organosi 2.0

Για να…οργανωθούν οι οργανώσεις!

Αιτήσεις για ένταξη στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Καρπενησίου

Η υποβολή των αιτήσεων για το  Πρόγραμμα  του Κοινωνικού  Παντοπωλείου  του Δήμου Καρπενησίου για το A εξάμηνο του έτους 2023 ξεκινάει από την Δευτέρα 07 Νοεμβρίου 2022  έως και την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022 και θα κατατίθενται στο χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Καρπενησίου περιοχή Α’ Εργατικών Κατοικιών (άνωθεν Πυροσβεστικής), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες   και ώρα από 9:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ.. με τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 • Αίτηση ενδιαφέροντος
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Λογαριασμό ΔΕΚΟ
 • Εκκαθαριστικό Εφορίας
 • Έντυπο Ε9
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (δύναται να ζητηθεί και αυτεπάγγελτα)

 Επίσης εφόσον υπάρχουν:

1) Βεβαίωση χρόνου ανεργίας, η οποία θα πρέπει να είναι ενεργή μέχρι και την ημέρα που θα πραγματοποιείται η αίτηση ένταξης στη δομή.

2) Γνωμάτευση Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)  ή Πρωτοβάθμιας Επιτροπής για ποσοστό αναπηρίας.

3) Συμβόλαιο ενοικιοστασίου

και οποιοδήποτε δικαιολογητικό κριθεί ότι ενισχύει τη διαδικασία διαμόρφωσης ολοκληρωμένης άποψης για τη δομή της οικογένειας και τις συνθήκες διαβίωσής της

(οφειλές στεγαστικών δανείων, βεβαιώσεις σπουδών τέκνων κ.α.) Όπως επίσης λαμβάνονται υπόψη  και τα κοινωνικά κριτήρια του εκάστοτε αιτούντα.

Ενδεικτικός Προσδιορισμός Εισοδήματος:

Σύνθεση Νοικοκυριού Ετήσιο Καθαρό Εισόδημα
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό4.512,00 €
Νοικοκυριό με δύο (2) ενήλικες6.500,00 €
Νοικοκυριό με δύο (2) ενήλικες και δύο (2) παιδιά κάτω των 18 ετών9.475,00 €

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

 1. Κοινωνικό Παντοπωλείο τηλ. 2237 0 23235, Θεοδώρα Βαρέλη

2.Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής  τηλ. 2237 3 52222, Κωνσταντίνος Κωστόπουλος

Πηγή

9 Νοεμβρίου, 2022 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Αιτήσεις Ένταξης Στις Κοινωνικές Δομές Του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας

Ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας στα πλαίσια της ένταξης της Πράξης «Δομή Σίτισης και Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνος» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014 – 2020» καλεί τους ενδιαφερόμενους κατοίκους του να υποβάλλουν δικαιολογητικά για την ένταξή τους στις Δομές του Δήμου καθώς και της Κοινωφελούς Επιχείρησης (Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο, Κοινωνικό Ένδυμα), για τη χρονική περίοδο: Ιανουάριος  2023  έως  Δεκέμβριος  2023.

Για την  Ένταξη  στις Κοινωνικές Δομές για το έτος 2023 θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα παρακάτω:

Η κατάθεση δικαιολογητικών θα διαρκέσει έως τις 20 Νοεμβρίου 2022.

Μετά το πέρας της προαναφερόμενης ημερομηνίας, οι αιτήσεις που θα κατατεθούν θα εξεταστούν σε επόμενο χρόνο που θα ορίσει η υπηρεσία.

Δικαιούχοι των Κοινωνικών Δομών είναι: Κάτοικοι του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας.

Κύριο κριτήριο ένταξης των ωφελουμένων στις Κοινωνικές Δομές  είναι το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ως εξής:  

 • 1 άτομο – 5.000  ευρώ,
 • 2 άτομα – 6.000 ευρώ,
 • 3 άτομα – 7.000 ευρώ,
 • 4  άτομα –  8.000 ευρώ,
 • 5 άτομα και άνω  10.000 ευρώ

Στο ανωτέρω εισόδημα θα  συνεκτιμώνται επίσης και  τα συνολικά εισοδήματα όλων των ενηλίκων που ζουν μαζί, με την προσκόμιση των φορολογικών τους  δηλώσεων (εκκαθαριστικό – Ε1). Επίσης θα λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, η ανεργία, προβλήματα υγείας και αναπηρίες, μονογονεϊκές, πολύτεκνες οικογένειες.

Οι ενήλικες που διαμένουν στην ίδια κατοικία έχουν το δικαίωμα υποβολής μιας μόνο αίτησης και οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Νοικοκυριά με 1 έως 2 μέλη έχουν δικαίωμα επιλογής μίας μόνο δομής, Κοινωνικό Παντοπωλείο ή Σίτιση.

Θα εξαιρούνται από την ένταξη τους στο Κοινωνικό Παντοπωλείο υποψήφιοι στο εκκαθαριστικό των οποίων  εμφανίζονται εισοδήματα από τόκους καταθέσεων. Επίσης, Θα εξαιρούνται από την ένταξη τους στο Κοινωνικό Παντοπωλείο υποψήφιοιπου θα εμφανίζουν στη φορολογική τους δήλωση περιουσιακά στοιχεία τα οποία αποκτήθηκαν κατά την διάρκεια της ανεργίας τους.

Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 90.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος.

Οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου έχουν υποχρέωση να παραλαμβάνουν τα προϊόντα οι ίδιοι ή τα δηλωμένα μέλη του νοικοκυριού μέσα στις προβλεπόμενες ημερομηνίες διανομής.                                                    

Σε περίπτωση αδυναμίας οφείλουν να ενημερώσουν την υπηρεσία, διαφορετικά χάνουν την τρέχουσα διανομή.   Επιπλέον, δικαίωμα χρήσης εξουσιοδότησης έχουν μία (1) φορά το χρόνο.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος ΤΕΒΑ δεν μπορούν να ενταχθούν στην ενιαία Δομή «Σίτιση – Κοινωνικό Παντοπωλείο» που εδρεύει επί των οδών Μαραθώνος 26 Ν.Χ. – Σοφούλη & Παπάγου Ν.Φ., στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2014-2020.

Ο Δήμος σε συνεργασία με την Κοινωφελή Επιχείρηση θα ορίσει τον φορέα στον οποίο θα ενταχθεί ο ωφελούμενος του Κοινωνικού Παντοπωλείου (Δήμος ή Κοινωφελή Επιχείρηση).

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι για άνω από μια δομή παροχής, συμπληρώνουν ξεχωριστή αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μια φορά.

Η Υπηρεσία δύναται να πραγματοποιεί κατ΄ οίκον κοινωνική έρευνα για τη διασταύρωση των στοιχείων και διερεύνηση συνθηκών διαβίωσης. Καθώς επίσης να πραγματοποιεί επανέλεγχο των δικαιολογητικών σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Η ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚA, θα πραγματοποιείται κατόπιν ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΡΑΝΤΕΒΟΥ από τις 09.00 – 13.00, στα παρακάτω σημεία:

 • ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ:  τηλ. 2102532047,εσωτ. 301, 307Αχαρνών 464 & Αγ. Αναργύρων – Γ΄ ΟΡΟΦΟΣ.
 • ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ:  τηλ. 2102526255 – Αγίων Αναργύρων 11, Νέα Χαλκηδόνα.

Δελτίο_Τύπου_ένταξη_στις_κοινωνικές_δομές Download

ΑΙΤΗΣΗ-ΓΙΑ-Κ.Ε.-2023 Download

ΑΙΤΗΣΗ-ΓΙΑ-Κ.Π.-2023 Download

ΑΙΤΗΣΗ-ΓΙΑ-Κ.Φ.-2023 Download

ΑΙΤΗΣΗ-ΓΙΑ-ΣΙΤΙΣΗ-2023 Download

Πηγή

9 Νοεμβρίου, 2022 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments