organosi 2.0

Για να…οργανωθούν οι οργανώσεις!

Δήμος Αγιάς: Υποβολή αιτήσεων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο

Ο Δήμος Αγιάς καλεί τους ενδιαφερόμενους δημότες του να υποβάλλουν δικαιολογητικά για την ένταξή τους στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου, για τη χρονική περίοδο Οκτώβριος 2019 έως Σεπτέμβριο 2020.
Επισημαίνουμε ότι οι ως τώρα δικαιούχοι πρέπει να καταθέσουν εκ νέου τα παρακάτω δικαιολογητικά ώστε να έχουν τη δυνατότητα να μετέχουν στη διαδικασία.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα παρέχει δωρεάν ποσότητες βασικών τροφίμων σε συγκεκριμένο αριθμό δικαιούχων.
Κύριο κριτήριο ένταξης είναι το εισόδημα, ενώ λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, η ανεργία, προβλήματα υγείας και αναπηρίες.

Τα οικονομικά κριτήρια είναι τα κάτωθι:

Μέλη ΟικογένειαςΕισόδημα
Ένα (1) άτομο4.500 ευρώ
Δύο (2) άτομα5.500 ευρώ
Τρία (3) άτομα6.500 ευρώ
Τέσσερα (4) άτομα8.000 ευρώ
Πέντε (5) άτομα και άνω10.000 ευρώ

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
1.      Αίτηση, σε έντυπο που χορηγείται από το Γραφείο Κοινωνικού Παντοπωλείου.
2.      Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
3.      Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
4.      Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος και εντύπου Ε9 οικ. έτους 2018. 
5.      Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ.

Β. ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
1.      Κάρτα ανεργίας Ο.Α.Ε.Δ. (για την απόδειξη της ανεργίας).
2.      Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής ή ΚΕ.Π.Α, στην οποία θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας (για την απόδειξη ύπαρξης αναπηρίας).
3.      Μισθωτήριο συμβόλαιο, στην περίπτωση μη ύπαρξης ιδιόκτητης κατοικίας.

Επισημαίνεται ότι η Επιτροπή Διαχείρισης του Κ. Π. διατηρεί το δικαίωμα:
1.      Να ζητήσει, πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών, όποιο συμπληρωματικό στοιχείο θεωρεί απαραίτητο για την εξέταση του αιτήματος ένταξης στο Πρόγραμμα του Κ.Π.
2.      Να ζητήσει τη σύνταξη έκθεσης κοινωνικού λειτουργού για τη διαπίστωση της αναγκαιότητας ένταξης του αιτούντος στο Πρόγραμμα του Κ.Π.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μπορούν να κατατίθενται από 2-9-2019   έως 16-9-2019 στον Δήμο Αγιάς και συγκεκριμένα στις υπεύθυνες του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες, καθώς και στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου.

Πηγή

1 Σεπτεμβρίου, 2019 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Άγιος Δημήτριος: Εγγραφές μαθητών και εθελοντών στο Κοινωνικό Φροντιστήριο

Ανοίγει τις πόρτες του για έβδομη συνεχή σχολική χρονιά το Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Αγ. Δημητρίου, συνεχίζοντας την επιτυχημένη λειτουργία του. Στο Κοινωνικό Φροντιστήριο πραγματοποιούνται μαθήματα Γενικής Παιδείας και των τριών τάξεων του Γενικού Ενιαίου Λυκείου, καθώς και των πανελλήνια εξεταζόμενων μαθημάτων.

Η παράδοση των μαθημάτων θα γίνεται στο 3ο Λύκειο Αγ. Δημητρίου, κατά τις απογευματινές ώρες. Ξεκινούν την Δευτέρα  23  Σεπτεμβρίου 2019, αποκλειστικά από εθελοντές καθηγητές/ριες και από φοιτητές/ριες τμημάτων Πανεπιστημίου, η ειδικότητα των οποίων σχετίζεται με τις ανάγκες των μαθημάτων που διδάσκονται, προσφέροντας γενναιόδωρα λίγο από το χρόνο τους.

Στόχος του Δήμου Αγ. Δημητρίου μέσα από την κοινωνική δομή του Κοινωνικού Φροντιστηρίου, είναι η στήριξη μαθητών Λυκείου της πόλης των οποίων η οικογένεια δεν έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στα έξοδα ενός ιδιωτικού φροντιστηρίου.

Η διαδικασία για τους μαθητές/τριες 

Οι μαθητές/ριες των τριών τάξεων του Γενικού Λυκείου που επιθυμούν να παρακολουθήσουν μαθήματα στο Κοινωνικό Φροντιστήριο μπορούν να προσέρχονται με τη συνοδεία γονέα ή του κηδεμόνα τους, προκειμένου να συμπληρώσουν τη σχετική  αίτηση συμμετοχής, δηλώνοντας παράλληλα και τα μαθήματα που θέλουν να παρακολουθήσουν. Η εισαγωγή τους γίνεται βάσει κριτηρίων μοριοδότησης που έχει ψηφίσει το Δ.Σ. του Οργανισμού Παιδείας, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Προστασίας.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για τους ωφελούμενους/ες μαθητές/τριες

1. Εκκαθαριστικό Φορολογικής Δήλωσης .
2. Φωτοαντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.
3. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για όσους δεν είναι Δημότες).
4. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας παραμονής του γονέα η κηδεμόνα.
5. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας παραμονής του ωφελούμενου μαθητή.
6. Φωτοαντίγραφο τελευταίου ελέγχου σπουδών.
7. Για απόφοιτους: Φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου.
8. Για ανέργους: Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.
9. Για άτομα ΑΜΕΑ: Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης αναπηρίας μαθητή, γονέα ή κηδεμόνα, αδελφού/ής.
10. Για απόρους: Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου απορίας.

Η διαδικασία για τους εθελοντές/ριες καθηγητές/ριες 

Οι καθηγητές/ριες και φοιτητές/τριες (επί πτυχίω και όσοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον το 2ο έτος σπουδών) που επιθυμούν να συμμετέχουν εθελοντικά στο Κοινωνικό Φροντιστήριο θα πρέπει να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης τα εξής:

 1. Αίτηση – δήλωση συμμετοχής στο ΚΦΑΔ με την οποία δηλώνουν ότι θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους αφιλοκερδώς και εθελοντικώς ( θα διατίθεται στο ΚΦΑΔ και θα αναρτάται ηλεκτρονικά).
  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
  3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
  4. Για αλλοδαπούς: Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου και άδειας παραμονής σε ισχύ
  5. Απλό φωτοαντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών (υποχρεωτικά) και απλό φωτοαντίγραφο μεταπτυχιακών τίτλων (εφόσον υπάρχουν).
  6. Για φοιτητές: Βεβαίωση σπουδών.

Φέτος, θα  διατεθούν προς το παρόν για μαθητές – μαθήτριες Γενικού Ενιαίου Λυκείου :

 • Στην Α’ τάξη 28 θέσεις.
 • Στην Β’ τάξη 28 θέσεις, 14 θέσεις στην ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών και 14 θέσεις στην ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών.
 • Στην Γ’ τάξη – 10 θέσεις αποφοίτων, 5 στην Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών και 5 θέσεις στην Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Υγείας και επιπλέον ακέραιες οι 33 θέσεις μαθητών-μαθητριών που συμμετείχαν στο θερινό πρόγραμμα 2019 προετοιμασίας υποψηφίων για τις Πανελλαδικές 2020.

Δεκτές  γίνονται μόνον αιτήσεις μαθητών, μαθητριών και αποφοίτων Γενικού Ενιαίου Λυκείου δημοτών ή κατοίκων Δήμου Αγίου Δημητρίου. Κατ’ εξαίρεση γίνονται δεκτές και αιτήσεις από μαθητές/μαθήτριες που φοιτούν στα σχολεία του Δήμου αλλά δεν είναι ούτε δημότες ούτε κάτοικοι έπειτα από βεβαίωση της Διεύθυνσης του σχολείου και αιτήσεις μαθητών, μαθητριών και αποφοίτων όμορων Δήμων που αποδεδειγμένα δεν λειτουργούν στους οικείους Δήμους Κοινωνικά Φροντιστήρια.

Οι αιτήσεις για τους ωφελούμενους μαθητές/τριες και του εθελοντές/ριες θα παραλαμβάνονται στο 3ο Γενικό Λύκειο Αγίου Δημητρίου στην οδό Αργοστολίου και Σάμου (είσοδος από Καπετανάκη), από 2 έως 13 Σεπτεμβρίου και ώρα 17:00 – 20:00

Τηλ. Επικοινωνίας : 210 9840717, e–mail:kfad@dad.gr.

Πηγή και αιτήσεις

1 Σεπτεμβρίου, 2019 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments