organosi 2.0

Για να…οργανωθούν οι οργανώσεις!

Αιτήσεις για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Τεμπών

Ο Δήμος Τεμπών στα πλαίσια της ενεργούς άσκησης της Κοινωνικής Πολιτικής για την καταπολέμηση της φτώχειας και την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού, λειτουργεί από το 2013, την δομή του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Στόχος της δομής του, είναι η οικονομική και κοινωνική στήριξη ευπαθών ατόμων και ομάδων, καθώς και η ενημέρωση και ενεργοποίηση της ευρύτερης κοινότητας, ώστε να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των τοπικών φορέων, επιχειρήσεων, εθελοντών στην καθολική στήριξη της κοινωνίας. Το Κοινωνικό Παντοπωλείο  διανέμει σε σταθερή και τακτική βάση βασικά είδη διατροφής και ένδυσης και στεγάζεται στο Μακρυχώρι (πλατεία Ζήση Λιούπα, δίπλα από το ΚΕΠ). Με την συνεργασία του προσωπικού των δομών Βοήθεια στο σπίτι των Δ.Ε. του Δήμου και του Κέντρου Κοινότητας, η λειτουργία και η προσφορά του Κοινωνικού παντοπωλείου καλύπτει ανάγκες στην πιο μικρή και απομακρυσμένη τοπική κοινότητα.

Η πρόεδρος του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Τεμπών κ. Άννα Μαγαλιού – Καραπάνου, ανακοινώνει στους συμπολίτες μας, ότι όσοι επιθυμούν, να ενταχθούν ως δικαιούχοι, μπορούν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους έως και τις 15 Νοεμβρίου 2021, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08.00-14.00. Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με εξουσιοδοτημένο από αυτούς άτομο, στις Δομές «Βοήθεια στο σπίτι» Γόννων, Συκουρίου και Πυργετού, ΚΕΠ- Μακρυχωρίου, Γόννων, Συκουρίου και Πυργετού,  είτε στο Κέντρο Κοινότητας στο Δημαρχείο Γόννων τηλέφωνο: 2495-350.113 καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 08:00-14:00 όπου θα υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής τους προσκομίζοντας τα κάτωθι Δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο ΑΔΤ ή διαβατηρίου με ισχύουσα άδεια παραμονής.
 2. Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα Εφορίας (φορολογικό έτος 2020)
 3. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 4. Ε1 φορολογικού έτους 2020 (αντίγραφο φορολογικής δήλωσης) και Ε9 αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακίνητων.
 5. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, σε περίπτωση φιλοξενίας από τους γονείς κατατίθεται και το εκκαθαριστικό των γονέων
 6. Μισθωτήριο συμβόλαιο ενοικίασης, όπου υπάρχει.
 7. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ, όπου υπάρχει.
 8. Μονογονεϊκή οικογένεια πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης σε περίπτωση θανάτου, δικαστική απόφαση ή ιδιωτικό συμφωνητικό ανάθεσης γονικής μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου
 9. ψυχικά προβλήματα / ΑμεΑ – γνωμάτευση κέντρου πιστοποίησης αναπηρίας ΚΕΠΑ
 10. Αναπηρία 67% – γνωμάτευση κέντρου πιστοποίησης αναπηρίας-ΚΕΠΑ
 11. Ουσιοεξαρτώμενα άτομα – βεβαίωση ΟΚΑΝΑ

     Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τον Οδηγό Εφαρμογής και Λειτουργίας Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών, οι ωφελούμενοι του ΤΕΒΑ δεν δικαιούνται τα αγαθά που διαθέτει το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Τεμπών.

      Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή και τις εργάσιμες ώρες στο τηλέφωνο 24950-61448 πληροφορίες κα: Ρίτσα Τσικλητάρη Κοινωνική Λειτουργός προϊσταμένη κοινωνικών δομών. Όλα τα στοιχεία και οι πληροφορίες θεωρούνται εμπιστευτικά και θα τηρηθούν απολύτως οι κανόνες που αφορούν στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Πηγή

2 Νοεμβρίου, 2021 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

115η Δράση Διάθεσης Προϊόντων Χωρίς Μεσάζοντες στον Άγιο Στέφανο

Ο Δήμος Διονύσου συνεχίζει τη συμμετοχή του στο καταναλωτικό κίνημα “Χωρίς Μεσάζοντες” με τη διοργάνωση της 115ης κατά σειρά δράσης, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου 2021 (επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου), στον Άγιο Στέφανο και ώρες 8.00 έως 14.00.

Οι δράσεις θα είναι ανοιχτές προς το κοινό, καθώς δε θα υπάρξουν προπαραγγελίες.

Επισημαίνουμε τα παρακάτω:

1) Στα προϊόντα που θα διατεθούν περιλαμβάνονται όλα τα πιστοποιητικά παραγωγής, συσκευασίας και προέλευσης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για το καθένα.

2) Οι παραγωγοί που έχουν επιλεγεί, αναλαμβάνουν την υποχρέωση την ημέρα της διανομής να αναρτούν σε ευκρινές σημείο τις προσυμφωνημένες τιμές των προϊόντων τους και να δίνουν αποδείξεις.

3) Ακόμη, μέρος από τα προϊόντα των παραγωγών θα διατεθούν στα Κοινωνικά Συσσίτια των Ι.Ν. Προφήτη Ηλία Ροδοπόλεως και Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αγ. Στεφάνου του Δήμου Διονύσου κατόπιν συνεννόησης με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Διονύσου.

Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση ή πληροφορία, τηλ. 2132139806 – 210 8142972 Εσωτ. 201

Επισυνάπτεται αρχείο με τα προϊόντα που διαθέτουν οι παραγωγοί.

Πηγή

2 Νοεμβρίου, 2021 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments