στη συνέχεια:

  • Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο: Κατάστημα για διανομή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης σε ωφελούμενους
  • Ωφελούμενοι: Άτομα/ Νοικοκυριά που διαμένουν στο Συμπράττοντα Δήμο (συμπεριλαμβανομένων των νόμιμα διαμενόντων πολιτών 3ων χωρών ή ανιθαγενών), τα οποία βάσει κριτηρίων και σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια (ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης και του ΤΕΒΑ, ανασφάλιστα άτομα με πολύ χαμηλό ετήσιο εισόδημα, άτομα που διαθέτουν βιβλιάριο απορίας κλπ.) καθώς και οι δικαιούχοι/ αιτούντες διεθνούς προστασίας.
  • Αριθμός Ωφελούμενων: Τουλάχιστον 100 οικογένειες κάθε μήνα
  • Διάρκεια Υλοποίησης της Πράξης: 04/2020 – 04/2023(36 Μήνες)

Στόχος της Πράξης είναι η αντιμετώπιση του φαινομένου της ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της υποστήριξης ομάδων του τοπικού πληθυσμού που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Δικαίωμα Συμμετοχής στις Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών έχουν οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1) Να είναι Κάτοικοι στα όρια του Δήμου Παρέμβασης 
2) Να ανήκουν στις Ομάδες Στόχου:
    • Ευρισκόμενοι σε κατάσταση φτώχειας/ Απειλούμενοι από φτώχεια (βάσει της οικονομικής τους κατάστασης – ετήσιο
    • εισόδημα)
    • Δικαιούχοι/ Αιτούντες διεθνούς προστασίας

Απαραίτητα Συνημμένα Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση Συμμετοχής 
2. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (διπλής όψεως) ή Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου & άδειας παραμονής σε ισχύ ή Φωτοαντίγραφο άδειας διαμονής (για Δικαιούχους/ Αιτούντες διεθνούς προστασίας) ή Φωτοαντίγραφο δελτίου Αιτούντος διεθνή προστασία (για Δικαιούχους/ Αιτούντες διεθνούς προστασίας) ή Φωτοαντίγραφο δελτίου αιτήσαντος άσυλο (για Δικαιούχους/ Αιτούντες διεθνούς προστασίας)
3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Επιπλέον, για προστατευόμενα τέκνα: 
α) Για άγαμα ενήλικα τέκνα έως 25 ετών: i) Πιστοποιητικό φοίτησης σε σχολές ή σχολεία ή ΙΕΚ ή ΚΕΚ ή βεβαίωση εγγραφής στο μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ ή βεβαίωση του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου ότι υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, ii) Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο αυτού. Στην περίπτωση που το τέκνο δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση προσκομίζεται η εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος του υποψηφίου, από το οποίο να προκύπτει τυχόν προσωπικό ετήσιο εισόδημα του τέκνου.
β) Για τα άγαμα ή διαζευγμένα ή σε χηρεία τέκνα, ανεξαρτήτως ηλικίας, με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%: i) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του τέκνου (εφόσον είναι διαζευγμένο ή σε χηρεία), ii) Πιστοποιητικό από αρμόδιο φορέα με το οποίο να βεβαιώνεται το ακριβές ποσοστό αναπηρίας, iii) Εκτύπωση εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο αυτού και σε περίπτωση που στο εκκαθαριστικό σημείωμα δεν αναφέρονται ρητά τα επιδόματα που χορηγούνται λόγω αναπηρίας, οποιοδήποτε άλλη βεβαίωση αρμόδιας προς τούτο αρχής από την οποία να διαπιστώνεται το ποσό των πάσης φύσεως επιδομάτων αναπηρίας του τέκνου.
5. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος τελευταίου φορολογικού έτους
6. Βεβαίωση Δήμου περί ένταξης ή μη στο Πρόγραμμα ΤΕΒΑ.

Τόπος και χρόνος υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής: 
Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποψήφιοι/ες δύνανται να απευθύνονται στο τηλέφωνο: 22973-20056 από την 11/05/2020 έως και την 11/06/2020, ημέρες Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες 09:00π.μ.-17:00μ.μ., προκειμένου να λάβουν  πρόσθετη ενημέρωση ή σχετικές πληροφορίες:
    • Κοινωνικό Παντοπωλείο:  e-mail: koinonikopantopoleioaegina@gmail.com
    • Κοινωνικό Φαρμακείο:  e-mail: koinonikofarmakeioaegina@gmail.com

Πηγή

8 Μαΐου, 2020 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Comments are closed.