organosi 2.0

Για να…οργανωθούν οι οργανώσεις!

Διόνυσος: Τηλεφωνική Γραμμή Υποστήριξης Ευπαθών Ομάδων και Ηλικιωμένων

Ο Δήμος Διονύσου θέτει σε λειτουργία Τηλεφωνική Γραμμή Υποστήριξης των ευπαθών ομάδων και των ηλικιωμένων που δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν και δεν έχουν υποστηρικτικό περιβάλλον, στο πλαίσιο εφαρμογής πρόσθετων μέτρων κατά της διασποράς του ιού COVID-19.

Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού μέσω του “Βοήθεια στο Σπίτι” και του “Κέντρου Κοινότητας” ενώνουν τις δυνάμεις τους, με σκοπό να εξασφαλιστεί η πρόσβαση όλων των πολιτών του Δήμου στα βασικά αγαθά που αφορούν την διατροφή και την υγεία τους, με το συντονισμό των εμπλεκόμενων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων. Οι υπηρεσίες που ενδεικτικά θα παρέχονται είναι: αγορά και διανομή (αυστηρά και μόνο) ειδών πρώτης ανάγκης, παράδοση φαρμάκων, διεκπεραίωση συνταγογραφήσεων και παράδοση φαρμάκων από φαρμακεία του ΕΟΠYΥ, συνατογραφήσεις, νοσηλευτικές υπηρεσίες, ζητήματα άμεσης διεκπεραίωσης με δημοτικές υπηρεσίες, κ.α.

Η τηλεφωνική γραμμή θα λειτουργεί από σήμερα Παρασκευή 13/11 και για όσο διάστημα ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών θα λειτουργούν δύο τηλεφωνικές γραμμές:

– το τηλέφωνο 2106215350 καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00 π.μ. έως 08: μ.μ.

– το τηλέφωνο 2106216515 καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 07:00 π.μ. έως 03:00 μ.μ.

Πηγή

17 Νοεμβρίου, 2020 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Δήμος Μεσσήνης: Αιτήσεις για ένταξη στο κοινωνικό παντοπωλείο

Ξεκίνησε στον Δήμο Μεσσήνης η υποβολή αιτήσεων των δημοτών που επιθυμούν να ενταχθούν στο κοινωνικό παντοπωλείο για το 2020 (στο τέλος του).

Οι αιτήσεις κατατίθενται στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης του δήμου έως τις 14 Δεκεμβρίου μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι είναι δικαιούχοι.

Τα δικαιολογητικά που εξετάζονται για την ένταξη στο πρόγραμμα του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου είναι:

i) Υποχρεωτικά δικαιολογητικά, για όλους τους υποψηφίους δυνητικούς δικαιούχους:

Αίτηση του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με τυποποιημένο υπόδειγμα αίτησης που χορηγεί η αρμόδια υπηρεσία του δήμου. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον δήμο ή αντίγραφο λογαριασμού Δημόσιας Επιχείρησης Κοινής Ωφέλειας από το οποίο πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας. Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) μαζί με το εκκαθαριστικό σημειώματος φυσικών προσώπων και σε περίπτωση μη υπάρξεως αυτών βεβαίωση περί μη υποχρέωσης υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, θεωρημένη από την οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ). Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9).

ii) Δικαιολογητικά, κατά περίπτωση, ανάλογα με την κατάσταση του υποψηφίου-δυνητικού δικαιούχου:

Κάρτα ανεργίας σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για άνεργο. Βιβλιάριο απορίας, θεωρημένο από αρμόδια υπηρεσία ΟΤΑ β’ ή α’ βαθμού. Επίσημη ιατρική γνωμάτευση, εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας. Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας ή Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), εφόσον πρόκειται για Ατομα με Ειδικές Ανάγκες. Ενοικιοστάσιο (μισθωτήριο) συμβόλαιο, στην περίπτωση που ενοικιάζει σπίτι. Σε περίπτωση που το μονήρες άτομο ή οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας λαμβάνει οποιοδήποτε βοήθημα ή/και σύνταξη ή/και άλλη κρατική παροχή, σχετική βεβαίωση λήψης. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι δικαιούχος άλλης δομής δημόσιας ή δημοτικής, κοινωνικού παντοπωλείου ή ιδιωτικού φορέα (συλλόγου ή σωματείου) που διανέμει τρόφιμα ή είδη κοινωνικού παντοπωλείου. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο να ζητηθεί κατά περίπτωση.

Τα στοιχεία των αιτούντων και των τελικών δικαιούχων είναι απόρρητα και τα διαχειρίζονται μόνο οι αρμόδιοι υπάλληλοι της κοινωνικής υπηρεσίας του δήμου. Πρόσβαση στα στοιχεία αυτά μπορούν να έχουν τα μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, που δεσμεύονται για την εχεμύθειά τους.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά κατατίθενται στο Δημαρχείο Μεσσήνης (Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής), τηλ. 2722360150, κ. Αστρινιά Αδαμοπούλου.

Πηγή

17 Νοεμβρίου, 2020 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments