organosi 2.0

Για να…οργανωθούν οι οργανώσεις!

Αιτήσεις ένταξης στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Νικ. Σκουφά

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ICSD στο πλαίσιο συνεργασίας με το Δήμο Νικολάου Σκουφά υλοποιεί το υποέργο «Λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Νικολάου Σκουφά», ΟΠΣ 5001873 το οποίο είναι ενταγμένο στο Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020» με στόχο την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού για μεγάλο μέρος του πληθυσμού Δήμου Νικολάου Σκουφά που έχει πληγεί από την οικονομική κρίση. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 2017 και διανέμει σε σταθερή και τακτική βάση βασικά είδη διατροφής και ένδυσης και στεγάζεται σε ισόγειο κατάστημα στο Νεοχώρι του Δήμου Νικολάου Σκουφά. Ωφελούμενοι του έργου έχουν δικαίωμα να είναι κάτοικοι του Δήμου Νικολάου Σκουφά κατά προτεραιότητα οι ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (οι αντιμετωπίζοντες φτώχεια ή και τον κοινωνικό αποκλεισμό, Άτομα με Αναπηρία, Ηλικιωμένους, Μετανάστες, Ρομά κλπ).

Τη δυνατότητα να ενταχθούν, είτε εκ νέου είτε για πρώτη φορά, στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Νικολάου Σκουφά, έχουν όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις. Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες του Δήμου μπορούν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται αναλυτικά σε επόμενο εδάφιο, από τις 01/9/2022 έως τις 30/9/2022, Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9.00-14.00.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να προσέλθουν είτε αυτοπροσώπως είτε με εξουσιοδοτημένο από αυτούς άτομο στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Νικολάου Σκουφά (Νεοχώρι Άρτας), στα κατά τόπους ΚΕΠ του Δήμου, είτε στο Κέντρο Κοινότητας στον Άγιο Δημήτριο καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, και ώρες 09:00- 14:00 όπου θα υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής τους στο εν λόγω έργο προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά. 

Οι νέοι ωφελούμενοι θα λάβουν τις υπηρεσίες του Κοινωνικού Παντοπωλείου από το μήνα Οκτώβριο 2022 έως και Σεπτέμβριο 2023.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΑΙΤΗΣΗ (η αίτηση βρίσκεται αναρτημένη στις ιστοσελίδες της ICSD και του Δήμου Νικολάου Σκουφά, αλλά και διατίθεται σε έντυπη μορφή σε όλα τα μέρη του Δήμου όπου κατατίθενται οι αιτήσεις) 

2. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΔΤ 

3. ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΦΟΡΙΑΣ (ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021) 

4. ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

5. Ε1 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 (ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ) 

6. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

7. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ή ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ) 

8. ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ → ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ή ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΟΝΕΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ 

9. ΨΥΧΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ / ΑΜΕΑ → ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ-ΚΕ.Π.Α 

10. ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% → ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ-ΚΕ.Π.Α 

11. ΟΥΣΙΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ → ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΚΑΝΑ

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τον Οδηγό Εφαρμογής και Λειτουργίας Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών, οι ωφελούμενοι του ΤΕΒΑ, δεν δικαιούνται τα αγαθά που διαθέτει η Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών στο Δήμο Νικολάου Σκουφά στο πλαίσιο της συγχρηματοδότησής της από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ


Οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου καθορίζονται βάσει δύο σημαντικών κριτηρίων: 

1. Οικονομική Κατάσταση 

2. Κοινωνικά Κριτήρια

Ειδικότερα, 

Οικονομικά Κριτήρια ΕΝΗΛΙΚΑ ΜΕΛΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ


1 Άτομο έως 2400 ευρώ 

2 Άτομα έως 3600 ευρώ 

3 Άτομα έως 4800 ευρώ 

4 Άτομα έως 6000 ευρώ 

5 Άτομα έως 7200 ευρώ

Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος υφίσταται προσαύξηση κατά 1200 ευρώ. Για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος υφίσταται προσαύξηση κατά 600 ευρώ.

Κοινωνικά Κριτήρια


1. Αναπηρία 67% → προσαύξηση στο εισοδηματικό κριτήριο 3000 ευρώ 

2. Μονογονεϊκές Οικογένειες → προσαύξηση στο εισοδηματικό κριτήριο 3000 ευρώ 

3. Άτομα με ψυχικά προβλήματα → προσαύξηση στο εισοδηματικό κριτήριο 3000 ευρώ 

4. Άτομα ουσιοεξαρτώμενα → προσαύξηση στο εισοδηματικό κριτήριο 3000 ευρώ 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή στο τηλέφωνο 2681087948, πληροφορίες κα: Γεωργία Κοκκίνη, Ζάρρα Βανέσα e-mail: pantopwleionskoufas@gmail.com.

Πηγή

18 Αυγούστου, 2022 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Δικαιολογητικά ένταξης στις δομές παροχής βασικών αγαθών του Δήμου Αμαρουσίου

Στο πλαίσιο των πολιτικών κοινωνικής συνοχής, ο Δήμος Αμαρουσίου λειτουργεί Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο για τη στήριξη ευάλωτων και ευπαθών ομάδων.

Στο Κοινωνικό Παντοπωλείο και στο Κοινωνικό Φαρμακείο μπορούν να απευθύνονται όλοι οι κάτοικοι της περιοχής που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια.

Κύριο κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων είναι το εισόδημα, ενώ λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, η ανεργία και προβλήματα υγείας.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά (φωτοαντίγραφα):

– Εκκαθαριστικό Ε1, Ε9

– Ταυτότητα

– Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

– Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο συμβόλαιο

– Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο.

Για κάθε αίτηση πραγματοποιείται κατ’ οίκον κοινωνική έρευνα από Κοινωνικό Λειτουργό της υπηρεσίας.

Πηγή

16 Αυγούστου, 2022 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Φεστιβάλ Ρεματιάς 2022 – Νύχτες Αλληλεγγύης

Με καταξιωμένους καλλιτέχνες και δημοφιλείς παραστάσεις θα συνεχιστεί από τις 24 Αυγούστου έως τις 24 Σεπτεμβρίου το Φεστιβάλ Ρεματιάς – Νύχτες Αλληλεγγύης, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου των εκδηλώσεων, στις 5 Αυγούστου.

Ύστερα από δυο χρόνια περιοριστικών όρων και αποκλεισμού, συνεπεία της πανδημίας, τόσο στις παραστατικές τέχνες όσο και στην κοινωνική μας ζωή εν γένει, το Φεστιβάλ Ρεματιάς, έχοντας τηρήσει απαρέγκλιτα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας με εύλογο αποτέλεσμα να χάσει προσωρινά την ευρεία του απήχηση στο κοινό, και έρχεται να διεκδικήσει και πάλι το γνώριμο ενδιαφέρον των θεατών, στο αναβαθμισμένο αισθητικά θέατρο, ύστερα από ανακαίνιση στη σκηνή και τα καθίσματα, σε αρμονία με το κάλλος του φυσικού περιβάλλοντος.

Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες για τις εκδηλώσεις στο θέατρο μπορούν να τις παρακολουθήσουν, αφού προμηθευτούν το δελτίο εισόδου τους ή το εισιτήριό τους για τις παραστάσεις με είσοδο, από τον ιστότοπο www.viva.gr

Ώρα έναρξης: 9.00 μ.μ.

Ισχυρή σύσταση για χρήση μάσκας

Αντί εισιτηρίου στις παραστάσεις με ελεύθερη είσοδο προαιρετική συνεισφορά σε τρόφιμα, φάρμακα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες και τις κοινωνικές δομές της πόλης.

Ευριπίδειο Θέατρο Ρεματιάς-Πεζόδρομος Προφήτη Ηλία, Πολύδροσο Χαλανδρίου

Πρόγραμμα

Πηγή

16 Αυγούστου, 2022 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Πάτρα: Δωρεάν Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών για παιδιά οικονομικά αδύναμων οικογενειών

Στον Δήμο Πατρέων, ξεκινά την Τρίτη 16 Αυγούστου η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα «Δωρεάν Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών για παιδιά οικονομικά αδύναμων οικογενειών». Σύμφωνα με το Κέντρο Κοινότητας του Κοινωνικού Οργανισμού του Δήμου οι αιτήσεις θα μπορούν να κατατίθενται μέχρι και την  Παρασκευή 2 Σεπτέμβρη.

Σκοπός των δωρεάν φροντιστηρίων είναι να βοηθηθούν τα παιδιά των οικογενειών της πόλης που είναι αντιμέτωπες με οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, αλλά έχουν θέληση για μόρφωση και πρόοδο.

Το πρόγραμμα  στηρίζεται στη συμβολή ευαισθητοποιημένων πολιτών– Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών, οι οποίοι αφιλοκερδώς δέχονται  παιδιά των συγκεκριμένων οικογενειών να παρακολουθούν δωρεάν τα μαθήματα που γίνονται στα Φροντιστήριά τους.

Μεγάλος αρωγός της συγκεκριμένης δράσης είναι ο Σύλλογος PALSO (Σύλλογος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Νομού Αχαΐας) που κάθε χρόνο απορροφά αφιλοκερδώς μεγάλο αριθμό παιδιών στα Φροντιστήρια μέλη του Συλλόγου.

Όπως τονίζει το Κέντρο Κοινότητας του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων (ΚΟΔΗΠ), ο περσινός απολογισμός είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικός, δεδομένου ότι 172 παιδιά τοποθετήθηκαν σε Φροντιστήρια Ξένων Γλωσσών (Αγγλικά, Ιταλικά, Γαλλικά, Γερμανικά)

Ο Κοινωνικός Οργανισμός καλύπτει την αγορά των ξενόγλωσσων βιβλίων, όσων παιδιών εξυπηρετούνται από το Πρόγραμμα.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία κατατίθενται σε φωτοτυπίες είναι τα ακόλουθα:

 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας γονέα ή κηδεμόνα
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Αποδεικτικό ανανέωσης ανεργίας ή βεβαίωση ανεργίας, ταμείο ανεργίας (ΟΑΕΔ) μισθοδοσία ή σύνταξη γονέων
 • Δήλωση Φορολογικού Έτους  2021 (Ε1) και Εκκαθαριστικό 2021
 • Απόφαση ΚΕΠΑ ατόμου με αναπηρία και απόφαση επιδότησης (αν υπάρχει)
 • Ηλεκτρονικό Μισθωτήριο κατοικίας
 • Δικαστική απόφαση επιμέλειας παιδιών (σε περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στο γραφείο του Κέντρου Κοινότητας, Ελ. Βενιζέλου 38 & Σολωμού, και ώρες 10:30-13:00.

Οι ιδιοκτήτες Φροντιστηρίων που θέλουν να ενημερωθούν ή να δηλώσουν συμμετοχή στο Πρόγραμμα, μπορούν να επικοινωνήσουν με τις Υπεύθυνες του Προγράμματος, Μ. Κωστοπούλου και Μ. Ορέσκου : 2614-409972.

Η δράση αποτελεί ενέργεια κοινωνικής υποστήριξης ωφελουμένων νοικοκυριών του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Πατρέων, το οποίο λειτουργεί ο ΚΟΔΗΠ με την χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ 2014-2020 στα πλαίσια του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».

Πηγή

15 Αυγούστου, 2022 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Σε λειτουργία η “Κουζίνα της Καρδιάς μας” στον δήμο Παύλου Μελά

Ξεκίνησε το μεσημέρι της Δευτέρας 25 Ιουλίου 2022 η παρασκευή και διανομή δωρεάν φρεσκομαγειρεμένου φαγητού από τη νέα κοινωνική δομή «Η Κουζίνα της Καρδιάς μας» του δήμου Παύλου Μελά.

«Η Κουζίνα της Καρδιάς μας» είναι πλήρως εξοπλισμένη, ακολουθεί όλους τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, εδρεύει στη Σταυρούπολη και συγκεκριμένα στην οδό 1η Μαΐου, δίπλα στον πρότυπο Δημοτικό Βρεφονηπιακό Σταθμό «Ουράνιο Τόξο» και πολύ κοντά στο Δημαρχείο Παύλου Μελά.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Δημήτρη Δεμουρτζίδη και την αρμόδια αντιδήμαρχο Χαρά Αμανατίδου, η συγκεκριμένη δράση «είναι μια ακόμη απάντηση των Κοινωνικών Υπηρεσιών του δήμου Παύλου Μελά και της αρμόδιας Αντιδημαρχίας, στα υπαρκτά κοινωνικά προβλήματα της πόλης μας.

Μια δράση του Τμήματος Πρόνοιας και  Κοινωνικής Αλληλεγγύης που θα λειτουργεί επικουρικά με το Συσσίτιο του δήμου και αποτελεί ένδειξη συμπαράστασης προς τους συνανθρώπους μας και  προσπάθεια για τη δημιουργία προϋποθέσεων κοινωνικής ασφάλειας και συνοχής στην τοπική κοινωνία.

Ένα καθημερινό γεύμα που προσφέρεται με αγάπη σε όσους βιώνουν τις επιπτώσεις της ραγδαίας αύξησης φαινομένων φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, στα τελευταία χρόνια των πολλαπλών κρίσεων».

Οι πολίτες που ενδιαφέρονται για την ένταξή τους ως ωφελούμενοι στη δομή,  μπορούν να απευθύνονται καθημερινά στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Λήμνου 2, Νικόπολη, ΔΕ Σταυρούπολης, στο τηλέφωνο 2310 020166 (ώρες γραφείου).

Πηγή

12 Αυγούστου, 2022 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Αλεξάνδρεια: Νέο κάλεσμα προς τους Δημότες για ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο, του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Αλεξάνδρειας, αποτελεί τα τελευταία χρόνια μια βασική δομή αλληλεγγύης και προσφοράς στις οικονομικά αδύναμες οικογένειες του δήμου.

Μέσω της δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου, ωφελούνται σήμερα 150 νοικοκυριά με περίπου 400 μέλη , τα οποία λόγω της πανδημίας και της οικονομικής κρίσης που βιώνουμε όλοι μας, ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας.

Για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου και κατ’ επέκταση των πολιτών του δήμου καλούνται όλοι οι πολίτες, οι επιχειρήσεις, οι τοπικοί φορείς και οι σύλλογοι να συνδράμουν με την προσφορά των βασικών αγαθών.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο χρήζει άμεσης συνδρομής στα εξής βασικά είδη:

 • αλεύρι
 • ζυμαρικά (κυρίως κριθαράκι)
 • ζάχαρη

όπου και υπάρχει σημαντική έλλειψη και είναι απαραίτητα ώστε να μπορέσουν να καλυφθούν οι ανάγκες των ωφελούμενων τους επόμενους μήνες.

Αποδοχή δωρεών καθημερινά 8:30 – 15:30 Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, τηλ. 23330-53071 & 072 και στα καλάθια που είναι τοποθετημένα στα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας – Πίτσιας – Σκλαβενίτης – Discount.

Πηγή

11 Αυγούστου, 2022 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Δήμος Παπάγου-Χολαργού: Αγορά Παραγωγών Χωρίς Μεσάζοντες

Το Σάββατο 13 Αυγούστου 2022, οι Παραγωγοί Χωρίς Μεσάζοντες, σας περιμένουν στο καθιερωμένο ραντεβού, στη οδό Ευριπίδου (έμπροσθεν του Δημαρχείου Παπάγου – Χολαργού).

Ελληνικά αγροτικά προϊόντα απ´ όλη την επικράτεια από μικρούς παραγωγούς και βιοτέχνες σε τιμές παραγωγού.

Ωράριο: 8:00 – 14:00

Πηγή

9 Αυγούστου, 2022 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Διόνυσος: Αιτήσεις για το πρόγραμμα του Δήμου για φοιτητές «Πάμε Πακέτο»

Εγκρίθηκε η υλοποίηση του προγράμματος «Πάμε Πακέτο», από το Δημοτικό Συμβούλιο Διονύσου.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πρωτοετείς φοιτητές οι οποίοι φοιτούν σε πόλεις της επαρχίας. Ειδικότερα προβλέπει την τακτική μηνιαία διανομή τροφίμων και προϊόντων πρώτης ανάγκης στους φοιτητές και τις οικογένειές τους που πληρούν τις προϋποθέσεις.

Για την υλοποίηση του προγράμματος οι ωφελούμενοι θα πρέπει να στέλνουν ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά τους μαζί με την αίτηση στο email: lagadinou@dionysos.gr έως και τη Δευτέρα 26/9/2022 και ώρα 12:00 μ.μ.

Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

1) Αντίγραφο Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και άδεια παραμονής
2) Βεβαίωση σπουδών τρέχοντος Ακαδημαϊκού έτους
3) Αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης Ε1
4) Τελευταίο Εκκαθαριστικό
5) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
6) Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας στο Δήμο (Λογαριασμός ΔΕΚΟ κ.τ.λ)
7) Ηλεκτρονικό Μισθωτήριο Συμβόλαιο φοιτητή ή βεβαίωση διαμονής σε φοιτητική εστία
8) Βεβαίωση ανεργίας γονέα (αν υπάρχει)

Πληροφορίες στο τηλ: 210 6218770.

Πηγή

9 Αυγούστου, 2022 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Κοινωνικό κομμωτήριο λειτουργεί ο δήμος Χανίων

Πρόκειται για μια παροχή-πρότυπο, η πρώτη που λειτουργεί δήμος στην Κρήτη και η δεύτερη πανελλαδικά, συντελείται υπό την πλήρη μέριμνα του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Χανίων, με την ευγενική χορηγία του Κλάδου Επαγγελματικών Προϊόντων της L’Οréal Hellas (L’Οréal Professional Products) και βρίσκεται σε αγαστή συνεργασία με εθελοντές κομμωτές και κουρείς των Χανίων, που θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αφιλοκερδώς.

Το Κοινωνικό Κομμωτήριο του Δήμου Χανίων, στεγάζεται εντός της πρωτότυπης και πρότυπης δομής του Δήμου, το «Κοινωνικό Πλυντήριο» (οδός Καραϊσκάκη 55, πλησίον Δημαρχείου), δημιουργώντας μια ολιστική δημοτική μονάδα φροντίδας για τους αστέγους και αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας.

Οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες του κλάδου που επιθυμούν να συμμετάσχουν εθελοντικά στο πρόγραμμα δωρεάν περιποίησης, μπορούν να επικοινωνούν με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Χανίων (τηλέφωνο: 28213 41612).

Πηγή

8 Αυγούστου, 2022 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Δήμος Αθηναίων: Δωρεάν πρόγραμμα «Διατροφή και Υγεία» στα Πολυδύναμα Δημοτικά Ιατρεία

Το δωρεάν πρόγραμμα «Διατροφή και Υγεία», ενεργοποιεί μέσα από τα Δημοτικά Ιατρεία του ο Δήμος Αθηναίων, με στόχο την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας αλλά και την ενίσχυση της σωστής διατροφής.

Το νέο πρόγραμμα, το οποίο εμπλουτίζει τις αναβαθμισμένες υπηρεσίες των Δημοτικών Ιατρείων, υλοποιείται από σήμερα στα τρία Πολυδύναμα Κέντρα που βρίσκονται στο κέντρο της Αθήνας, στην Κυψέλη και στον Νέο Κόσμο, δίνοντας τη δυνατότητα σε ενήλικους δημότες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα παχυσαρκίας ή άλλα ζητήματα υγείας να κάνουν ένα σημαντικό βήμα για τη βελτίωση της διατροφής, αλλά και της σωματικής και ψυχικής τους κατάστασης.

Η δράση τελεί υπό την επιστημονική εποπτεία του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Υγείας Μητέρας, Παιδιού, και Ιατρικής Ακριβείας και του επικεφαλής της, ομότιμου Καθηγητή Παιδιατρικής και Ενδοκρινολογίας, Γεωργίου Χρούσου.

Τα εξειδικευμένα προγράμματα διατροφής και συμβουλευτικής υγείας απευθύνονται σε ενήλικες (άνω των 18) και ιδιαίτερα σε άτομα για τα οποία απαιτείται ειδικό διατροφολόγιο, εξαιτίας παραγόντων, όπως η παχυσαρκία, η αρτηριακή υπέρταση, τα νοσήματα καρδιαγγειακού συστήματος (αθηρωμάτωση, στεφανιαία νόσος), η καρδιακή ανεπάρκεια, ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου I και II, οι υπερλιπιδαιμίες (αυξημένη χοληστερίνη, τριγλυκερίδια), οι δυσανεξίες, οι γαστρεντερικές νόσοι, το μεταβολικό σύνδρομο, κ.ά.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εξετάσεις μέτρησης κρίσιμων δεικτών, δημιουργία πλάνου διατροφής με τη βοήθεια εξειδικευμένου διαιτολόγου – διατροφολόγου, βασισμένου στις ανάγκες κάθε πάσχοντα, καθώς και τον καθορισμό των στόχων που θα τεθούν μέσα από τις τακτικές συναντήσεις. Σκοπός, είναι η εξατομικευμένη συμβουλευτική για την επίτευξη και διατήρηση φυσιολογικού βάρους σώματος, αλλά και η υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών συμπεριφορών και φυσικής δραστηριότητας μέσα από τακτικές συναντήσεις με τους διατροφολόγους των Δημοτικών Ιατρείων.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα «Διατροφή και Υγεία» παρέχει:

 • Λήψη ιατρικού, διατροφικού ιστορικού, καθώς και ιστορικού φυσικής δραστηριότητας
 • Διενέργεια αιματολογικών εξετάσεων
 • Μέτρηση σακχάρου
 • Σωματομετρικές/λιπομετρικές μετρήσεις – ατομική κάρτα δείκτη μάζας σώματος
 • Παρακολούθηση από Διατροφολόγο του Δημοτικού Ιατρείου
 • Διαμόρφωση εξατομικευμένου διαιτολογίου και φυσικής δραστηριότητας
 • Δεκαπενθήμερη ατομική παρακολούθηση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν καθημερινά (08:00-20:00) για να προγραμματίσουν το ραντεβού τους, στα παρακάτω τηλέφωνα:

1ο Πολυδύναμο Κέντρο – Δημοτικό Ιατρείο – Καλφοπούλειο Υγειονομικό Κέντρο – (Σόλωνος 78, Αθήνα): 210 3626587

2ο Πολυδύναμο Κέντρο – Δημοτικό Ιατρείο Νέου Κόσμου (Φανοσθένους και Φρειδερίκου Σμιθ): 210 9239865

6ο Πολυδύναμο Κέντρο – Δημοτικό Ιατρείο Κυψέλης (Χανίων 4Β): 210 8836200

Σημειώνεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Κατά την προσέλευση στα Δημοτικά Ιατρεία του Δήμου Αθηναίων, τηρούνται αυστηρά όλα τα μέτρα προστασίας κατά του Covid-19.

Πηγή

5 Αυγούστου, 2022 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Δωρεάν ψυχολογική και συμβουλευτική υποστήριξη από εξειδικευμένο ψυχολόγο, στον Δήμο Λεβαδέων

Για τη  δυνατότητα παροχής δωρεάν ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης από εξειδικευμένο ψυχολόγο, με στόχο την προαγωγή της ψυχικής υγείας των πολιτών, στον Δήμο Λεβαδέων, ενημερώνει η αρμόδια Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ενήλικες, ζευγάρια και οικογένειες σε θέματα που αφορούν σχέσεις, οικογένεια, θέματα γονέων- παιδιών κ.λ.π.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες και ραντεβού, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (από τις 8:00 έως τις 11:00 το πρωί), στον κ. Βασιλείου Μιχάλη, στο τηλέφωνο 2261024988.

Πηγή

4 Αυγούστου, 2022 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Δήμος Ήλιδας: Αιτήσεις για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Συσσίτιο

Ο Δήμος Ήλιδας και η Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου καλεί τους ενδιαφερόμενους να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Κύριο κριτήριο ένταξης στο πρόγραμμα «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών : Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου Δήμου Ήλιδας», είναι το εισόδημα (οικονομικό κριτήριο), ενώ θα λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, η ανεργία, προβλήματα υγείας και αναπηρίες.

Δικαιούχοι του προγράμματος θα είναι:

 • Έλληνες πολίτες, κάτοικοι του δήμου μας.
 • Ομογενείς κάτοικοι του δήμου μας.
 • Αλλοδαποί που κατοικούν μόνιμα στο δήμο μας και διαθέτουν άδεια παραμονής.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται:

 • Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας-ΑΦΜ-ΑΜΚΑ.
 • Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας από το δήμο.
 • Φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΗ ή ΔΕΚΟ στο όνομα του ωφελούμενου
 • Φωτοτυπία Ε1 (φορολογική δήλωση), Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού σημειώματος(σε περίπτωση φιλοξενίας από τους γονείς κατατίθεται και το εκκαθαριστικό των γονιών),Φωτοτυπία Ε9 (ή εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ). Σε περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν έχει περιουσιακά στοιχεία, προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του ότι δεν έχει ακίνητα.
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 • Στις περιπτώσεις ΑΜΕΑ απαιτείται απόφαση ΚΕΠΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
 • Φωτοτυπία κάρτας ανεργίας σε ισχύ ή βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

Η υπηρεσία ή η επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων έχει δικαίωμα να ζητήσει επιπλέον δικαιολογητικά όταν το κρίνει απαραίτητο.

Προκειμένου να αξιολογηθούν ορθά οι αιτήσεις των δυνητικά ωφελούμενων απαιτείται ή προσκόμιση όλων των ανωτέρων δικαιολογητικών.

Κατά την αξιολόγηση προηγούνται όσοι δεν λαμβάνουν ΤΕΒΑ έναντι των υπολοίπων και αποκλείονται όσοι διαμένουν μόνιμα σε δομές φιλοξενίας.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων θα υποβάλλονται από Δευτέρα 01- 08-22 έως Τετάρτη 31-08-22 στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ήλιδας (Αχιλλέα Μπουντουβή 21 ) καθημερινά από τις 9:00-14:00.

Πηγή

2 Αυγούστου, 2022 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Είδη πρώτης ανάγκης για τους πληγέντες από την πυρκαγιά στην Παλλήνη συγκεντρώνει ο Δήμος Αχαρνών

Δράση στήριξης και ενίσχυσης των κατοίκων του Δήμου Παλλήνης που δοκιμάστηκαν από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές, ανέλαβε ο Δήμος Αχαρνών με πρωτοβουλία του Δημάρχου Σπύρου Βρεττού. Μετά από επικοινωνία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και του Αντιδημάρχου  Γιώργου Πετάκου  με τους αρμόδιους φορείς του Δήμου Παλλήνης προκειμένου να διαπιστωθούν οι πραγματικές ανάγκες, καλούνται  οι πολίτες να βοηθήσουν στη συλλογή τροφίμων μακράς διάρκειας (γάλα, ζυμαρικά, όσπρια, πάστα ντομάτας, λάδι, αλεύρι, ζάχαρη, κ. α.)

Οι προσφορές των πολιτών θα συλλέγονται τις εργάσιμες ημέρες, από Δευτέρα 1η Αυγούστου έως και Τετάρτη 10 Αυγούστου, μεταξύ 09.00 και 13.00, στο Φουαγιέ της  Αίθουσας Εκδηλώσεων του  Δήμου Αχαρνών.

«Ο Δήμος μας έχει βιώσει παρόμοιες καταστάσεις και γνωρίζει από πρώτο χέρι τι σημαίνει υποστήριξη και εθελοντική προσφορά. Καλώ λοιπόν τους συμπολίτες τις επόμενες ημέρες να προσφέρουν τρόφιμα για τους πληγέντες των πυρκαγιών στην Παλλήνη, ώστε να προσφέρουμε τη μέγιστη δυνατή βοήθεια», δήλωσε ο δήμαρχος Αχαρνών Σπ. Βρεττός.

Πηγή

2 Αυγούστου, 2022 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Νέα Προποντίδα: Ξεκινούν οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Παντοπωλείο

Οι αιτήσεις για την εγγραφή στο μητρώο του Κοινωνικού Παντοπωλείου θα κατατίθονται από τη 1 Αυγούστου έως 19 Αυγούστου 2022, στις κατά τόπους Δημοτικές Κοινότητες, συγκεκριμένα:

– Κοινωνικό Παντοπωλείο Μουδανιών, Κασσάνδρας 24, καθημερινά, 9:00 με 13:00, κατόπιν ραντεβού. Τηλ. Επικοινωνίας: 23730 – 24524

– Δ.Ε Τρίγλιας, Βοήθεια στο σπίτι, ΚΑΠΗ Ν. Τρίγλιας, κατόπιν ραντεβού. Τηλ. Επικοινωνίας: 23730 – 51844

– Δ.Ε Καλλικράτειας, Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας, Δημοτικό Κατάστημα Ν. Καλλικράτεια, κατόπιν ραντεβού. Τηλ. Επικοινωνίας: 23993 – 50099

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

Οι προϋποθέσεις ένταξης στο μητρώο ωφελούμενων του Κοινωνικού Παντοπωλείου (βάσει της υπ’αριθμ.:308/2017-17/05/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ν. Προποντιδας) είναι οι εξής:

1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή ομογενείς ή αλλοδαποί, νόμιμα διαμένοντες στην Ελλάδα.

2. Μόνιμοι κάτοικοι Δήμου Προποντίδας.

3. Εισοδηματικά κριτήρια: σύμφωνα με το όριο της φτώχειας, το οποίο διαμορφώνεται ετησίως, και αυτή τη στιγμή ανέρχεται στο ποσό των 5266€ για μονοπρόσωπα νοικοκυριά προσαυξανόμενα κατά 0,5 (2,633€) για τον σύζυγο και για κάθε παιδί από 14 έως και 24 ετών και κατά 0,3 (1579,80€) για κάθε παιδί κάτων των 13 ετών.

4. Η συνολική φορολογητέα αξία ακίνητης περιουσίας να μην υπερβαίνει τις 115.000€ κατ’ άτομο, προσαυξημένη κατά 20.000€ για κάθε επιπλέον ενήλικα και κατά 15.000€ για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο.

5. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων να μην υπερβαίνει για το τελευταίο φορολογικό έτος, το διπλάσιο του ορίου εισοδήματος.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την επικύρωση της αίτησης των ωφελούμενων είναι:

1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο σε ισχύ ή άδεια διαμονής σε ισχύ.

2. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο συμβολαίου.

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το Δήμο.

4. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος του προηγούμενου έτους – Φορολογικό Έτος 2021

5. Αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης Ε1.

6. Αντίγραφο Ε9 (εάν υπάρχουν ακίνητα).

7. Δήλωση ΕΝΦΙΑ (εάν υπάρχουν ακίνητα).

8. Βεβαίωση Τραπέζης ή Υπεύθυνη Δήλωση που να αναγράφεται το συνολικό ύψος των καταθέσεων κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

9. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν είναι δικαιούχος Κ.Ε.Α. (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης).

Τα δικαιολογητικά που θα ζητούνται κατά περίπτωση από την επιτροπή διαχείρισης και την Κοινωνική Λειτουργό, με σκοπό την αποτύπωση μιας συνολικής εικόνας του φακέλου αιτούντος για την σωστή εκτίμηση της πραγματικής του κατάστασης είναι τα κάτωθι:

– Σε περίπτωση οικονομικής αδυναμίας φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου υγείας ή πρόσφατο απόκομμα σύνταξης υπερηλίκων ΟΓΑ.

– Σε περίπτωση ανεργίας άνω των έξι ( 6 ) μηνών, κάρτα ανεργίας θεωρημένη από τον ΟΑΕΔ και σε περίπτωση μακροχρόνιας ανεργίας, κάρτα ανεργίας θεωρημένη, συνοδευόμενη με βεβαίωση μακροχρόνιας ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

– Σε περίπτωση αναπηρίας, απόφαση υγειονομικής επιτροπής, που αναγράφεται το ποσοστό και απόφαση αρμόδιας υπηρεσίας για το ποσό του επιδόματος αναπηρίας.

– Σε περίπτωση διαζυγίου, διαζευκτήριο.

– Σε περίπτωση χηρείας, ληξιαρχική πράξη θανάτου.

– Σε περίπτωση που το μονήρη άτομο ή οποιοδήποτε μέλος της αιτήτριας οικογένειας λαμβάνει οποιοδήποτε βοήθημα ή/και σύνταξη ή/και άλλη κρατική παροχή, σχετική βεβαίωση λήψης.

– Επίσημη ιατρική γνωμάτευση, εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας

– Οποιοδήποτε έγγραφο ή στοιχείο αποδεικνύει την έκτακτη κατάσταση.

Η Κοινωνική έρευνα, η οποία πραγματοποιείται από το Δήμο Ν. Προποντίδας και συγκεκριμένα από την Κοινωνική Λειτουργό της Δομής, διεξάγεται προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες διαβίωσης των αιτούντων και της οικογένειάς τους σύμφωνα με τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, σε περιπτώσεις αναπηρίας ή αρρώστιας ή διάστασης ή μονογονεϊκότητας ή πολυτεκνίας κλπ.

Επιπλέον, οι αιτούντες υποχρεούνται να προσκομίσουν οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρήσει χρήσιμο η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου (ανάλογα με την περίπτωση).

Ο Δικαιούχος υποχρεούται στην ενημέρωση της Κοινωνικής Υπηρεσίας για οποιαδήποτε μεταβολή της κατάστασης του.

Για να κατεβάσετε τα δικαιολογητικά πατήστε εδώ

Πηγή

1 Αυγούστου, 2022 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Ελληνικό-Αργυρούπολη: Δωρεάν Νομική Συμβουλευτική

Ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης αντιλαμβανόμενος πλήρως ότι η κοινωνική πολιτική πρέπει να συνδυάζει οικονομικά και μη οικονομικά μέσα και στοχεύοντας στη συλλογική κάλυψη των κοινωνικών αναγκών για καλύτερη και ισότιμη ευημερία για όλους, ιδιαιτέρως για τα νοικοκυριά που πλήττονται από τη φτώχεια, ανέπτυξε μια ακόμα συνεργασία και συγκεκριμένα με διακεκριμένη δικηγόρο της πόλης μας την κ. Ιωάννου Μαρία. Η εθελόντρια δικηγόρος κ. Ιωάννου παρέχει δωρεάν και υπεύθυνα εξατομικευμένη νομική συμβουλευτική σε άτομα και οικογένειες που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικο-οικονομικά ομάδες, όπως άνεργοι, ανασφάλιστοι και γενικά πολίτες που είναι ενταγμένοι και στις λοιπές κοινωνικές δομές του Δήμου μας.

Η συμβουλευτική περιλαμβάνει:

ü  Ρύθμιση χρεών

ü  Δικαιώματα ΑμεΑ, 

ü  Οικογενειακές υποθέσεις,

ü  Θέματα ακινήτων,

ü  Εργασιακά θέματα κ.ά.

Ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης ενισχύοντας το πλέγμα των τοπικών κοινωνικών δομών και υπηρεσιών με απώτερο σκοπό πάντα την κοινωνική ενσωμάτωση και την ευημερία των κατοίκων του καλεί όποιον ενδιαφέρεται να κάνει χρήση της υπηρεσίας αυτής, να καλέσει στη Διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 8:00 – 15:00 στο 2132026090. Το πρώτο ραντεβού πραγματοποιείται με κοινωνικό λειτουργό της υπηρεσίας και εφόσον διαπιστωθεί η ανάγκη και συντρέχουν τα κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια, εν συνεχεία πραγματοποιείται η συνάντηση με την εθελόντρια δικηγόρο.

Οι κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια επιβάλλουν την αξιοποίηση όλων των πόρων της κοινότητας, υλικών και άυλων, την ενδυνάμωση της κοινωνικής αλληλεγγύης και του εθελοντισμού αποβλέποντας στην κοινωνική συνοχή. 

Για άλλη μια φορά ευχαριστούμε θερμά τους εθελοντές που στηρίζουν τις κοινωνικές δομές του δήμου μας και το προσωπικό τους. 

Πηγή

29 Ιουλίου, 2022 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Ρέθυμνο: Μια συναυλία για το Συσσίτιο και το Κοινωνικό Παντοπωλείο

Ο Στρατής Γουνάκης και ο Παύλος  Μελής Καλλιτσουνάκης με τα συγκροτήματα τους, όπως και καταξιωμένοι παραδοσιακοί σύλλογοι του τόπου μας,  έχουν καταθέσει εμπράκτως κι άλλες φορές στο παρελθόν την κοινωνική τους ευαισθησία και την αλληλεγγύη τους στους  ευάλωτους συνανθρώπους μας – μέλη των δημοτικών κοινωνικών δομών.

Αυτή τη φορά,  η σύμπραξή τους θα ωφελήσει αφενός τους συμμετέχοντες στη συναυλία που προσφέρουν και αφετέρου τα μέλη  του Κοινωνικού  Παντοπωλείου και της Δομής Παροχής Συσσιτίου.

Την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022, στις 7:00 το απόγευμα,  στο Δημοτικό Κήπο, ο Στρατής Γουνάκης και ο Παύλος  Μελής Καλλιτσουνάκης (στη λύρα ο Γιώργος Στριλιγκάς) με τους συνεργάτες τους, θα πραγματοποιήσουν αφιλοκερδώς, συναυλία αλληλεγγύης  με σκοπό  τη συλλογή τροφίμων μακράς διαρκείας και ειδών ατομικής υγιεινής, τα οποία θα διατεθούν   στην ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου και της Δομής Συσσιτίου Δ.Ρ.

Στη μουσικοχορευτική αυτή εκδήλωση, με ανθρωπιστικό πρόσημο,  θα συμμετάσχουν επίσης αφιλοκερδώς τα παραδοσιακά χορευτικά συγκροτήματα:

 • Χορευτική Ομάδα «Δροσουλίτες»
 • Παραδοσιακός Όμιλος «Ερωφίλη»
 • Λύκειο Ελληνίδων Ρεθύμνου
 • Λαογραφικός Όμιλος Κρήτης «Νικηφόρος Φωκάς»
 • Βιωματικό Εργαστήρι Εκμάθησης Κρητικών κι Ελληνικών Χορών «Πυρρίχια Δρώμενα»
 • Λαογραφικός Όμιλος Τζανιδάκη «Σχολές Κρητικών Παραδοσιακών Χορών»

Ο Δήμος Ρεθύμνης, η Κοινωνική του Υπηρεσία  και η αρμόδια Αντιδήμαρχος Δρ Άννα Ελευθεριάδου – Γκίκα καθώς και οι δομές του Κοινωνικού Παντοπωλείου και της Δομής Συσσιτίου Δ.Ρ. , προσκαλούν όλη τη ρεθεμνιώτικη κοινωνία να επιδείξει, για άλλη μία φορά,  την ευαισθησία της και να  υποστηρίξει το έργο των Κοινωνικών  Δομών του Δήμου Ρεθύμνης. 

Όλοι μαζί μπορούμε  να συνδράμουμε στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στηρίζοντας και αυτή την πρωτοβουλία Αλληλεγγύης που μας προσφέρει τη δυνατότητα να μην αφήσουμε κανέναν συνδημότη μας να στερηθεί τα απαραίτητα.  Μια μικρή προσφορά σε τρόφιμα μακράς διαρκείας και είδη ατομικής υγιεινής,   αρκεί για  να ενισχύσει το κοινωφελές και ιδιαίτερα απαιτητικό έργο των δομών  και – κυρίως- να ανακουφίσει και να διευκολύνει  συμπολίτες μας που βιώνουν δυσκολίες.  

Πηγή

28 Ιουλίου, 2022 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Ελληνικό-Αργυρούπολη: Δωρεάν διάθεση ρούχων από τη Δημοτική Ιματιοθήκη

Στις 30 Ιουλίου ημέρα Σάββατο από τις 9.00 π.μ έως τις 13.30 μ.μ, η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΙΜΑΤΙΟΘΗΚΗ, πρόκειται να διαθέσει πλήθος μεταχειρισμένων ρούχων και άλλων ειδών που έχουν συγκεντρωθεί από δωρεές, σε όσους ενδιαφέρονται και τα έχουν ανάγκη.

Οι κάτοικοι του Δήμου μας, μπορούν ελεύθερα να επισκεφθούν τον χώρο της Ιματιοθήκης, επί της οδού Τριπόλεως 19 Αργυρούπολη (απέναντι από το Δημοτικό Κλειστό Στάδιο) και να αξιοποιήσουν αυτό το ελεύθερο παζάρι ειδών.

Πηγή

26 Ιουλίου, 2022 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Κερατσίνι-Δραπετσώνα: Αιτήσεις για το Κοινωνικό Παντοπωλείο

Ο Δήμος ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ σε συνέχεια της προσπάθειας κάλυψης πρωτογενών αναγκών επιβίωσης των κατοίκων του, οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να εξασφαλίσουν τα βασικά είδη διατροφής, ανανεώνει για ένα έτος τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Στο πλαίσιο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν ως δικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου για 6 ΜΗΝΕΣ, μπορούν να υποβάλουν αίτηση από 1/9/2022 έως και 12/9/2022  με τους εξής τρόπους:

 1.  Με ραντεβού (λόγω COVID 19), όπου θα υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής, προσκομίζοντας τα  παρακάτω δικαιολογητικά αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο άτομο στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, επί της οδού Μ. Ασίας 143 στο Κερατσίνι (9:00΄π.μ-14:00΄μ.μ).

Για τον καθορισμό  των ραντεβού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν την περίοδο από 25/7/2022 εώς 12/8/2022 α) Με την κοινωνική λειτουργό του Κοινωνικού Παντοπωλείου, στο 210 4639214 (9:00΄π.μ -13:00΄μ.μ) από 25/7/2022 εώς 29/7/2022 και β) από 1/8/2022 εώς 12/8/2022 στο 2104006860 εσωτ.134 (9:00΄π.μ -13:00΄μ.μ).

2. Mε ηλεκτρονική αίτηση πατώντας στο παρακάτω link https://certificates.keratsini-drapetsona.gr/home επισυνάπτοντας απαραίτητα τα δικαιολογητικά από 1/9/2022 έως 12/9/2022 23:59 Μ.Μ

3. Να αποστείλουν ταχυδρομικά την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στη διεύθυνση

Τμήμα Κοινωνικών Υπηρεσιών Δήμου Κερατσινίου Δραπετσώνας για το Κοινωνικό Παντοπωλείο 2022-2023 , Μ. Ασίας 143, Τ.Κ. 18756 (με σφραγίδα ταχυδρομείου ως 12/9/2022).

 Έντυπα αιτήσεων θα διατίθενται:

 α) στο Κοινωνικό Παντοπωλείο  Μ. Ασίας 51 & Μουδανίων, Κερατσίνι

 β) στην Κοινωνική Υπηρεσία Μ. Ασίας 143, Κερατσίνι με είσοδο  (όπισθεν σούπερ μάρκετ Βασιλόπουλου)

γ) με ηλεκτρονική αίτηση πατώντας εδώ  https://certificates.keratsini-drapetsona.gr/home

 Παρακαλούνται οι αιτούντες  να  προσέρχονται στο προκαθορισμένο ραντεβού με χρήση μάσκας, καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ( για την περίπτωσή τους ), ώστε να ολοκληρώνεται η υποβολή της αίτησης.

 Επισημαίνεται ότι  και στους τρείς τρόπους υποβολής αιτήσεων,  οι αιτήσεις  θα πρέπει να συνοδεύονται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Απαραίτητα δικαιολογητικά, για όλους τους υποψήφιους: 

 1. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδεια παραμονής για αλλοδαπούς σε ισχύ.(Υποχρεωτικό)
 2. Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού Δ.Ε.Κ.Ο.(Υποχρεωτικό)
 3. Απόφαση υπαγωγής στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.) εφόσον υπάρχει, τελευταίου εξαμήνου. (προαιρετικό)
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης(τελευταίου έτους). Για τους αλλοδαπούς απαιτείται μετάφραση. .(Υποχρεωτικό)
 5. Φωτοτυπία πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος για τα εισοδήματα του 2021 όλων των ενήλικων μελών του νοικοκυριού. .(Υποχρεωτικό)
 6. Φωτοτυπία πρόσφατης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1 για τα εισοδήματα του 2021 όλων των ενήλικων μελών του νοικοκυριού. .(Υποχρεωτικό)
 7. Φωτοτυπία δήλωσης ακινήτων Ε9 για τα εισοδήματα του 2021 ή πρόσφατη βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης όλων των ενήλικων μελών του νοικοκυριού. .(Υποχρεωτικό)
 8. Βεβαίωση ανεργίας σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για άνεργο/η όλων των ενήλικων μελών του νοικοκυριού.(προαιρετικό)
 9. Φωτοτυπία απόφασης γνωστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α σε ισχύ. (προαιρετικό)
 10. Απόδειξη υποβολής για δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακινήτου (Μισθωτήριο Συμβόλαιο σε ισχύ) σε περίπτωση που υπάρχει. (προαιρετικό)
 11. Φωτοτυπία τελευταίου ενημερωτικού σημειώματος τράπεζας ενεργού στεγαστικού δανείου, εφόσον υπάρχει. (προαιρετικό)
 12. Σε περίπτωση φιλοξενίας, απαιτούνται τα οικονομικά στοιχεία, του φιλοξενούντα ή του φιλοξενούμενου ( δηλ.Ε1, Ε9 και εκκαθαριστικό σημείωμα για τα εισοδήματα 2021) (προαιρετικό)
 13. Βεβαίωση φοίτησης για τα ενήλικα προστατευόμενα παιδιά που σπουδάζουν σε ισχύ. (προαιρετικό)

 Τα οικονομικά κριτήρια για τη συγκεκριμένη παροχή είναι τα εξής:

Α)   Για τα μοναχικά άτομα το πραγματικό εισόδημα (όχι τεκμαρτό) να μην υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ.

Β)   Για ζευγάρι ή οικογένειες με κοινωνικό-οικονομικό πρόβλημα το ανώτερο ποσό προσαυξάνεται κατά 1.200 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος με τελικό εισόδημα έως 10.000 ευρώ.

Γ)    Για άτομα με αναπηρία άνω του 67% το ποσό προσαυξάνεται κατά 3.000 με τελικό εισόδημα έως 10.000 ευρώ.

Δ)   Σε περίπτωση ενοικίου αφαιρείται από το δηλωθέν εισόδημα το ποσό των 150 ευρώ ανά μήνα, εφόσον δεν υπάρχουν άλλα ακίνητα.

Ε)   Για οφειλέτες δανείου α΄ κατοικίας αφαιρείται από το δηλωθέν εισόδημα το ποσό των 150 ευρώ ανά μήνα, εφόσον το δάνειο καταβάλλεται, δεν υπάρχουν άλλα ακίνητα και διαμένουν στη συγκεκριμένη κατοικία.

 Δικαίωμα υποβολής αίτησης για το Κοινωνικό Παντοπωλείο έχει ένας μόνο ενήλικος σε κάθε νοικοκυριό. Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση φιλοξενίας ενηλίκου. Δυνατότητα υποβολής αίτησης στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, έχουν όσοι διαμένουν με κύρια κατοικία, στο Δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας. Οι δικαιούχοι προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση θα πρέπει να γνωρίζουν τον αριθμό Α.Μ.Κ.Α. το δικό τους και όλων των προστατευόμενων μελών.

 Οι αιτήσεις θα εξεταστούν, από την αρμόδια επιτροπή, κατόπιν ηλεκτρονικής μοριοδότησης και εφόσον οι δικαιούχοι έχουν συναινέσει για την ηλεκτρονική επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Οι τελικοί δικαιούχοι θα ενημερωθούν από την Κοινωνική Υπηρεσία. Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού αιτήσεων, θα δοθεί προτεραιότητα σε δικαιούχους, οι οποίοι δεν λαμβάνουν καμία άλλη οικονομική ενίσχυση από ευρωπαϊκά ή κρατικά προγράμματα.

Πηγή

26 Ιουλίου, 2022 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Άγιος Δημήτριος: Δωρεάν Δράση ενημέρωσης – πρόληψης – εξέτασης για τον ιό HIV και τις Ηπατίτιδες B και C

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Ανθρωπιστική Οργάνωση Praksis, στο πλαίσιο των προγραμμάτων της οργάνωσης για τη Δημόσια Υγεία, υλοποιούν τη 5η δράση με σκοπό την ενημέρωση – πρόληψη – εξέταση για τον HIV και τις Ηπατίτιδες B & C. Σημειώνεται πως η δράση θα επαναλαμβάνεται στο Δήμο, την τελευταία Δευτέρα κάθε μήνα.

Κινητή Μονάδα της Praksis θα βρίσκεται τη Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022 από ώρα 11:00 έως 14:00 στον πεζόδρομο του σταθμού μετρό ΔΑΦΝΗ (έξοδος από την πλευρά του Αγίου Δημητρίου), για την πραγματοποίηση εξετάσεων για τον ιό HIV και για τις ηπατίτιδες B & C. Τι πρέπει να γνωρίζετε:

➡️ Η εξέταση πραγματοποιείται ανώνυμα και εμπιστευτικά, χωρίς ραντεβού -και με άμεσο αποτέλεσμα- και απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους χωρίς διακρίσεις.

➡️ Για τη γρήγορη και έγκυρη ενημέρωση όλων θα διανέμεται έντυπο ενημερωτικό υλικό γύρω από τα θέματα πρόληψης και ενημέρωσης για τον ιό HIV και τις Ηπατίτιδες B&C.

‼ Σε όλη τη διαδικασία διεξαγωγής του test, θα τηρηθούν όλα τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας από την πανδημία Covid –19.

Πηγή

25 Ιουλίου, 2022 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Αττική: Θερινή Ενημερωτική Καμπάνια Δωρεάν Πρόληψης, Ελέγχου και Ευαισθητοποίησης για HIV / AIDS και ΣΜΝ

Το Τμήμα Παρεμβάσεων στην Κοινότητα για τον HIV/AIDS του ΕΟΔΥ στο πλαίσιο της Θερινής Ενημερωτικής Καμπάνιας Πρόληψης, Ελέγχου και Ευαισθητοποίησης σχετικά με τον HIV/AIDS και τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα θα υλοποιήσει δράσεις πεδίου σε κεντρικά σημεία της Αττικής.

Στόχος της Καμπάνιας είναι αφενός η πρόληψη του HIV, των Ηπατιτίδων και των ΣΜΝ και η μακροχρόνια διαμόρφωση υγιεινών συμπεριφορών και αφετέρου η ευαισθητοποίηση σχετικά με τα οφέλη της έγκαιρης εξέτασης για τον HIV και τα ΣΜΝ καθώς και την αποτελεσματική διασύνδεση με τη θεραπεία και τη φροντίδα, τηρώντας παράλληλα την αρχή της εμπιστευτικότητας.

Κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό του ΕΟΔΥ θα διενεργεί δωρεάν και ανώνυμους ελέγχους με τη μέθοδο της ταχείας δοκιμασίας (rapid test) για HIV/AIDS, Ηπατίτιδα Β, Ηπατίτιδα C και Σύφιλη, με συμβουλευτική πριν και μετά την εξέταση. Παράλληλα, εξειδικευμένο προσωπικό του ΕΟΔΥ θα υλοποιήσει πρόγραμμα δρόμου με διανομή ενημερωτικού υλικού και προφυλακτικών στα κοντινά bar/ venue.

Οι εν λόγω δράσεις θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

 • Φλοίσβος Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022πρόγραμμα δρόμου, ωράριο από 20:00 έως 02:00
 • Γλυφάδα Σάββατο 23 Ιουλίου 2022: πρόγραμμα δρόμου, ωράριο από 20:00 έως 02:00
 • Γλυφάδα Κυριακή 24 Ιουλίου 2022, Δρόμος των Ποιητών: δράση ενημέρωσης και ελέγχου – Κινητή Μονάδα Εξέτασης, ωράριο από 17:00 έως 22:00
 • Πασαλιμάνι Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022: πρόγραμμα δρόμου, ωράριο από 20:00 έως 02:00
 • Πειραιάς Σάββατο 30 Ιουλίου 2022: πρόγραμμα δρόμου, ωράριο από 20:00 έως 02:00
 • Πειραιάς Κυριακή 31 Ιουλίου 2022, Πλατεία Κανάρη: δράση ενημέρωσης και ελέγχου – Κινητή Μονάδα Εξέτασης, γενικός πληθυσμός, νεολαία, ωράριο από 17:00 έως 22:00
 • Θησείο – Μοναστηράκι Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2022πρόγραμμα δρόμου, ωράριο από 20:00 έως 02:00
 • Ψυρρή Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2022: πρόγραμμα δρόμου, ωράριο από 20:00 έως 02:00
 • Πλατεία Κοραή Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2022: δράση ενημέρωσης και ελέγχου – Κινητή Μονάδα Εξέτασης, ωράριο από 17:00 έως 22:00
 • Πλ. Καρίτση – Αγ. Ειρήνη Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022πρόγραμμα δρόμου, ωράριο από 20:00 έως 02:00
 • Κεραμεικός (Γκάζι) Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2022: πρόγραμμα δρόμου, ωράριο από 20:00 έως 02:00
 • Κεραμεικός (Γκάζι) Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2022: δράση ενημέρωσης και ελέγχου – Κινητή Μονάδα Εξέτασης, ωράριο από 17:00 έως 22:00

Πηγή

22 Ιουλίου, 2022 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Μαλεβίζι: Δωρεάν συνεδρίες ψυχολογικής στήριξης

Συνεχίζεται από το Δήμο Μαλεβιζίου η δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη σε δημότες με στόχο την προαγωγή της ψυχικής υγείας του ατόμου, καθώς και για την πρόληψη ή την επίλυση ατομικών και κοινωνικών δυσκολιών.

Πλέον εκτός από το Κέντρο Κοινότητας του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προστασίας και Παιδείας Μαλεβιζίου, ατομικές συνεδρίες θα πραγματοποιούνται και στο Πολιτιστικό Κέντρο Αγίας Μαρίνας με προκαθορισμένα ραντεβού με ψυχολόγο ή κοινωνικό λειτουργό του Δήμου.

Στόχος είναι η παροχή βραχύχρονης ψυχολογικής στήριξης στα πλαίσια συμβουλευτικής σε κατοίκους του Δήμου. Οι συνεδρίες απευθύνονται γονείς και παιδιά, εκπαιδευτικούς, αλλά και πολίτες κάθε ηλικίας για την αντιμετώπιση διαπροσωπικών δυσκολιών, συναισθηματική διαχείρισης σε παιδιά, συμβουλευτική γονέων και εκπαιδευτικών κλπ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Πολιτιστικό Κέντρο Αγίας Μαρίνας στο τηλέφωνο 2810314852 και στο Κέντρο Κοινότητας του ΔΟΚΑΠΠΑ Μαλεβιζίου στο 2810 – 823904, για να κλείσουν ραντεβού αλλά και για περισσότερες πληροφορίες.

Πηγή

21 Ιουλίου, 2022 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Αλεξάνδρεια: Έλλειψη βασικών αγαθών στο Κοινωνικό Παντοπωλείο – Κάλεσμα για ενίσχυση

Έλλειψη σε βασικά αγαθά, αντιμετωπίζει  το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Αλεξάνδρειας, και καλεί πολίτες, επιχειρήσεις, τοπικούς φορείς και συλλόγους να συνδράμουν με την προσφορά τους.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο χρήζει άμεσης συνδρομής στα εξής βασικά είδη: αλεύρι, ζυμαρικά (κυρίως κριθαράκι), ζάχαρη, όπου και υπάρχει σημαντική έλλειψη και είναι απαραίτητα, ώστε να μπορέσουν να καλυφθούν οι ανάγκες των ωφελούμενων τους επόμενους μήνες.

Αποδοχή δωρεών καθημερινά 8:30 – 15:30 Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, τηλ. 23330-53071 & 072 και στα καλάθια που είναι τοποθετημένα στα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας – Πίτσιας – Σκλαβενίτης – Discount.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Αλεξάνδρειας  αποτελεί τα τελευταία χρόνια μια βασική δομή αλληλεγγύης και προσφοράς στις οικονομικά αδύναμες οικογένειες του δήμου .

Μέσω της κοινωνικής δομής, ωφελούνται σήμερα 150 νοικοκυριά με περίπου 400 μέλη , τα οποία λόγω της πανδημίας και της οικονομικής κρίσης που βιώνουμε όλοι μας, ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας.

Πηγή

20 Ιουλίου, 2022 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Θεσσαλονίκη: Κοινωνικό οδοντιατρείο για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

Κοινωνικό οδοντιατρείο που απευθύνεται σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες λειτουργεί εδώ και περίπου έναν μήνα στη Θεσσαλονίκη με την υποστήριξη των ΜΚΟ German Doctors e.V. και ΑΡΣΙΣ-Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων και του δήμου Θεσσαλονίκης.

Το οδοντιατρείο, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, λειτουργεί στον 3ο όροφο επί της οδού Παπαρηγοπούλου 7(περιοχή Βαρδάρη), καθημερινά από τις 10:00 έως τις 15:00 κατόπιν ραντεβού είτε στο τηλέφωνο 2310523166 είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση dental.arsis@gmail.com. Απευθύνεται σε ανασφάλιστους, πρόσφυγες και δικαιούχους του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) κατοίκους ή δημότες του δήμου Θεσσαλονίκης.

Πηγή

19 Ιουλίου, 2022 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Άγιος Δημήτριος: Αιτήσεις για τους Δημοτικούς Λαχανόκηπους

Ξεκινάει το φθινόπωρο του 2022 η νέα περίοδος για τους Δημοτικούς Λαχανόκηπους, κατά την οποία νέοι και νέες δικαιούχοι θα έχουν την ευκαιρία να αναλάβουν την καλλιέργεια του δικού τους λαχανόκηπου, αφού αξιολογηθούν οι αιτήσεις που θα υποβάλουν.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο e-mail laxanokhpos@dad.gr ή στο 1o KEΠ Αγίου Δημητρίου (Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 9:00 έως 17:00) μέχρι τις 26 Αυγούστου 2022 και πρέπει να συνοδεύονται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

► Φωτοτυπία ταυτότητας
► Εκκαθαριστικό εφορίας οικονομικού έτους 2021
► Ε9 ή υπεύθυνη δήλωση ότι ο αιτών δεν διαθέτει έκταση για καλλιέργεια εντός του Νομού Αττικής
► Λογαριασμός ΔΕΚΟ
► Βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ (εάν υπάρχει)
► Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στα τηλ.: 210 9702 574 – 210 9709 562.

Πηγή

18 Ιουλίου, 2022 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Ελληνικό-Αργυρούπολη: Κάλεσμα εθελοντών για το Κοινωνικό Φροντιστήριο

Ο Δήμος Ελληνικού – Αργυρούπολης, Δνση Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού, Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής, προτίθεται να λειτουργήσει και την νέα σχολική χρονιά 2022 – 2023 το Κοινωνικό Φροντιστήριο για τους μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων του Δήμου μας (εκτός της Γ Λυκείου). Σκοπός μας είναι να στηρίξουμε τις οικονομικά αδύναμες οικογένειες και να παράσχουμε ίσες ευκαιρίες σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες που κατοικούν στον Δήμο μας με στόχο την βελτίωση των επιδόσεών τους και την προετοιμασία τους για τις εξετάσεις. 

Τα μαθήματα θα παρασχεθούν δωρεάν και θα είναι προσαρμοσμένα στο εκπαιδευτικό σύστημα του Υπουργείου Παιδείας.

   Το διδακτικό έργο πρόκειται να αναλάβουν εθελοντές, πτυχιούχοι ή τελειόφοιτοι εκπαιδευτικών τμημάτων των Πανεπιστημίων διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίοι θα προσφέρουν μέρος από τον πολύτιμο προσωπικό τους χρόνο. Στο τέλος κάθε σχολικού έτους  θα χορηγείται στους εθελοντές βεβαίωση διδακτικής προϋπηρεσίας.

        Ενόψει λοιπόν του σχεδιασμού του προγράμματος του Κοινωνικού Φροντιστηρίου για την Σχολική Χρονιά 2022 – 2023, καλούμε εθελοντές καθηγητές για διδασκαλία μαθημάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για να πλαισιώσουν την ανωτέρω δράση.

        Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να δηλώσουν την διαθεσιμότητά τους στον παρακάτω σύνδεσμο:

 Email : tmimapaideias@elliniko-argyroupoli.gr

Τηλ. Επικοινωνίας 2132018786 και 2132018781

Πηγή

15 Ιουλίου, 2022 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Κάλεσμα για προσφορές στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Αμαρουσίου

Με την οικονομική κρίση και τον πληθωρισμό να επιδεινώνει την κατάσταση, το Κοινωνικό Παντοπωλείο Αμαρουσίου απευθύνει κάλεσμα, στους Μαρουσιώτες και τις επιχειρήσεις της περιοχής για δωρεές σε τρόφιμα που βρίσκονται σε έλλειψη

Η ενδεικτική λίστα των προϊόντων που βρίσκονται σε έλλειψη:

Τρόφιμα μακράς διαρκείας, όπως: Λάδι,Ρύζι, Ζυμαρικά, Δημητριακά, Όσπρια, Πελτές ντομάτας, Αλεύρι, Ζάχαρη, Αλάτι, Ξύδι, Γάλα εβαπορέ, αλλά και είδη προσωπικής υγιεινής όπως ρολά υγείας, είδη υγιεινής (σερβιέτες, πάνες), οδοντόκρεμες, σαπούνι, βαμβάκι.

Στο πλαίσιο των πολιτικών κοινωνικής συνοχής, ο Δήμος Αμαρουσίου λειτουργεί Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο για τη στήριξη ευάλωτων και ευπαθών ομάδων. Η λειτουργία των δομών χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω του ΠΕΠ Αττικής.

Όλα τα προϊόντα που συγκεντρώνονται και διανέμονται στο Κοινωνικό Παντοπωλείο και χάρη στις δωρεές εκατοντάδων Μαρουσιωτών και επιχειρήσεων της περιοχής, προσφέρονται στα νοικοκυριά της πόλης του Αμαρουσίου με αξιοπρέπεια και σύμφωνα με το αρχείο ωφελουμένων.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο βρίσκεται επί της οδού Νικ. Πλαστήρα 9 στο Μαρούσι και η  επικοινωνία των πολιτών και σχετικές πληροφορίες παρέχονται αποκλειστικά τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά. Τηλ. επικοινωνίας: 213.20.31.921, 922, & 210 8020861 – email:  pantopoleio@maroussi.gr

Πηγή

14 Ιουλίου, 2022 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Ξεκινούν οι αιτήσεις για ένταξη στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ορεστιάδας

Ανακοινώθηκε η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ορεστιάδας. Οι αιτήσεις θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου προκειμένου να στηριχθούν οι ανάγκες των οικονομικά αδύναμων πολιτών. Η ανακοίνωση του Δήμου Ορεστιάδας με όλες τις πληροφορίες:

Ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο συνέχισης της τακτικής και σταθερής  υποστήριξης των πολιτών που βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία να καλύψουν τις βασικότερες των  αναγκών τους  σε τρόφιμα, το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ορεστιάδας, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους για ένταξή τους στο πρόγραμμα και έκδοση ή ανανέωση κάρτας ωφελούμενου .

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά  που καλούνται να  προσκομίσουν  οι ενδιαφερόμενοι  είναι:

 1. Αστυνομική Ταυτότητα (φωτοτυπία)
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 4. Ε1, Εκκαθαριστικό, Ε9, ΕΤΑΚ-ΕΝΦΙΑ οικον. έτους 2021 (φωτοτυπία), για κάθε ενήλικο μέλος της οικογένειας που διαμένει στο νοικοκυριό
 5. Βεβαίωση χρόνου ανεργίας (ΟΑΕΔ) για κάθε ενήλικο, άνεργο, μέλος
 6. Απόφαση υγειονομικής επιτροπής ΚΕΠΑ/γνωματεύσεις (φωτοτυπία εφόσον υπάρχει αναπηρία)
 7. Φωτοτυπία βιβλιαρίου υγείας ( πρώτη σελίδα )

 Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών από 15 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου 2022,  

 όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 9:00 έως τις 14:00

 • στο Δημαρχείο Ορεστιάδας, Γραφείο Κοινωνικής Υπηρεσίας (Βασ. Κωνσταντίνου 9-11)
 • Στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, Εθνομαρτύρων 98, 1ος όροφος (Παλαιά Δικαστήρια)

Πληροφορίες,: τηλ.:2552-3-50017 – Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου

                                    2552026542 – Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ορεστιάδας

Πηγή

13 Ιουλίου, 2022 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

«Έμορφη Σμυρνιά μου»: Συναυλία στην Πάτρα με προσφορά ειδών πρώτης ανάγκης αντί εισιτηρίου

«Αφιερωμένη στην αλληλεγγύη, τη στήριξη στις κοινωνικές δομές του Δήμου Πατρέων και το κοινωνικό φροντιστήριο, είναι η συναυλία που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Οργανισμός στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ, στις 9.30 το βράδυ της Πέμπτης 14 Ιουλίου στο “Δημοτικό Θερινό Θέατρο Πάτρας”, με το μουσικό σύνολο VAMOS ORCHESTRA. Τίτλος της συναυλίας στην οποία θα ακουστούν τραγούδια από πρόσφυγες συνθέτες «Έμορφη Σμυρνιά μου». Αντί εισιτηρίου το κοινό κατά την προσέλευσή του στο χώρο της συναυλίας καλείται να προσφέρει είδη πρώτης ανάγκης και είδη γραφικής ύλης.

Όπως αναφέρει ο Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων: «Η συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης και γραφικής ύλης κρίθηκε και φέτος επιβεβλημένη καθώς το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας πραγματοποιείται σε συνθήκες που η ακρίβεια και οι ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά, την ενέργεια και τα είδη πρώτης ανάγκης, δυσκολεύουν όλο και περισσότερο την καθημερινότητα του λαού. Οι μισθοί παραμένουν καθηλωμένοι και η ανεργία καλπάζει. Μια νέα οικονομική κρίση μας απειλεί ξανά και φέρνει ανασφάλεια για το μέλλον και τη ζωή μας.

Διάθεση εισιτηρίων μηδενικού αντίτιμου από: ticketservices.gr, Ταμείο Δημοτικού Θεάτρου Πάτρας (2610-273-613),Δισκοπωλείο Joe Records – Καραίσκάκη 134 (2610-620-673), Βιβλιοπωλείο «Ροδόπουλος» – Κορίνθου 274 (2610-273-287).

Λίστα ειδών που συγκεντρώνονται

Είδη πρώτης ανάγκης:
• Μπισκότα, κράκερς
• Γάλα σε σκόνη 1ης Βρεφικής ηλικίας
• Ατομικούς χυμούς
• Άνθος Αραβοσίτου
• Άνθος Ορύζης
• Φαρίν Λακτέ
• Πάμπερς Νο1 ,Νο2
• Πάνες ακράτειας large & x-large (ν.3 & 4)
• Σαμπουάν, Αφρόλουτρα
• Σκόνη Πλυντηρίου
Είδη γραφικής ύλης:
• Χαρτί Α4
• Στυλό, μολύβια, ξύστρες, γόμες.

Η «ταυτότητα» της συναυλίας…
Η VAMOS ORCHESTRA θα παρουσιάσει ένα ταξίδι στις μουσικές και τα τραγούδια των προσφύγων δημιουργών από την Μικρά Ασία και την Πόλη. Συγχρόνως θα φέρει στο προσκήνιο την κατηγορία των συνθετών που ασχολήθηκε με το ελαφρό τραγούδι (Σογιούλ, Γιαννίδης) και τα ρεμπέτικα (Χατζηχρήστος, Τούντας, κ.ά.). Οι θεατές θα μάθουν με ποιο τρόπο ερμήνευαν τις χαρές, τις λύπες, τον έρωτα και την κοινωνική ζωή της εποχής γενικότερα.

Όλα τα τραγούδια έχουν ξανά ενορχηστρωθεί για να ταιριάξουν στο ύφος της Vamos Orchestra και σε κάποια από αυτά έγινε προσπάθεια να αποκτήσουν και ένα πιο σύγχρονο χαρακτήρα.
Μεταξύ άλλων θα ακουστούν κομμάτια όπως «Σβήσε το φως να κοιμηθούμε», «Γιατί φουμάρω ναργιλέ», «Εγώ θέλω Πριγκηπέσα», «Κουκλάκ», «Ας μην ξημέρωνε ποτέ», «Πριν το χάραμα», «Βάλε με στην αγκαλιά σου», «Όμορφη Παγκρατιώτισσα», «Ντουνιά Ανακριτή», «Τα δικά σου τα μάτια», «Πόσο λυπάμαι», «Πάμε σαν άλλοτε», «Μπέμπα», «Κάτι με τραβάει κοντά σου», «Λίγα λουλούδια», «Ξύπνα αγάπη μου».

To Μουσικό Σύνολο Vamos ξεκίνησε πριν από 8 χρόνια στον Βάμο της Κρήτης , ένα χωριό στη μέση της διαδρομής Χανιά – Ρέθυμνο με μεγάλη ιστορία στον πολιτισμό εδώ και πολλά χρόνια.

Ο αρχικός πυρήνας ήταν μια παρέα μουσικών που άρχισε να πειραματίζεται στα ηχοχρώματα της συμφωνικής ορχήστρας και στο πάντρεμα αυτού του ήχου με διάφορα είδη μουσικής. Το αποτέλεσμα ήταν εξαιρετικό και η αποδοχή του κόσμου πολύ μεγάλη. Με το πέρασμα του χρόνου η παρέα μεγάλωσε και οι εμφανίσεις άρχισαν να ξεφεύγουν από τα όρια του νησιού.
Πολλοί αξιόλογοι ερμηνευτές κατά καιρούς συνεργάστηκαν σε συναυλίες (Ιωάννα Φόρτη, Τάσος Αποστόλου , Μυρσίνη Μαργαρίτη, Θοδωρής Βουτσικάκης , Μαρία Κώτη κλπ).

Ο συνθέτης Δημήτρης Μαραμής εμπιστεύτηκε τον οπερατικό Ερωτόκριτο για να ξαναγραφτεί σε συναυλιακή μορφή όλο το έργο και να παρουσιαστεί σε συνεργασία με τον συνθέτη σε πολλά μέρη ανά την Ελλάδα.
Στόχος όλης της ομάδας του Vamos είναι η συνεχής καλλιτεχνική αναζήτηση , οι συνεργασίες με καταξιωμένους ανθρώπους του χώρου μας και η όσο γίνεται μεγαλύτερη αποδοχή από το κοινό».

Η Ορχήστρα (Μουσικό Σύνολο Vamos)
Φλάουτο: Ειρήνη Βούζη, Κλαρινέτο: Κώστας Κανέλλος, Τρομπέτα :Βαγγέλης Κανέλλος, Ευφώνιο: Theo Kraaijvanger, Τύμπανα: Κυριάκος Αλεξίου, Κιθάρα,Μαντολίνο :Πρόδρομος Καραδελόγλου, Πιάνο: Νίκος Φραγκιαδάκης.
Βιολί: Έλενα Ορμυλιώτου, Λευτέρης Βαιγκούσης, Χριστίνα Πασχάλη, Όλγα Παπαδημητρίου,Φοίβη Κουνδουράκη, Παντ. Βαιγκούσης,Hara Kraaijvanger. Τσέλο: Δέσποινα Βαιγκούση, Bernard Klein, Αικατερίνη Σαραντινού, Μπάσο: Δημήτρης Νίκογλου.
Ενορχήστρωση–Διεύθυνση Ορχήστρας: Θανάσης Παπαθανασίου
Ερμηνεία: Μαρία Κώτη, Αλεξία Κατσανεβάκη
Στη συναυλία θα συμμετέχει το χορευτικό τμήμα του Οργανισμού με αντίστοιχες χορογραφίες.

Πηγή

12 Ιουλίου, 2022 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Πεντέλη: Δωρεάν προληπτική σπιρομέτρηση και ενημέρωση για τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια των καπνιστών 

Τα ζητήματα της πρόληψης και προαγωγής υγείας, είναι ουσιαστικής σημασίας και αποτελούν μία από τις βασικότερες προτεραιότητες του Δήμου Πεντέλης.

Για το λόγο αυτό η Δημοτική Αρχή, έχει σχεδιάσει και εκπονεί συγκεκριμένο πρόγραμμα, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών στους πολίτες σε θέματα πρόληψης υγείας.  Βασικό μέλημα του Προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση των πολιτών, καθώς και η διοργάνωση προληπτικών εξετάσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Πεντέλης διοργανώνει σε συνεργασία με την Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρία προληπτική σπιρομέτρηση και ενημέρωση με στόχο την πρώιμη διάγνωση χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας,  κυρίως για καπνιστές.

Η εξέταση  θα πραγματοποιηθεί στο Α΄ ΚΑΠΗ Μελισσίων, (Αγίων Σαράντα 2 και 28ης Οκτωβρίου), την Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022 και ώρες 13:00 έως15:00.

Απαραίτητο να έχει προηγηθεί διενέργεια Rapid Test ανίχνευσης Covid-19, τουλάχιστον μισή ώρα πριν.  Την ίδια ημέρα θα υπάρχει δυνατότητα διενέργειας δωρεάν Rapid Test στο Πολιτιστικό Κέντρο Μελισσίων, από 09.30 έως 15.00.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης θα παρευρίσκεται και θα προσφέρει εθελοντική εργασία η Πνευμονολόγος Ιατρός κ. Κουτσοκέρα Αλεξάνδρα.

Τηλέφωνα επικοινωνίας για ραντεβού 210 8100884, ώρες 08.00-16.00.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Πηγή

11 Ιουλίου, 2022 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Βριλήσσια: Τραγουδάμε κάτω απ’ το φεγγάρι για καλό σκοπό!

Ο φυσιολατρικός σύλλογος «Βριλησσός» και ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης σας προσκαλούν στη γιορτή που διοργανώνουν για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Βριλησσίων, την Τετάρτη 13 Ιουλίου στις 20:45 στην παραρεμάτιο Βριλησσίων (Διομήδους κ Πάριδος).

Η μουσική ομάδα του συλλόγου Βριλησσού θα προσφέρει μία μουσική βραδιά για την στήριξη των οικονομικά ευπαθών ομάδων, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου και συνθέτη Διαμαντή Ανδρομιδά, δάσκαλου και σολίστα της κιθάρας.

Τη μουσική βραδιά -διάρκειας μιάμισης ώρας- πλαισιώνει η ομάδα του Βριλησσού:

Δάσκαλοι κιθάρας: Διαμαντής Ανδρομιδάς , Αλέκος Βελισσαρίου.

Τραγούδι : Πιττάκη Ελένη , Ζαφείρης Κώστας, Παντελάκος Αντώνης , Χαραλάμπους Αργυρούλα

Στα κρουστά η Εύα Βελισσαρίου – στο ακορντεόν ο Διαμαντής Παπαδόπουλος

Συγκεντρώνουμε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης για τη στήριξη των δικαιούχων των κοινωνικών δομών της πόλης μας.

Ελάτε να τραγουδήσουμε όλοι μαζί κάτω από την πανσέληνο του Ιουλίου!

Πηγή

11 Ιουλίου, 2022 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Στην Πετρούπολη «Κολυμπάμε Για Καλό Σκοπό»

Ο Δήμος Πετρούπολης διοργανώνει μια ξεχωριστή φιλανθρωπική Εκδήλωση την Κυριακή 10 Ιουλίου 2022, στη μεγάλη πισίνα του Δημοτικού Κολυμβητηρίου (Κώστα Βάρναλη 1 & Ελαιών).

Από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι φοράμε μαγιό, σκουφάκι και γυαλάκια και «Κολυμπάμε για καλό σκοπό»,ενισχύοντας το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Πετρούπολης.

Κολυμπώντας με εκκίνηση από τον βατήρα της Αγάπης & της Προσφοράς, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αθληθούν στον ευχάριστο και φιλόξενο χώρο του Δημοτικού Κολυμβητηρίου, ενώ ταυτόχρονα θα σταθούν δίπλα σε οικογένειες που ταλανίζονται από την οικονομική κρίση.

Στην εκδήλωση μπορούν να συμμετέχουν οι ενήλικες και τα παιδιά που κολυμπούν στα Αθλητικά Τμήματα του Δήμου, καθώς και κολυμβητές από συλλόγους όλης της Αττικής (με την προϋπόθεση ότι κατέχουν δελτίο της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας).

Μοναδικό αντίτιμο συμμετοχής είναι η προσφορά τροφίμων μακράς διάρκειας για τους ωφελούμενους του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Πετρούπολης.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου, στα τηλέφωνα: 210-5062961 & 210-5057770.

Πηγή

8 Ιουλίου, 2022 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Καλαμάτα: Υποβολή αιτήσεων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Κοινωνικό Συσσίτιο

Ο Δήμος Καλαμάτας καλεί τους ενδιαφερόμενους δημότες του να υποβάλλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ένταξη τους στο Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Δημοτικό Κοινωνικό Συσσίτιο, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου, Δημοτικού Κοινωνικού Συσσιτίου και Δεκατιανού.

Βασικό κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων είναι το ετήσιο καθαρό ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα, ενώ λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως  η οικογενειακή κατάσταση, η ηλικιακή ομάδα, τα  προβλήματα υγείας – αναπηρίες, η κοινωνική έρευνα και η περιουσιακή κατάσταση.

Οικονομικά κριτήρια επιλογής ωφελουμένων στο Δημοτικό Παντοπωλείο :

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΕΩΣ 4.917,00 €
ΔΥΟ (2) ΑΤΟΜΑΕΩΣ 5.163,00 €
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ 2 ΠΑΙΔΙΑΕΩΣ 7.745,00 €
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ 3 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩΕΩΣ 10.326,00 €

Οικονομικά κριτήρια επιλογής ωφελουμένων στο Δημοτικό Συσσίτιο :

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΕΩΣ 4.917,00 €
ΔΥΟ (2) ΑΤΟΜΑΕΩΣ 5.163,00 €

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής σε ισχύ για όλα τα ενήλικα άτομα.
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
 • Για τους δικαιούχους Κ.Ε.Α. εγκεκριμένη αίτηση.
 • Φορολογικά Στοιχεία:
 • Εκκαθαριστικό Σημείωμα.
 • Φορολογική Δήλωση (Ε1).
 • Ε9 (αν δεν υπάρχει ακίνητο Ε9 μηδενικό) ή ΕΝΦΙΑ.
 • Υπεύθυνη δήλωση ατομικού ή οικογενειακού εισοδήματος σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί η φορολογική δήλωση για το έτος 2021.
 • Αποδεικτικό Κατοικίας (Λογαρ. ΔΕΚΟ ή παρόχου κινητής τηλεφωνίας ή Μισθωτήριο Συμβόλαιο). Σε περίπτωση παραχωρημένης οικίας, το Ε2 του παραχωρούντα.
 • Κατά περίπτωση:

Πιστοποίηση Αναπηρίας σε ισχύ από αρμόδια επιτροπή ΚΕΠΑ  ή ιατρική γνωμάτευση Δημόσιου Νοσοκομείου ή άλλου δημόσιου φορέα υγείας, εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας.

Σε περίπτωση διαζυγίου, αποδεικτικό επιμέλειας τέκνων και άσκησης γονικής μέριμνας.

 • Κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή βεβαίωση ανεργίας ή βεβαίωση επιδότησης από τον ΟΑΕΔ και των δύο συζύγων.
 • Υπεύθυνη δήλωση για συμμετοχή ή μη στο πρόγραμμα σίτισης και στο Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις  με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά διατίθενται στο Δημαρχείο Καλαμάτας, Κτίριο Β, Διεύθυνση Πρόνοιας, ισόγειο, γραφ. εξυπηρέτησης δημοτών και έχουν αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου μας (www.kalamata.gr). Επισημαίνουμε ότι όσοι δημότες είχαν εγκριθεί το προηγούμενο εξάμηνο, θα υποβάλλουν εκ νέου αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μπορούν να κατατίθενται   έως 29 Ιουλίου στο πρωτόκολλο του  Δήμου  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΜΟΤIKO ΣΥΣΣΙΤΙΟ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΜΟΤIKO ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 

Πηγή

7 Ιουλίου, 2022 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Αιτήσεις ένταξης στη Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών του Δήμου Μεταμόρφωσης

Έως και τις 31 Ιουλίου μπορούν να κατατεθούν οι αιτήσεις ένταξης στη Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών – Κοινωνικό Παντοπωλείο και Παροχή Συσσιτίου του Δήμου Μεταμόρφωσης για το έτος 2022-2023.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσέλθουν και να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση συμμετοχής και να επισυνάψουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα γραφεία λειτουργίας της Δομής, Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 9:00π.μ -14:00μ.μ. Μπορείτε να διαβάσετε την Πρόσκληση (με πλήρη ενημέρωση για τα κριτήρια και τα δικαιολογητικά), πατώντας ΕΔΩ, και να βρείτε την σχετική αίτηση, πατώντας ΕΔΩ.

Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Νοιάζομαι» στην ιστοσελίδα του Δήμου Μεταμόρφωσης https://www.metamorfossi.gr/ να συμπληρώσουν μόνοι τους τη σχετική «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ» ή «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ» και να επισυνάψουν τα «ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ».

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο:

Τηλέφωνο: 2132012980

Διεύθυνση: Κορίνθου 21, Τ.Κ. 14451 Μεταμόρφωση

Πηγή

6 Ιουλίου, 2022 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Πετρούπολη: Δωρεάν πρόγραμμα μέτρησης οστικής πυκνότητας από το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου

Πρόγραμμα Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας, θα πραγματοποιήσει ο Δήμος Πετρούπολης, σε συνεργασία με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων,  από τη Δευτέρα 11 έως και το Σάββατο 16 Ιουλίου 2022.

Πρόκειται για μια πολύ σημαντική δράση προληπτικού ελέγχου και έγκυρης ενημέρωσης για την οστεοπόρωση, που εστιάζει στη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, της πρόληψης και της επιτυχούς αντιμετώπισής της.

Η κοινωνική αυτή πρωτοβουλία απευθύνεται σε άτομα από 45 ετών και άνω που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν για ένα θέμα υγείας που μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε πρόβλημα με σοβαρές επιπτώσεις.

Οι εξετάσεις μέτρησης της οστεοπόρωσης θα διεξαχθούν στο «ΚΕΠ Υγείας» του Δήμου Πετρούπολης, επί των οδών Κωνσταντινουπόλεως και Στρατηγού Σαράφη (πλησίον ΕΠΑΛ), κατόπιν προγραμματισμένων ραντεβού, υπό την ιατρική επίβλεψη του Αντιδημάρχου Παιδείας, Πρόνοιας & Κοινωνικής Πολιτικής Νίκου Κακαβά.

Για αιτήσεις & πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν από την Παρασκευή 1 Ιουλίου έως και τη Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022, καθημερινά (Δευτέρα – Παρασκευή), στο τηλέφωνο: 210 5062522, κατά τις ώρες 09.00 – 13.30.

Επισημαίνεται ότι για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Πηγή

5 Ιουλίου, 2022 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments

Δήμος Ρήγα Φεραίου: Αιτήσεις για ένταξη στο Κοινωνικό Παντοπωλείο

Συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του δήμου Ρήγα Φεραίου. Οσοι επιθυμούν και πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στην έδρα της δομής, στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 4, έναντι της πλατείας Ρολογιού στο Βελεστίνο.

Οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου πρέπει να είναι Ελληνες πολίτες ή ομογενείς ή αλλοδαποί, νόμιμα διαμένοντες στην Ελλάδα και μόνιμοι κάτοικοι του δήμου Ρήγα Φεραίου.

Αναφορικά με τα εισοδηματικά κριτήρια το εξαμηνιαίο εισόδημα στον ενήλικα πρέπει να κυμαίνεται στα 1.900 ευρώ, ενώ για κάθε ενήλικο μέλος προστίθεται το ποσό των 850 ευρώ και για κάθε ανήλικο μέλος 600 ευρώ.

Η συνολική φορολογητέα αξία ακίνητης περιουσίας να μην υπερβαίνει τις 115.000€ κατ’ άτομο, προσαυξημένη κατά 20.000€ για κάθε επιπλέον ενήλικα και κατά 15.000€ για κάθε εξαρτώμενο ανήλικο

Δικαιούχοι που μετέχουν ως ωφελούμενοι στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ), δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα δικαιούχοι και λήπτες των αγαθών και παροχών του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Διαθέσιμες αιτήσεις και πληροφορίες για τα δικαιολογητικά μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να λαμβάνουν από τα γραφεία των κοινωνικών δομών του Δήμου Ρήγα Φεραίου. Επίσης οι εργαζόμενοι του «Βοήθεια στο σπίτι» μπορούν να βοηθήσουν στην συλλογή των δικαιολογητικών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά στο 2425023794.

Τέλος, οι υπεύθυνοι της δομής απευθύνουν πρόσκληση σε όσους επιθυμούν και μπορούν να σταθούν χορηγοί στην προσπάθεια συγκέντρωσης τροφίμων, «προκειμένου καμία οικογένεια δημοτών μας να μη μείνει χωρίς τα βασικά είδη πρώτης ανάγκης», όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

Πηγή

4 Ιουλίου, 2022 Posted by | Νέα και ενδιαφέροντα | | no comments