organosi 2.0

Για να…οργανωθούν οι οργανώσεις!

Ηλιούπολη: Παράταση για την υποβολή αιτήσεων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο

Ο Δήμος Ηλιούπολης έχοντας ως άμεση προτεραιότητα του την στήριξη των συμπολιτών μας και την ενίσχυση και προστασία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, παρατείνει την περίοδο υποβολής αιτήσεων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ηλιούπολης.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν την αίτησή τους καθημερινά, από τη Δευτέρα 04/10/2021 έως την Παρασκευή 15/10/2021 και ώρες 9:00πμ – 14:00μμ. στο κτίριο που στεγάζεται το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ηλιούπολης επί της οδού Ηρώς Κωνσταντοπούλου 45.

Τηλέφωνο επικοινωνίας στο 210 9933263 (κα. Φράγκου)
e-mail : koinpantopoleio@ilioupoli.gr 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας/ διαβατηρίου/άδειας παραμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση.
  2. Φωτοτυπία Ε1
  3. Εκκαθαριστικό τρέχοντος έτους. (Ατομικό ετήσιο εισόδημα 4.000 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 20% για τον/την σύζυγο και 20% για κάθε προστατευόμενο μέλος. Για άτομα με ειδικές ανάγκες το ποσό προσαυξάνεται κατά 50%)
  4. Φωτοτυπία Ε9 (σε περίπτωση μη υπόχρεου αυτού, εκτύπωση από το gsis ότι δεν έχει υποβληθεί δήλωση Ε9).
  5. Πρόσφατο Λογαριασμό ΔΕΚΟ (ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΕΥΔΑΠ) ή Μισθωτήριο συμβόλαιο σε ισχύ.
  6. Σε περίπτωση αναπηρίας, φωτοτυπία απόφασης της Υγειονομικής Επιτροπής του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), στην οποία αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας, (67% και άνω).
  7. Υπεύθυνη δήλωση μη ένταξης σε αντίστοιχο πρόγραμμα παροχής τροφίμων από άλλο φορέα.

Σημείωση: 1. Οι δικαιούχοι στο ΤΕΒΑ δεν μπορούν να ενταχθούν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο.

Οι δικαιούχοι ΚΕΑ μπορούν να ενταχθούν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο.

  • Μόνο εφόσον έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα ΤΕΩΑ
  • Καταθέτοντας μόνο την εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι προς ένταξη οφείλουν να προσκομίσουν οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τους ζητηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία , το οποίο κρίνεται σημαντικό για τη διαμόρφωση πληρέστερης εικόνας της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης του αιτούντος και της οικογένειάς του.

Σημείωση: 1. Οι δικαιούχοι στο ΤΕΒΑ δεν μπορούν να ενταχθούν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά, υποβάλλονται σε φωτοαντίγραφα μαζί με την συμπλήρωση σχετικής έντυπης αίτησης.

Πηγή

4 Οκτωβρίου, 2021 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Κοινωνικά φροντιστήρια για 10η χρονιά στην Π.Ε. Ιωαννίνων

Το πρόγραμμα των κοινωνικών φροντιστηρίων θα υλοποιήσει για τους κατοίκους των δήμων της Π.Ε. Ιωαννίνων, για δέκατη συνεχόμενη χρονιά, η περιφέρεια Ηπείρου, με τη συμμετοχή της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων και του δήμου Ιωαννιτών, σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ν. Ιωαννίνων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ , για μαθήματα που διδάσκονται σε φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Δικαιούχοι θα είναι μαθητές οικονομικά αδύναμων οικογενειών, που φοιτούν σε δημόσια σχολεία της Π.Ε. Ιωαννίνων και δεν παρακολουθούν φροντιστηριακά μαθήματα. Κριτήριο ένταξης θα είναι το οικογενειακό εισόδημα ενώ θα λαμβάνονται υπόψη και κοινωνικοί παράγοντες. Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει από επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν με εκπρόσωπο όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς.


Τα δικαιολογητικά που οφείλουν να καταθέσουν οι δικαιούχοι, είναι φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας γονέα ή κηδεμόνα, βεβαίωση φοίτησης από το σχολείο που φοιτά ο μαθητής, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος 2021 (οικονομικού έτους 2020) ή φωτοτυπία φορολογικής δήλωσης 2021 που παρελήφθη από την Δ.Ο.Υ ή εκτύπωση μέσω TAXIS , και φωτοτυπία του τελευταίου Ε9.


Ανάλογα με την περίπτωση και εφόσον συντρέχουν λόγοι, θα πρέπει να κατατεθούν φωτοτυπία γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπής με ποσοστό 67% και άνω, φωτοτυπία διαζευκτηρίου, αγωγής διαζυγίου ή οποιουδήποτε σχετικού εγγράφου που να αποδεικνύει την διάσταση και την επιμέλεια των τέκνων, βεβαίωση χρόνου ανεργίας γονέων από τον Ο.Α.Ε.Δ. ή Κάρτα Ανεργίας και φωτοτυπία ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας με θεώρηση από Δ.Ο.Υ.


Τα σχετικά έντυπα αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης θα διατίθενται από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της περιφέρειας Ηπείρου. Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 4 έως και την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου, κατά τις ώρες 08:30 – 14:00 , στο 128 γραφείο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας της περιφέρειας Ηπείρου, στο κτήριο του Διοικητηρίου. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2651087128 και 2651087129.

Πηγή

4 Οκτωβρίου, 2021 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments