organosi 2.0

Για να…οργανωθούν οι οργανώσεις!

Κερατσίνι-Δραπετσώνα: Αιτήσεις για το Κοινωνικό Παντοπωλείο

Ο Δήμος ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ σε συνέχεια της προσπάθειας κάλυψης πρωτογενών αναγκών επιβίωσης των κατοίκων του, οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να εξασφαλίσουν τα βασικά είδη διατροφής, ανανεώνει για ένα έτος τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

   Στο πλαίσιο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν ως δικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου για 6 ΜΗΝΕΣ, μπορούν να υποβάλουν αίτηση από 1/9/2023 έως και 11/9/2023  με τους εξής τρόπους:

1.  Με ραντεβού, όπου θα υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής, προσκομίζοντας

 τα  παρακάτω δικαιολογητικά αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο άτομο στην Κοινωνική          Υπηρεσία του Δήμου, επί της οδού Μ. Ασίας 143 στο Κερατσίνι (9:00΄π.μ-14:00΄μ.μ).

Για τον καθορισμό  των ραντεβού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν την περίοδο από 24/7/2023 έως 31/8/2023 α) Με την κοινωνική λειτουργό του Κοινωνικού Παντοπωλείου, στο 210 4639214 (9:00΄π.μ -13:00΄μ.μ).

3. Να αποστείλουν ταχυδρομικά την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στη διεύθυνση

Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας για το Κοινωνικό Παντοπωλείο 2022-2023 , Μ. Ασίας 143, Τ.Κ. 18756 (με σφραγίδα ταχυδρομείου ως 11/9/2023).

Έντυπα αιτήσεων θα διατίθενται:

 α) Στο Κοινωνικό Παντοπωλείο  Μ. Ασίας 51 & Μουδανίων, Κερατσίνι

 β) Στην Κοινωνική Υπηρεσία Μ. Ασίας 143, Κερατσίνι με είσοδο  (όπισθεν σούπερ μάρκετ Βασιλόπουλου)

γ) Στην ιστοσελίδα του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας(παραπομπή στο λινκ)

Παρακαλούνται οι αιτούντες  να  προσέρχονται στο προκαθορισμένο ραντεβού με χρήση μάσκας, καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ( για την περίπτωσή τους ), ώστε να ολοκληρώνεται η υποβολή της αίτησης.

Επισημαίνεται ότι  και στους δύο τρόπους υποβολής αιτήσεων,  οι αιτήσεις  θα πρέπει να συνοδεύονται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Απαραίτητα δικαιολογητικά, για όλους τους υποψήφιους: 

 1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδεια παραμονής για αλλοδαπούς σε ισχύ (υποχρεωτικό).
 2. Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ο (υποχρεωτικό).
 3. Απόφαση υπαγωγής στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.) εφόσον υπάρχει, τελευταίου εξαμήνου (προαιρετικό).
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης(τελευταίου έτους). Για τους αλλοδαπούς απαιτείται μετάφραση (υποχρεωτικό).
 5. Φωτοτυπία πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος για τα εισοδήματα του 2022 όλων των ενήλικων μελών του νοικοκυριού (υποχρεωτικό).
 6. Φωτοτυπία πρόσφατης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1 για τα εισοδήματα του 2022 όλων των ενήλικων μελών του νοικοκυριού (υποχρεωτικό).
 7. Φωτοτυπία δήλωσης ακινήτων Ε9 για τα εισοδήματα του 2022 ή πρόσφατη βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης όλων των ενήλικων μελών του νοικοκυριού (υποχρεωτικό).
 8. Βεβαίωση ανεργίας σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για άνεργο/η όλων των ενήλικων μελών του νοικοκυριού (προαιρετικό).
 9. Φωτοτυπία απόφασης γνωστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α σε ισχύ (προαιρετικό).
 10. Απόδειξη υποβολής για δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακινήτου (Μισθωτήριο Συμβόλαιο σε ισχύ) σε περίπτωση που υπάρχει (προαιρετικό).
 11. Φωτοτυπία τελευταίου ενημερωτικού σημειώματος τράπεζας ενεργού στεγαστικού δανείου, εφόσον υπάρχει (προαιρετικό).
 12. Σε περίπτωση φιλοξενίας, απαιτούνται τα οικονομικά στοιχεία, του φιλοξενούντα ή του φιλοξενούμενου ( δηλ.Ε1, Ε9 και εκκαθαριστικό σημείωμα για τα εισοδήματα 2022, προαιρετικό).
 13. Βεβαίωση φοίτησης για τα ενήλικα προστατευόμενα παιδιά που σπουδάζουν σε ισχύ (προαιρετικό).

Τα οικονομικά κριτήρια για τη συγκεκριμένη παροχή είναι τα εξής:

Α)    Για τα μοναχικά άτομα το πραγματικό εισόδημα (όχι τεκμαρτό) να μην υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ.

Β)    Για ζευγάρι ή οικογένειες με κοινωνικό-οικονομικό πρόβλημα το ανώτερο ποσό προσαυξάνεται κατά 1.200 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος με τελικό εισόδημα έως 10.000 ευρώ.

Γ)    Για άτομα με αναπηρία άνω του 67% το ποσό προσαυξάνεται κατά 3.000 με τελικό εισόδημα έως 10.000 ευρώ.

Δ)    Σε περίπτωση ενοικίου αφαιρείται από το δηλωθέν εισόδημα το ποσό των 150 ευρώ ανά μήνα, εφόσον δεν υπάρχουν άλλα ακίνητα.

Ε)    Για οφειλέτες δανείου α΄ κατοικίας αφαιρείται από το δηλωθέν εισόδημα το ποσό των 150 ευρώ ανά μήνα, εφόσον το δάνειο καταβάλλεται, δεν υπάρχουν άλλα ακίνητα και διαμένουν στη συγκεκριμένη κατοικία.

  Δικαίωμα υποβολής αίτησης για το Κοινωνικό Παντοπωλείο έχει ένας μόνο ενήλικος σε κάθε νοικοκυριό. Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση φιλοξενίας ενηλίκου.

       Δυνατότητα υποβολής αίτησης στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, έχουν όσοι διαμένουν με κύρια κατοικία, στο Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας.

       Οι δικαιούχοι προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση θα πρέπει να γνωρίζουν τον αριθμό Α.Μ.Κ.Α. το δικό τους και όλων των προστατευόμενων μελών.

       Οι αιτήσεις θα εξεταστούν, από την αρμόδια επιτροπή, κατόπιν ηλεκτρονικής μοριοδότησης και εφόσον οι δικαιούχοι έχουν συναινέσει για την ηλεκτρονική επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Οι τελικοί δικαιούχοι θα ενημερωθούν από την Κοινωνική Υπηρεσία. Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού αιτήσεων, θα δοθεί προτεραιότητα σε δικαιούχους, οι οποίοι δεν λαμβάνουν καμία άλλη οικονομική ενίσχυση από ευρωπαϊκά ή κρατικά προγράμματα.

Πηγή και περισσότερες πληροφορίες

1 Αυγούστου, 2023 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας από το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Λαρισαίων

Ξεκινούν αύριο Τρίτη 1η Αυγούστου, οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας & Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας», του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Λαρισαίων.

Δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση έχουν γονείς / κηδεμόνες δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, οι οποίοι είχαν εγκεκριμένη αίτηση έως και τον Ιούνιο 2023 και έχουν παιδιά, τα οποία κατά το σχολικό έτος 2023-2024 θα παρακολουθήσουν την Α΄& Β΄ Γυμνασίου.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί ως εξής:
Α) Θερινά μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας κατά την περίοδο 21/8/2023 έως 8/9/2023.
Β) Μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους 2023-2024, μετά το πέρας του σχολικού ωραρίου.

Με την αίτηση προσκομίζονται και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Α) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας γονέα / κηδεμόνα
Β) Απόφαση έγκρισης Ε.Ε.Ε.
Γ) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Η παραλαβή των αιτήσεων θα γίνεται καθημερινά από 1/08/2023 έως και 11/08/2023 στα γραφεία του Κέντρου Κοινότητας στην οδό Ρούσβελτ & Οικονόμου εξ Οικονόμων 8Α, 3ος όροφος. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο 2410-680242.

Το Κέντρο Κοινότητας έχει ως βασικό στόχο την εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και την ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με τα Κοινωνικά Προγράμματα και υπηρεσίες που λειτουργούν στην περιοχή. Σκοπός των μαθημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας είναι να βοηθηθούν τα παιδιά των οικογενειών της πόλης που αντιμετωπίζουν οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα.

Το Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά του Δήμου Λαρισαίων εντάσσεται στο «Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Πηγή

1 Αυγούστου, 2023 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments