organosi 2.0

Για να…οργανωθούν οι οργανώσεις!

Δυτ. Λέσβος: Μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας σε ενήλικες, από το Κέντρο Κοινότητας

Μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας σε ενήλικες που επιθυμούν, είτε να ενισχύσουν τις βασικές τους γνώσεις στην ελληνική γλώσσα ,είτε να συμμετέχουν στις προσεχείς εξετάσεις για να αποκτήσουν το απολυτήριο του Δημοτικού, διοργανώνει το Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα Ρομά του Δήμου Δυτικής Λέσβου, στα πλαίσια ένταξης στην τοπική κοινωνία και πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

Τα μαθήματα θα διεξάγονται από την παιδαγωγό του Κέντρου Κοινότητας.

Υποβολή αιτήσεων ξεκινάει από 29/01/2024  στο Κέντρο Κοινότητας με παράρτημα Ρομά του Δήμου Δυτικής Λέσβου (έναντι της Μητροπόλεως Καλλονής).

Για περισσότερες πληροφορίες στο 2253350221και στο e mail kentrokoinotitasd.lesvou@gmail.com.

Πηγή

29 Ιανουαρίου, 2024 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Δικαιολογητικά ένταξης κι αιτήσεις για το Κοινωνικό Παντοπωλείο Ρήγα Φεραίου

Από τον Δήμο Ρήγα Φεραίου λάβαμε και δημοσιεύουμε:

Παρακαλούνται οι μέχρι σήμερα δικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου να καταθέσουν έγκαιρα στην υπηρεσία των Κοινωνικών Δομών τα δικαιολογητικά παραμονής στο πρόγραμμα, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στη επόμενη διανομή. Επίσης, όσοι θεωρούν ότι  τηρούν τις προδιαγραφές να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά

Για επιπλέον πληροφορίες: τηλ 2425023794

ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ:

1.Να είναι Έλληνες πολίτες ή ομογενείς ή αλλοδαποί, νόμιμα διαμένοντες στην Ελλάδα.
2. Μόνιμοι κάτοικοι Δήμου Φεραίου.
3. Εισοδηματικά κριτήρια ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ : Ενήλικας 1.900 ευρώ. Για κάθε ενήλικο μέλος προστίθεται το ποσό των 850 ευρώ και για κάθε ανήλικο μέλος 600 ευρώ.

Η συνολική φορολογητέα αξία ακίνητης περιουσίας να μην υπερβαίνει τις 115.000€ κατ’ άτομο, προσαυξημένη κατά 20.000€ για κάθε επιπλέον ενήλικα και κατά 15.000€ για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την επικύρωση της αίτησης των ωφελούμενων είναι:
1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο σε ισχύ ή άδεια διαμονής σε ισχύ.

 1. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο συμβόλαιο.
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο.
 3. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος του προηγούμενου έτους (Φορολογικό Έτος 2019).
 4. Αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης Ε1.
 5. Αντίγραφο Ε9 (εάν υπάρχουν ακίνητα).
 6. Βεβαίωση Τραπέζης ή Υπεύθυνη Δήλωση, που να αναγράφεται το συνολικό ύψος των καταθέσεων κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
  Τα δικαιολογητικά, που θα ζητούνται, κατά περίπτωση, από την επιτροπή διαχείρισης και την Κοινωνική Λειτουργό, με σκοπό την αποτύπωση μιας συνολικής εικόνας του φακέλου αιτούντος για την σωστή εκτίμηση της πραγματικής του κατάστασης, είναι τα κάτωθι:
 • Σε περίπτωση ανεργίας άνω των έξι (6) μηνών, κάρτα ανεργίας θεωρημένη από τον ΟΑΕΔ και σε περίπτωση μακροχρόνιας ανεργίας, κάρτα ανεργίας θεωρημένη, συνοδευόμενη με βεβαίωση μακροχρόνιας ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.
 • Σε περίπτωση αναπηρίας, απόφαση ΚΕΠΑ
  •Σε περίπτωση διαζυγίου, διαζευκτήριο.
 • Σε περίπτωση χηρείας, ληξιαρχική πράξη θανάτου.
 • Σε περίπτωση που το μονήρη άτομο ή οποιοδήποτε μέλος της αιτήτριας οικογένειας λαμβάνει οποιοδήποτε βοήθημα ή/και σύνταξη ή/και άλλη κρατική παροχή, σχετική βεβαίωση λήψης.
  • Επίσημη ιατρική γνωμάτευση, εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας.
  • Οποιοδήποτε έγγραφο ή στοιχείο αποδεικνύει την έκτακτη κατάσταση.
  Η Κοινωνική έρευνα, η οποία πραγματοποιείται από τον Δήμο Ρήγα Φεραίου και συγκεκριμένα από Κοινωνικό Λειτουργό, διεξάγεται, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες διαβίωσης των αιτούντων και της οικογένειάς τους σε ειδικές περιπτώσεις.

Ο δικαιούχος υποχρεούται στην ενημέρωση της Κοινωνικής Υπηρεσίας για οποιαδήποτε μεταβολή της κατάστασής του.

Δικαιούχοι που μετέχουν ως ωφελούμενοι στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ), ΔΕΝ μπορούν να είναι ταυτόχρονα δικαιούχοι και λήπτες των αγαθών και παροχών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Διαθέσιμες αιτήσεις και πληροφορίες για τα δικαιολογητικά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να λαμβάνουν από τα γραφεία των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Ρήγα Φεραίου. Οι ενδιαφερόμενοι για τυχόν διευκρινίσεις μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά στο.2425023794.

Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝ ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ.

Κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00πμ– 12:00μμ

ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ: ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 4 (ΕΝΑΝΤΙ ΠΛΑΤΕΙΑ ΡΟΛΟΓΙΟΥ) ΣΤΟ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ.

Πηγή

29 Ιανουαρίου, 2024 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments