organosi 2.0

Για να…οργανωθούν οι οργανώσεις!

Υποβολή αιτήσεων για την Παροχή Συσσιτίου στον Δήμο Θεσσαλονίκης

Ανοικτή πρόσκληση για την ένταξη των δυνητικά ωφελουμένων, στη  δομή Παροχής Συσσιτίου, για τη χρονική περίοδο από 1 Ιουλίου 2021 έως 30 Ιουνίου 2022,  απευθύνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ενημερώνοντας ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται έως την Τρίτη  22  Ιουνίου 2021.

Συγκεκριμένα οι ενδιαφερόμενοι θα προσέρχονται για την υποβολή των αιτήσεων ένταξης, στα σημεία διανομής συσσιτίου στις -5- Δημοτικές Κοινότητες και στη Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας., κατά τις ώρες διανομής του συσσιτίου από 09.00 έως 12.00.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή αιτήσεων είναι τα εξής:

 • 1) Αίτηση του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με τυποποιημένο υπόδειγμα αίτησης που χορηγεί η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
 • 2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • 3) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και άδειας παραμονής σε ισχύ.
 • 4) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο ή αντίγραφο λογαριασμού δημόσιας επιχείρησης κοινής ωφελείας ή αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου, από το οποίο πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας.
 • 5) Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) και αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φυσικών προσώπων, οικονομικού έτους 2021.
 • 6) Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) ή υπεύθυνη δήλωση περί μη κατοχής ακίνητης περιουσίας όλων των προστατευόμενων μελών.
 • 7) Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο να ζητηθεί κατά περίπτωση (κάρτα ανεργίας, πιστοποίηση αναπηρίας, Έντυπο Ε3 κλπ)

Η παροχή συσσιτίου έχει σημεία διανομής στις -5- Δημοτικές Κοινότητες και στη Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας και συγκεκριμένα:

 • -Στην  οδό Ειρήνης 4 στην Περιοχή του Βαρδάρη
 • -Στο 7ο Παράρτημα ΚΑΠΗ στην οδό Ακροπόλεως 14, στην Άνω Πόλη
 • -Στην οδό Αμύντα 11, στο Κέντρο
 • -Στο 4ο Παράρτημα ΚΑΠΗ στην οδό Γρ. Λαμπράκη 42, στην Άνω Τούμπα
 • -Στο 5ο Παράρτημα ΚΑΠΗ στην οδό Αλεξανδρείας 27
 • -Στο 14ο Παράρτημα ΚΑΠΗ στην οδό Ηρώων 4, στην Τριανδρία

Η δομή Παροχής Συσσιτίου εξασφαλίζει  -1- γεύμα την ημέρα, -7- ημέρες την εβδομάδα, σε τουλάχιστον  -700- ωφελούμενους.

Σημειώνεται ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου Α/Α1 «Κοινωνικό Παντοπωλείο-Παροχή Συσσιτίου Δήμου Θεσσαλονίκης» της Πράξης “Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Θεσσαλονίκης», η οποία χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, λειτουργεί τη Δομή Κοινωνικό Παντοπωλείο -Παροχή Συσσιτίου Δήμου Θεσσαλονίκης.

Η Δομή  συμβάλει στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και την καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε είδους διάκρισης,  με την κάλυψη πρωτογενών αναγκών διαβίωσης κατοίκων του Δήμου Θεσσαλονίκης που αδυνατούν οικονομικά να ανταποκριθούν και μέσω της προαγωγής της πρόσβασης μειονεκτούντων ομάδων σε  υπηρεσίες πρόνοιας και κοινωνικής φροντίδας.

Στο πλαίσιο εφαρμογής  του  Κανονισμού Λειτουργίας της Δομής, τα άτομα ή νοικοκυριά της ομάδας στόχου, δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα δικαιούχοι και του  Κοινωνικού Παντοπωλείου και της Παροχής Συσσιτίου.

Πηγή

4 Ιουνίου, 2021 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Εθελοντικές αιμοδοσίες στον Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης

Μία από τις συνέπειες της πανδημίας είναι και η κατακόρυφη μείωση των αποθεμάτων αίματος, γι αυτό τον λόγο η συμμετοχή σε εθελοντική δράση αιμοδοσίας στις μέρες μας, είναι ίσως πιο απαραίτητη από ποτέ. Ως εκ τούτου, ο Δήμος μας συνεχίζοντας το καθημερινό κοινωνικό του έργο, για την ανάπτυξη της έννοιας του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης και τη στήριξη όσων έχουν ανάγκη σε αίμα, ανακοινώνει τις  δεύτερες εθελοντικές αιμοδοσίες για το 2021.

ΚΥΡΙΑΚΗ 13  ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 (9:00π.μ -13:00μμ) στον χώρο του Β Κ.Α.Π.Η  ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ 35, ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 (9:00π.μ-12:30μμ) στον χώρο του  A  Κ.Α.Π.Η ΑΛΕΞΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 27, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΜΚΑ 

 Οι εθελοντικές αιμοδοσίες συνεχίζεται να πραγματοποιούνται μόνο με ραντεβού. Καλούνται οι εθελοντές να δηλώσουν έγκαιρα συμμετοχή προκειμένου να οριστεί η ημέρα και η ώρα προσέλευσης τους,  στα  τηλέφωνα: 2132026090 & 2109961973. 

Κατά τη διάρκεια της αιμοδοσίας θα συγκεντρωθούν φάρμακα, με σκοπό την στήριξη των ωφελούμενων του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου.

Πηγή

4 Ιουνίου, 2021 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments